Danh sách bộ vi xử lý Intel Core i5

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các bộ vi xử lý Intel Core i5. Được giới thiệu vào năm 2009, dòng vi xử lý Core i5 hướng đến người dùng phổ thông.

Bộ xử lý cho máy tính để bàn

sửa

Vi kiến trúc Nehalem (Thế hệ thứ nhất)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-750
 • SLBLC (B1)
2.67 GHz 1/1/4/4[Note 1] 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 20× 2133 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
95 W
LGA 1156 09/2009
 • BX80605I5750
 • BV80605001911AP
$196
Core i5-760
 • SLBRP (B1)
2.8 GHz 1/1/4/4 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 21× 2133 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
95 W
LGA 1156 07/2010
 • BX80605I5760
 • BV80605001908AN
$205
Điện năng thấp
Core i5-750S
 • SLBLH (B1)
2.4 GHz 0/0/6/6 4 4 × 256 KB 8 MB DMI 18× 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
82 W
LGA 1156 01/2010
 • BX80605I5750S
 • BV80605003213AH
$259

Vi kiến trúc Westmere (Thế hệ thứ nhất)

sửa

"Clarkdale" (MCP, 32 nm, lõi kép)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Xung nhịp
GPU
Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-650
 • SLBLK (C2)
 • SLBTJ (K0)
3.2 GHz 1/2[Note 1] 733 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 24× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 73 W LGA 1156 01/2010
 • CM80616003174AH
 • BX80616I5650
$176
Core i5-655K
 • SLBXL (K0)
3.2 GHz 1/2 733 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 24× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 73 W LGA 1156 05/2010
 • CM80616003174AO
 • BX80616I5655K
$216
Core i5-660
 • SLBLV (C2)
 • SLBTK (K0)
3.33 GHz 1/2 733 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 25× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 73 W LGA 1156 01/2010
 • CM80616003177AC
 • BX80616I5660
$196
Core i5-661
 • SLBNE (C2)
 • SLBTB (K0)
3.33 GHz 1/2 900 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 25× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V
87 W
LGA 1156 01/2010
 • CM80616004794AA
 • BX80616I5661
$196
Core i5-670
 • SLBLT (C2)
 • SLBTL (K0)
3.47 GHz 1/2 733 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 26× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 73 W LGA 1156 01/2010
 • CM80616004641AB
 • BX80616I5670
$284
Core i5-680
 • SLBTM (K0)
3.6 GHz 1/2 733 MHz 2 2 × 256 KB 4 MB DMI 27× 2400 MHz 2 × DDR3-1333 0.65–1.4 V 73 W LGA 1156 04/2010
 • CM80616004806AA
 • BX80616I5680
$294
 
Intel Core i5-2500k

Sandy Bridge - lõi kép (2 lõi), 32 nm

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-2390T
 • SR065 (Q0)
2 2.7 GHz 4/8[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 2000 650–1100 MHz
35 W
LGA 1155 DMI 2.0 02/2011
 • CM8062301002115
$195

Sandy Bridge - lõi tứ (4 lõi), 32 nm

sửa
 • Tất cả các mô hình hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache and Intel Insider.
 • Core i5-2400 và Core i5-2500 hỗ trợ TXT, Intel VT-d, vPro.[2]
 • Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ RAM DDR3-1333.
 • Bộ vi xử lý S có TDP thấp hơn mức tiêu chuẩn (65W trên các CPU 4 lõi).
 • Bộ xử lý T có TDP rất thấp (45W trên các CPU 4 lõi hoặc 35W trên các CPU 2 lõi).
 • Bộ xử lý K có thể mở khóa và được thiết kế để ép xung. Các bộ vi xử lý khác sẽ bị hạn chế ép xung do giới hạn của chipset.
 • Bộ xử lý P vô hiệu hóa bộ xử lý đồ họa tích hợp.
 • Số lượng Transistor: 1.16 tỷ[3]
 • Kích thước Die: 216 mm²

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-2300
 • SR00D (D2)
4 2.8 GHz 1/2/2/3[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062301061502
 • BX80623I52300
 • BXC80623I52300
$177
Core i5-2310
 • SR02K (D2)
4 2.9 GHz 1/2/2/3 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 May 2011
 • CM8062301043718
 • BX80623I52310
 • BXC80623I52310
$177
Core i5-2320
 • SR02L (D2)
4 3 GHz 1/2/2/3 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 09/2011
 • CM8062301043820
 • BX80623I52320
 • BXC80623I52320
$177
Core i5-2380P
 • SR0G2 (D2)
4 3.1 GHz 1/2/2/3 4 × 256 KB 6 MB
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2012
 • CM8062301157400
 • BX80623I52380P
 • BXC80623I52380P
$177
Core i5-2400
 • SR00Q (D2)
4 3.1 GHz 1/2/2/3 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062300834106
 • BX80623I52400
 • BXC80623I52400
$184
Core i5-2450P
 • SR0G1 (D2)
4 3.2 GHz 1/2/2/3 4 × 256 KB 6 MB
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2012
 • CM8062301157300
 • BX80623I52450P
$195
Core i5-2500
 • SR00T (D2)
4 3.3 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062300834203
 • BX80623I52500
 • BXC80623I52500
$205
Core i5-2500K
 • SR008 (D2)
4 3.3 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 850–1100 MHz
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062300833803
 • BX80623I52500K
 • BXC80623I52500K
$216
Core i5-2550K
 • SR0QH (D2)
4 3.4 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB
95 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2012
 • CM8062301213000
 • BX80623I52550K
$225
Điện năng thấp - Tiết kiệm điện
Core i5-2400S
 • SR00S (D2)
4 2.5 GHz 1/3/7/8 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062300835404
 • BX80623I52400S
 • BXC80623I52400S
$195
Core i5-2405S
 • SR0BB (D2)
4 2.5 GHz 1/3/7/8 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 3000 850–1100 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 05/2011
 • CM8062301091201
 • BX80623I52405S
$205
Core i5-2500S
 • SR009 (D2)
4 2.7 GHz 1/5/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 850–1100 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062300835501
$216
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-2500T
 • SR00A (D2)
4 2.3 GHz 1/5/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2000 650–1250 MHz
45 W
LGA 1155 DMI 2.0 01/2011
 • CM8062301001910
$216

Ivy Bridge - lõi kép, 22 nm

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-3470T
 • SR0RJ (L1)
2 2.9 GHz 4/7[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 2500 650–1100 MHz
35 W
LGA 1155 DMI 2.0 06/2012
 • CM8063701159502
$184

Ivy Bridge - lõi tứ, 22 nm

sửa
 • Các mô hình hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, Intel VT-x, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 • Bộ xử lý S có TDP thấp hơn tiêu chuẩn (65 W trên các kiểu máy 4 lõi).
 • Bộ xử lý T có TDP rất thấp (45 W trên các mẫu 4 lõi).
 • Bộ vi xử lý K mở khóa hệ số turbo.
 • Bộ xử lý P vô hiệu hóa bộ xử lý đồ họa tích hợp.
 • i5-3470, i5-3470S, i5-3475S, i5-3550, i5-3550S, i5-3570, i5-3570S và i5-3570T hỗ trợ Intel TXT, Intel VT-d và vPro.
 • i5-3330, i5-3330S và i5-3350P hỗ trợ Intel VT-d.
 • Các bộ vi xử lý khác ngoại trừ dòng K có khả năng ép xung turbo hạn chế.
 • Số lượng bóng bán dẫn: 1,4 tỷ
 • Kích thước khuôn: 133 mm² hoặc 160 mm²

