Danh sách bãi tuốc bin gió ngoài khơi

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới dây là Danh sách các Bãi quạt gió năng lượng ngoài khơi:

Đang hoạt động sửa

Trại gió Công suất
thiết lập (MW)
Quốc gia Kiểu Tua-bin Trang bị xong
Vindeby 5   Denmark Siemens 450 x 11 1991
Lely 2   Hà Lan NEG Micon x 4 1994
Tuno Knob 5   Denmark Vestas 500 kW x 10 1995
Dronten Isselmeer 16.8   Hà Lan NEG Micon 600 kW x 28 1996
Bockstigen 2.75   Thụy Điển NEG Micon 550 kW x 5 1997
Utgrunden 10.5   Thụy Điển GE 1.5 x 5 2000
Blyth 4   UK Vestas V66-2MW x 2 2000
Middelgrunden 40   Denmark Bonus 2MW x 20 2001
Yettre Stengrund 10   Thụy Điển NEG Micon 2MW x 5 2001
Horns Rev 160   Denmark Vestas V80-2MW x 80 2002
Samsø 23   Denmark Siemens 2.3 x 10 2003 [1]
Nysted Wind Farm 166   Denmark Siemens 2.3 x 72 2003
Arklow Bank 25   Ireland 7 x 3.6 GE 2003 [2]
North Hoyle 60   UK Vestas V80-2MW x 30 2003 [3]
Scroby Sands 60   UK Vestas V80-2MW x 30 2004 [4]
Kentish Flats 90   UK Vestas V90-3MW x 30 2005 [5]
Barrow Offshore Wind 90   UK Vestas V90-3MW x 30 2006 [6]
Egmond aan Zee 108   Hà Lan Vestas V90-3MW x 36 2006
Burbo Bank Offshore Wind Farm 90   UK Siemens 3.6-107 x 25 2007 [7]
Lillgrund Wind Farm 110   Thụy Điển Siemens 2.3 x 48 2007
Beatrice 10   UK RePower 5M x 2 2007
Princess Amalia Wind Farm 120   Hà Lan Vestas V80-2MW x 60 2008

Đang xây dựng sửa

Trại gió Công suất
thiết kế (MW)
Quốc gia Kiểu Tua—bin Dự kiến
hoàn thành
Rhyl Flats 90   UK Siemens 3.6-107 x 25 2009 [8]
Lynn and Inner Dowsing 194   UK Siemens 3.6-107 x 54 2008 [9][10][11]
Robin Rigg 180   UK Vestas V90-3MW x 60 2009 [12]
Thornton Bank 300   Bỉ REpower 5M x 60 2008 [13]
Gunfleet Sands 108   UK Siemens 3.6-107 x 30 2009 [14][15]
Alpha Ventus 60   Đức REpower 5M x 6, Multibrid M5000 x 6 2009[16][17]

Đang đề nghị sửa

London Array Offshore wind farm - UK - 1000 MW - 2010

Delaware Offshore Wind Farm - Vịnh Delaware/Đại Tây Dương - Công suất 450 megawatt - Delaware Hoa Kỳ - Vestas V90-3.0 MWx170 - Chấp thuận 2008/Bắt đầu xây dựng 2009/Các đơn vị hoạt động đầu tiên 2011/Hoàn thành 2015

Tham khảo sửa

 1. ^ “Samsø Havvind”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 7 năm 2010. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 2. ^ “Airtricity - Arklow Bank”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 3. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 4. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 5. ^ “Kentish Flats offshore wind farm”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 11 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 6. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 7. ^ “Inauguration of DONG Energy's Burbo Bank offshore wind farm”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 8. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 9. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 10. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 11. ^ Wind farm's first turbines active
 12. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 13. ^ “Thornton Bank Wind Farm”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 14. ^ http://www.dongenergy.com/NR/rdonlyres/435D591F-6410-4B4E-9529-490A202C8F1A/0/GunfleetSandsProjectbriefingnoteNo2.pdf
 15. ^ “Interactive Map for Marine Estate”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2008.
 16. ^ “E.ON Energy Projects: Borkum Offshore Wind Farm Power Plants on Order”. E.ON. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2008.[liên kết hỏng]
 17. ^ “Press release” (bằng tiếng Đức). alpha-ventus. ngày 25 tháng 7 năm 2008. Truy cập ngày 17 tháng 8 năm 2008.

Liên kết ngoài sửa