Danh sách Wikipedia

bài danh sách Wikimedia

Đây là danh sách của nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau của Wikipedia.

Hình chụp cổng thông tin Wikipedia www.wikipedia.org hiển thị các phiên bản ngôn ngữ khác nhau sắp xếp theo thứ tự số lượng bài viết.

Danh sách sửa

Các biểu đồ so sánh sửa

Dựa trên số lượng bài sửa

 
Tháng 8-2007, phiên bản tiếng Anh nhiều hơn khoảng 4 lần số lượng bài so với phiên bản đứng thứ 2 (Đức) và thứ 3 (Pháp)
 
Các phiên bản Wikipedia (không phải Tiếng Anh) nhiều bài viết nhất (theo thứ tự từ Đức cho đến Thụy Điển, tháng 8-2007)

Dựa trên số lượng tài khoản người dùng sửa

 
Tháng 8-2007, phiên bản tiếng Anh nhiều hơn khoảng 4 lần số lượng tài khoản người dùng so với phiên bản đứng thứ 2 (Tây Ban Nha) và thứ 3 (Đức)
 
Các phiên bản Wikipedia (không phải Tiếng Anh) nhiều tài khoản nhất (theo thứ tự từ Tây Ban Nha cho đến Hà Lan, tháng 8-2007)

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa