Danh sách album quán quân năm 1987 (Mỹ)

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là Danh sách album quán quân năm 1987 tại Mỹ.

Issue Date Album Artist Reference
3 tháng 1 Live/1975–85 Bruce Springsteen [1]
10 tháng 1 [2]
17 tháng 1 Slippery When Wet Bon Jovi [3]
24 tháng 1 [4]
31 tháng 1 [5]
7 tháng 2 [6]
14 tháng 2 [7]
21 tháng 2 [8]
28 tháng 2 [9]
7 tháng 3 Licensed to Ill Beastie Boys [10]
14 tháng 3 [11]
21 tháng 3 [12]
28 tháng 3 [13]
4 tháng 4 [14]
11 tháng 4 [15]
18 tháng 4 [16]
25 tháng 4 The Joshua Tree U2 [17]
2 tháng 5 [18]
9 tháng 5 [19]
15 tháng 5 [20]
23 tháng 5 [21]
30 tháng 5 [22]
6 tháng 6 [23]
13 tháng 6 [24]
20 tháng 6 [25]
27 tháng 6 Whitney Whitney Houston [26]
4 tháng 7 [27]
11 tháng 7 [28]
18 tháng 7 [29]
25 tháng 7 [30]
1 tháng 8 [31]
8 tháng 8 [32]
15 tháng 8 [33]
22 tháng 8 [34]
29 tháng 8 [35]
5 tháng 9 [36]
12 tháng 9 La Bamba Soundtrack [37]
19 tháng 9 [38]
26 tháng 9 Bad Michael Jackson [39]
October 3 [40]
10 tháng 10 [41]
17 tháng 10 [42]
24 tháng 10 [43]
31 tháng 10 [44]
7 tháng 11 Tunnel of Love Bruce Springsteen [45]
14 tháng 11 Dirty Dancing Soundtrack [46]
21 tháng 11 [47]
28 tháng 11 [48]
5 tháng 12 [49]
12 tháng 12 [50]
19 tháng 12 [51]
26 tháng 12 [52]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 3 tháng 1 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 2. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 10 tháng 1 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 3. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 7 tháng 1 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 4. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 24 tháng 1 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 5. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 31 tháng 1 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 6. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 7 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 7. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 14 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 8. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 21 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 9. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 28 tháng 2 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 10. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 7 tháng 3 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 11. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 14 tháng 3 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 12. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 21 tháng 3 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 13. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 28 tháng 3 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 14. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 4 tháng 4 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 15. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 11 tháng 4 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 16. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 18 tháng 4 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 17. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 25 tháng 4 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 18. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 2 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 19. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 2 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 20. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 16 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 21. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 23 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 22. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 3 tháng 5 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 23. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 6 tháng 6 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 24. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 13 tháng 6 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 25. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 20 tháng 6 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 26. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 27 tháng 6 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 27. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 4 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 28. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 11 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 29. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 18 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 30. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 25 tháng 7 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 31. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 1 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 32. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 8 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 33. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 15 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 34. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 22 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 35. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 29 tháng 8 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 36. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 5 tháng 9 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 37. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 12 tháng 9 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 38. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 19 tháng 9 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 39. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 26 tháng 9 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 40. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 3 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 41. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 10 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 42. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 17 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 43. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 24 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 44. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 31 tháng 10 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 45. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 7 tháng 11 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 46. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 7 tháng 11 năm 1987. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 47. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 21 tháng 11 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 48. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 28 tháng 11 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 49. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 5 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 50. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 12 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 51. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 19 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.
 52. ^ “The Billboard 200”. Billboard. Nielsen Business Media, Inc. ngày 26 tháng 12 năm 1986. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2010.