Danh sách Thủ tướng Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất

bài viết danh sách Wikimedia

Phó Tổng thống và Thủ tướng là người đứng đầu Chính phủ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Cho đến nay, tất cả Thủ tướng đều kiêm nhiệm Phó Tổng thống. Không dựa theo Hiến pháp,[1] trong lịch sử phó cai trị Dubai sẽ trở thành Thủ tướng. Thủ tướng hiện tại là Mohammed bin Rashid al-Maktoum. được bầu ngày 11/2/2006, sau khi anh trai của ông, Maktoum bin Rashid al-Maktoum qua đời trong chuyến thăm Gold Coast Australia.

Thủ tướng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thường họp 1 tuần tại thủ đô, Abu Dhabi.

Danh sách Phó Tổng thống và Thủ tướng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (1971–nay)Sửa đổi

Tên Chân dung Sinh–mất Bắt đầu Kết thúc
1 Maktoum bin Rashid Al Maktoum
مكتوم بن راشد آل مكتوم

(nhiệm kỳ thứ nhất)

1943–2006 9/12/1971 25/4/1979
2 Rashid bin Saeed Al Maktoum
راشد بن سعيد آل مكتوم
  1912–1990 25/4/1979 7/10/1990
(qua đời)
3 Maktoum bin Rashid Al Maktoum
مكتوم بن راشد آل مكتوم

(nhiệm kỳ thứ 2)

1943–2006 7/10/1990 4/1/2006
(qua đời)
4 Mohammed bin Rashid Al Maktoum
محمد بن راشد آل مكتوم
  1949– 11/2/2006 Tại nhiệm

Danh sách Phó Thủ tướng Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (1971–nay)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi