Danh sách Phó Tổng thống Hoa Kỳ

bài viết danh sách Wikimedia

Đã có 49 Phó Tổng thống Hoa Kỳ kể từ chức vụ đi vào hoạt động năm 1789. Ban đầu, Phó Tổng thống là người nhận phiếu thứ hai cho Tổng thống của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử năm 1800, trong cuộc bầu cử giữa Thomas JeffersonAaron Burr dẫn đến sự lựa chọn Tổng thống của Dân biểu Hoa Kỳ để ngăn chặn sự việc xảy ra lần nữa, các sửa đổi, đã được thêm vào Hiến pháp, tạo ra các hệ thống hiện tại nơi cử tri có thể bỏ phiếu cho Phó Tổng thống.[1]

Con dấu Phó Tổng thống
Đài quan sát số Một, nơi ở và làm việc của Phó Tổng thống (kể từ thời Phó Tổng thống Gerald Ford).

Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ ra nhiệm vụ cho Phó Tổng thống.[2] Phó Tổng thống có nhiệm vụ chính là để kế vị Tổng thống nếu Tổng thống mất, từ chức, hoặc là bị bác bỏ và bãi nhiệm. Chín Phó Tổng thống lên kế nhiệm Tổng thống như sau: tám (John Tyler, Millard Fillmore, Andrew Johnson, Chester A. Arthur, Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge, Harry S. TrumanLyndon B. Johnson) sau khi Tổng thống mất và một (Gerald Ford) sau khi Tổng thống từ chức. Ngoài ra, Phó Tổng thống còn phục vụ như là Chủ tịch Thượng viện và có thể biểu quyết trên quyết định được thực hiện bởi các Thượng nghị sĩ. Phó Tổng thống sau này đã thực hiện sức mạnh đến mức độ khác nhau trong những năm qua.

Trước Tu Chính án thứ 25, chức vụ Phó Tổng thống không thể được bổ nhiệm cho đến khi tới cuộc bầu cử. Như vậy, vị trí đã được phổ biến, mười sáu trường hợp xảy ra trước khi Tu Chính án thứ 25 được phê chuẩn–như là một kết quả của bảy người mất khi giữ chức, một từ chức (John C. Calhoun đã từ chức để trở thành Thượng Nghị sĩ). Kể từ khi Tu Chính án thứ 25 là đoạn hai phó tổng thống đã được bổ nhiệm qua quá trình này, Gerald Ford, trong năm 1973 bởi Richard NixonNelson Rockefeller vào năm 1974 bởi Gerald Ford.

Tu Chính án thứ 25 cũng được thành lập một thủ tục theo đó một Phó Tổng thống có thể, nếu Tổng thống không thể để tạm quyền và bổn phận của chức vụ, tạm thời cho các quyền và bổn phận của chức vụ như là Quyền Tổng thống. George H. W. Bush đã làm như vậy một lần, vào ngày 13 tháng 7 năm 1985. Dick Cheney đã làm như vậy hai lần, vào ngày 29 tháng 6 năm 2002, và vào ngày 21 tháng 7 năm 2007.

Phó Tổng thống chủ yếu đến từ 5 bang: New York (11), Indiana (6), Massachusetts (4), Kentucky (3), và Texas (3). Người trẻ nhất trở thành Phó Tổng thống là John C. Breckinridge ở tuổi 36, trong khi già nhất là Alben W. Barkley là 71 tuổi. Hai Phó Tổng thống - George Clinton và John C. Calhoun - phục vụ dưới nhiều hơn một Tổng thống.

Danh sách Phó Tổng thốngSửa đổi

Đảng

      Đảng Liên bang       Đảng Dân chủ - Cộng hòa       Đảng Dân chủ       Đảng Whig       Đảng Cộng hòa

# Phó Tổng thống Nhiệm kỳ Tiểu bang Đảng Tổng thống
1 John Adams
(1735–1826)
  21 tháng 4 năm 17894 tháng 3 năm 1797 Massachusetts Liên bang George Washington
2 Thomas Jefferson
(1743–1826)
  4 tháng 3 năm 17974 tháng 3 năm 1801 Virginia Dân chủ - Cộng hòa John Adams
3 Aaron Burr
(1756–1836)
  4 tháng 3 năm 18014 tháng 3 năm 1805 New York Dân chủ - Cộng hòa Thomas Jefferson
4 George Clinton
(1739–1812)
  4 tháng 3 năm 18054 tháng 3 năm 1809 New York Dân chủ - Cộng hòa
4 tháng 3 năm 180920 tháng 4 năm 1812 James Madison
1 Chức vụ bỏ trống

(George Clinton mất khi giữ chức)

20 tháng 4 năm 18124 tháng 3 năm 1813 - -
5 Elbridge Gerry
(1744–1814)
  4 tháng 3 năm 181323 tháng 11 năm 1814 Massachusetts Dân chủ - Cộng hòa
2 Chức vụ bỏ trống

(Elbridge Gerry mất khi giữ chức)

23 tháng 11 năm 18144 tháng 3 năm 1817 - -
6 Daniel D. Tompkins
(1774–1825)
  4 tháng 3 năm 18174 tháng 3 năm 1825 New York Dân chủ - Cộng hòa James Monroe
7 John C. Calhoun
(1782–1850)
  4 tháng 3 năm 18254 tháng 3 năm 1829 Nam Carolina Dân chủ - Cộng hòa John Q. Adams
4 tháng 3 năm 182928 tháng 12 năm 1829 Andrew Jackson
3 Chức vụ bỏ trống

(John C. Calhoun từ chức[3])

28 tháng 12 năm 18294 tháng 3 năm 1833 - -
8 Martin Van Buren
(1782–1862)
  4 tháng 3 năm 18334 tháng 3 năm 1837 New York Dân chủ
9 Richard M. Johnson
(1780–1850)
  4 tháng 3 năm 18374 tháng 3 năm 1841 Kentucky Dân chủ Martin Van Buren
10 John Tyler
(1790–1862)
  4 tháng 3 năm 18414 tháng 4 năm 1841 Virginia Whig William H. Harrison
4 Chức vụ bỏ trống

(John Tyler kế nhiệm Tổng thống[4])

4 tháng 4 năm 18414 tháng 3 năm 1845 - - John Tyler
11 George M. Dallas
(1792–1864)
  4 tháng 3 năm 18454 tháng 3 năm 1849 Pennsylvania Dân chủ James K. Polk
12 Millard Fillmore
(1800–1874)
  4 tháng 3 năm 18499 tháng 7 năm 1850 New York Whig Zachary Taylor
5 Chức vụ bỏ trống

(Millard Fillmore kế nhiệm Tổng thống[5])

9 tháng 7 năm 18504 tháng 3 năm 1853 - - Millard Fillmore
13 William R. King
(1786–1853)
  4 tháng 3 năm 185318 tháng 4 năm 1853 Alabama Dân chủ Franklin Pierce
6 Chức vụ bỏ trống

(William R. King mất khi giữ chức)

18 tháng 4 năm 18534 tháng 3 năm 1857 - -
14 John C. Breckinridge
(1821–1875)
  4 tháng 3 năm 18574 tháng 3 năm 1861 Kentucky Dân chủ James Buchanan
15 Hannibal Hamlin
(1809–1891)
  4 tháng 3 năm 18614 tháng 3 năm 1865 Maine Cộng hòa Abraham Lincoln
16 Andrew Johnson
(1808–1875)
  4 tháng 3 năm 186515 tháng 4 năm 1865 Tennessee Liên hiệp Quốc gia, Dân chủ
7 Chức vụ bỏ trống

(Andrew Johnson kế nhiệm Tổng thống[6])

15 tháng 4 năm 18654 tháng 3 năm 1869 - - Andrew Johnson
17 Schuyler Colfax
(1823–1885)
  4 tháng 3 năm 18694 tháng 3 năm 1873 Indiana Cộng hòa Ulysses S. Grant
18 Henry Wilson
(1812–1875)
  4 tháng 3 năm 187322 tháng 11 năm 1875 Massachusetts Cộng hòa
8 Chức vụ bỏ trống

(Henry Wilson mất khi giữ chức)

22 tháng 11 năm 18754 tháng 3 năm 1877 - -
19 William A. Wheeler
(1819–1887)
  4 tháng 3 năm 18774 tháng 3 năm 1881 New York Cộng hòa Rutherford B. Hayes
20 Chester A. Arthur
(1829–1886)
  4 tháng 319 tháng 9 năm 1881 New York Cộng hòa James A. Garfield
9 Chức vụ bỏ trống

(Chester A. Arthur kế nhiệm Tổng thống[7])

19 tháng 9 năm 18814 tháng 3 năm 1885 - - Chester A. Arthur
21 Thomas A. Hendricks
(1819–1885)
  4 tháng 325 tháng 11 năm 1885 Indiana Dân chủ Grover Cleveland
10 Chức vụ bỏ trống

(Thomas A. Hendricks mất khi giữ chức)

25 tháng 11 năm 18854 tháng 3 năm 1889 - -
22 Levi P. Morton
(1824–1920)
  4 tháng 3 năm 18894 tháng 3 năm 1893 New York Cộng hòa Benjamin Harrison
23 Adlai Stevenson I
(1835–1914)
  4 tháng 3 năm 18934 tháng 3 năm 1897 Illinois Dân chủ Grover Cleveland
24 Garret Hobart
(1844–1899)
  4 tháng 3 năm 189721 tháng 11 năm 1899 New Jersey Cộng hòa William McKinley
11 Chức vụ bỏ trống

(Garret Hobart mất khi giữ chức)

21 tháng 11 năm 18994 tháng 3 năm 1901 - -
25 Theodore Roosevelt
(1858–1919)
  4 tháng 314 tháng 9 năm 1901 New York Cộng hòa
12 Chức vụ bỏ trống

(Theodore Roosevelt kế nhiệm Tổng thống[8])

14 tháng 9 năm 19014 tháng 3 năm 1905 - - Theodore Roosevelt
26 Charles W. Fairbanks
(1852–1918)
  4 tháng 3 năm 19054 tháng 3 năm 1909 Indiana Cộng hòa
27 James S. Sherman
(1855–1912)
  4 tháng 3 năm 190930 tháng 10 năm 1912 New York Cộng hòa William H. Taft
13 Chức vụ bỏ trống

(James S. Sherman mất khi giữ chức)

30 tháng 10 năm 19124 tháng 3 năm 1913 - -
28 Thomas R. Marshall
(1854–1925)
  4 tháng 3 năm 19134 tháng 3 năm 1921 Indiana Dân chủ Woodrow Wilson
29 Calvin Coolidge
(1872–1933)
  4 tháng 3 năm 19212 tháng 8 năm 1923 Massachusetts Cộng hòa Warren G. Harding
14 Chức vụ bỏ trống

(Calvin Coolidge kế nhiệm Tổng thống[9])

2 tháng 8 năm 19234 tháng 3 năm 1925 - - Calvin Coolidge
30 Charles G. Dawes
(1865–1951)
  4 tháng 3 năm 19254 tháng 3 năm 1929 Illinois Cộng hòa
31 Charles Curtis
(1860–1936)
  4 tháng 3 năm 19294 tháng 3 năm 1933 Kansas Cộng hòa Herbert Hoover
32 John N. Garner
(1868–1967)
  4 tháng 3 năm 193320 tháng 1 năm 1941 Texas Dân chủ Franklin D. Roosevelt
33 Henry A. Wallace
(1888–1965)
  20 tháng 1 năm 194120 tháng 1 năm 1945 Iowa Dân chủ
34 Harry S. Truman
(1884–1972)
  20 tháng 112 tháng 4 năm 1945 Missouri Dân chủ
15 Chức vụ bỏ trống

(Harry S. Truman kế nhiệm Tổng thống[10])

12 tháng 4 năm 194520 tháng 1 năm 1949 - - Harry S. Truman
35 Alben W. Barkley
(1877–1956)
  20 tháng 1 năm 194920 tháng 1 năm 1953 Kentucky Dân chủ
36 Richard Nixon
(1913–1994)
  20 tháng 1 năm 195320 tháng 1 năm 1961 California Cộng hòa Dwight D. Eisenhower
37 Lyndon B. Johnson
(1908–1973)
  20 tháng 1 năm 196122 tháng 11 năm 1963 Texas Dân chủ John F. Kennedy
16 Chức vụ bỏ trống

(Lyndon B. Johnson kế nhiệm Tổng thống[11])

22 tháng 11 năm 196320 tháng 1 năm 1965 - - Lyndon B. Johnson
38 Hubert Humphrey
(1911–1978)
  20 tháng 1 năm 196520 tháng 1 năm 1969 Minnesota Dân chủ
39 Spiro Agnew
(1918–1996)
  20 tháng 1 năm 196910 tháng 11 năm 1973 Maryland Cộng hòa Richard Nixon
17 Chức vụ bỏ trống

(Spiro Agnew từ chức[12])

10 tháng 116 tháng 12 năm 1973 - -
40 Gerald Ford
(1913–2006)
  6 tháng 12 năm 19739 tháng 8 năm 1974 Michigan Cộng hòa
18 Chức vụ bỏ trống

(Gerald Ford kế nhiệm Tổng thống[13])

9 tháng 819 tháng 12 năm 1974 - - Gerald Ford
41 Nelson Rockefeller
(1908–1979)
  19 tháng 12 năm 197420 tháng 1 năm 1977 New York Cộng hòa
42 Walter Mondale
(1928–2021)
  20 tháng 1 năm 197720 tháng 1 năm 1981 Minnesota Dân chủ Jimmy Carter
43 George H. W. Bush
(1924–2018)
  20 tháng 1 năm 198120 tháng 1 năm 1989 Texas Cộng hòa Ronald Reagan
44 Dan Quayle
(sinh 1947)
  20 tháng 1 năm 198920 tháng 1 năm 1993 Indiana Cộng hòa George H. W. Bush
45 Al Gore
(sinh 1948)
  20 tháng 1 năm 199320 tháng 1 năm 2001 Tennessee Dân chủ Bill Clinton
46 Dick Cheney
(sinh 1941)
  20 tháng 1 năm 200120 tháng 1 năm 2009 Wyoming[14] Cộng hòa George W. Bush
47 Joe Biden
(sinh 1942)
  20 tháng 1 năm 200920 tháng 1 năm 2017 Delaware Dân chủ Barack Obama
48 Mike Pence
(sinh 1959)
  20 tháng 1 năm 201720 tháng 1 năm 2021 Indiana Cộng hòa Donald Trump
49 Kamala Harris
(sinh 1964)
  20 tháng 1 năm 2021 – đương nhiệm California Dân chủ Joe Biden

Các cựu Phó Tổng thống hiện còn sốngSửa đổi

Tính đến 1 tháng 8 năm 2021, có 5 cựu Phó Tổng thống còn sống. Cựu Phó Tổng thống còn sống già nhất là Dick Cheney và trẻ nhất là Mike Pence và cựu Phó Tổng thống qua đời gần đây nhất là Walter Mondale vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 ở tuổi 93. Dưới đây là danh sách các cựu Phó Tổng thống còn sống được xếp theo thứ tự nhiệm kỳ:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Vice President of the United States (President of the Senate)”. United States Senate. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2009.
 2. ^ Blumenthal, Sidney (ngày 28 tháng 6 năm 2007). “The imperial vice presidency”. Salon.com. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2007.
 3. ^ Khi căng thẳng leo thang, Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Robert Y. Hayne được coi là ít có khả năng hơn Calhoun để đại diện cho Nam Carolina trong cuộc tranh cử vào Thượng viện, vì vậy vào cuối năm 1832 Hayne đã từ chức để trở thành thống đốc. Ngày 28 tháng 12, Calhoun từ chức Phó Tổng thống để trở thành Thượng nghị sĩ. Van Buren đã được bầu làm phó Tổng thống mới của Jackson, có nghĩa là Calhoun còn ít hơn ba tháng trong nhiệm kỳ của mình.
 4. ^ Sau khi Tổng thống William H. Harrison mất
 5. ^ Sau khi Tổng thống Zachary Taylor mất
 6. ^ Sau khi Tổng thống Abraham Lincoln mất
 7. ^ Sau khi Tổng thống James A. Garfield mất
 8. ^ Sau khi Tổng thống William McKinley mất
 9. ^ Sau khi Tổng thống Warren G. Harding mất
 10. ^ Sau khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt mất
 11. ^ Sau khi Tổng thống John F. Kennedy mất
 12. ^ Do cáo buộc trốn thuế khi làm Thống đốc bang Maryland
 13. ^ Sau khi Tổng thống Richard Nixon từ chức
 14. ^ Ông là một cư dân của Texas ngay trước khi ông được đề cử là ứng viên phó tổng thống để ngăn chặn cử tri Texas bị cấm bởi bản mẫu: Bản sửa đổi thứ mười hai để bỏ phiếu cho vé của đảng Cộng hòa mà hai ứng cử viên sẽ là cư dân của cùng Nhà nước. Ông đã đăng ký ở Wyoming, một tiểu bang trong Quốc hội mà ông đã được bầu trong quá khứ.

Liên kết ngoàiSửa đổi