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-3330
 • SR0RQ (E1)
4 3 GHz 1/1/2/2[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1050 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701134306
 • BX80637I53330
$182
Core i5-3340
 • SR0YZ (E1)
4 3.1 GHz 1/1/2/2 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1050 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 09/2013
 • CM8063701399700
 • BX80637I53340
 • BXC80637I53340
$182
Core i5-3350P
 • SR0WS (E1)
4 3.1 GHz 1/1/2/2 4 × 256 KB 6 MB
69 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701392600
 • BXC80637I53350P
 • BX80637I53350P
$177
Core i5-3450
 • SR0PF (E1)
4 3.1 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1100 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701159406
 • BX80637I53450
 • BXC80637I53450
$184
Core i5-3470
 • SR0T8 (N0)
4 3.2 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1100 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701093302
 • BX80637I53470
$184
Core i5-3550
 • SR0P0 (E1)
4 3.3 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1150 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701093203
 • BX80637I53550
 • BXC80637I53550
$205
Core i5-3570
 • SR0T7 (N0)
4 3.4 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1150 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701093103
 • BX80637I53570
$205
Core i5-3570K
 • SR0PM (E1)
4 3.4 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1150 MHz
77 W
LGA 1155 DMI 2.0 April 2012
 • CM8063701211800
 • BX80637I53570K
 • BXC80637I53570K
$225
Tiết kiệm điện năng
Core i5-3330S
 • SR0RR (E1)
4 2.7 GHz 1/2/4/5 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1050 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 09/2012
 • CM8063701159804
$177
Core i5-3335S
 • SR0TJ (E1)
4 2.7 GHz 1/2/4/5 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1050 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 2012
 • CM8063701277200
$194
Core i5-3340S
 • SR0YH (E1)
4 2.8 GHz 1/2/4/5 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1050 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 09/2013
 • CM8063701387400
 • BX80637I53340S
$182
Core i5-3450S
 • SR0P2 (E1)
4 2.8 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1100 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 April 2012
 • CM8063701095104
 • BX80637I53450S
$184
Core i5-3470S
 • SR0TA (N0)
4 2.9 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1100 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 June 2012
 • CM8063701094000
$184
Core i5-3475S
 • SR0PP (E1)
4 2.9 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 06/2012
 • CM8063701212000
$201
Core i5-3550S
 • SR0P3 (E1)
4 3 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1150 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 04/2012
 • CM8063701095203
$205
Core i5-3570S
 • SR0T9 (N0)
4 3.1 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1150 MHz
65 W
LGA 1155 DMI 2.0 June 2012
 • CM8063701093901
$205
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-3570T
 • SR0P1 (E1)
4 2.3 GHz 6/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 2500 650–1150 MHz
45 W
LGA 1155 DMI 2.0 April 2012
 • CM8063701094903
$205

Vi kiến trúc Haswell (Thế hệ thứ 4)

sửa

Haswell-DT (lõi kép, 22 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-4570T
 • SR14R (C0)
 • SR1CA (C0)
2 2.9 GHz 4/7[Note 2] 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4600 200–1150 MHz
35 W
LGA 1150 DMI 2.0 06/2013
 • CM8064601466203
 • CM8064601481905
 • BX80646I54570T
 • BXC80646I54570T
$192
Công suất cực thấp, nhúng
Core i5-4570TE
 • SR17Z (C0)
2 2.7 GHz 3.3 GHz 2 × 256 KB 4 MB HD Graphics 4600 350–1150 MHz
35 W
LGA 1150 DMI 2.0 June 2013
 • CM8064601484301
$192

Haswell-DT (lõi tứ, 22 nm, thế hệ 4)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Công suất tiêu chuẩn
Core i5-4430
 • SR14G (C0)
4 3 GHz 0/1/2/2[Note 2] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1100 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 06/2013
 • CM8064601464802
 • BX80646I54430
 • BXC80646I54430
$182
Core i5-4440
 • SR14F (C0)
4 3.1 GHz 0/1/2/2 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1100 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601464800
 • BX80646I54440
 • BXC80646I54440
$182
Core i5-4460
 • SR1QK (C0)
4 3.2 GHz 0/1/2/2 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1100 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[6]
 • CM8064601560722
 • BX80646I54460
 • BXC80646I54460
$182
Core i5-4570
 • SR14E (C0)
4 3.2 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1150 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601464707
 • BX80646I54570
 • BXC80646I54570
$192
Core i5-4590
 • SR1QJ (C0)
4 3.3 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1150 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[6]
 • CM8064601560615
 • BX80646I54590
 • BXC80646I54590
$192
Core i5-4670
 • SR14D (C0)
4 3.4 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601464706
 • BX80646I54670
 • BXC80646I54670
$213
Core i5-4670K
 • SR14A (C0)
4 3.4 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601464506
 • BX80646I54670K
 • BXF80646I54670K
 • BXC80646I54670K
$242
Core i5-4690
 • SR1QH (C0)
4 3.5 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
84 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[6]
 • CM8064601560516
 • BX80646I54690
 • BXC80646I54690
$213
Core i5-4690K
 • SR21A (C0)
4 3.5 GHz 2/3/4/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
88 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014
 • CM8064601710803
 • BX80646I54690K
 • BXF80646I54690K
 • BXC80646I54690K
$242
Tiết kiệm điện
Core i5-4430S
 • SR14M (C0)
4 2.7 GHz 1/2/4/5 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1100 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601465803
$182
Core i5-4440S
 • SR14L (C0)
4 2.8 GHz 1/2/4/5 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1100 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601465804
 • BX80646I54440S
$182
Core i5-4460S
 • SR1QQ (C0)
4 2.9 GHz 1/2/4/5 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1100 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[7]
 • CM8064601561423
$182
Core i5-4570S
 • SR14J (C0)
4 2.9 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1150 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601465605
 • BX80646I54570S
$192
Core i5-4590S
 • SR1QN (C0)
4 3 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1150 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[7]
 • CM8064601561214
 • BX80646I54590S
$192
Core i5-4670S
 • SR14K (C0)
4 3.1 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 June 2013
 • CM8064601465703
$213
Core i5-4690S
 • SR1QP (C0)
4 3.2 GHz 3/4/6/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[7]
 • CM8064601561313
 • BX80646I54690S
$213
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-4460T
 • SR1S7 (C0)
4 1.9 GHz 4/5/7/8 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350-1100 MHz
35 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014
 • CM8064601561827
$182
Core i5-4590T
 • SR1H3 (C0)
 • SR1S6 (C0)
4 2 GHz 6/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1150 MHz
35 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[7]
 • CM8064601481927
 • CM8064601561826
$192
Core i5-4670T
 • SR14P (C0)
4 2.3 GHz 6/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
45 W
LGA 1150 DMI 2.0 2013
 • CM8064601466003
$213
Core i5-4690T
 • SR1QT (C0)
4 2.5 GHz 6/7/9/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 4600 350–1200 MHz
45 W
LGA 1150 DMI 2.0 2014[7]
 • CM8064601561613
$213

Haswell-H (MCP, lõi tứ, 22 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-4570R
 • SR18P (C0)
4 2.7 GHz 3/3/5/5[Note 2] 4 × 256 KB 4 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1150 MHz
65 W
BGA-1364 DMI 2.0 06/2013
 • CL8064701508603
$255
Core i5-4670R
 • SR18M (C0)
4 3 GHz 4/5/6/7 4 × 256 KB 4 MB Iris Pro Graphics 5200 200–1300 MHz
65 W
BGA-1364 DMI 2.0 2013
 • CL8064701508403
$276

Broadwell-H (lõi tứ, 14 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu máy đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 • Tất cả các kiểu CPU có chứa "Crystal Well": 128 MiB eDRAM với kích thước 22 nm hoạt động như bộ nhớ đệm L4.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-5575R
 • SR2AK (G0)
4 2.8 GHz 3/3/5/5 4 × 256 KB 4 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1050 MHz
65 W
BGA-1364 DMI 2.0 06/2015
 • FH8065802483402
$244
Core i5-5675C
 • SR2FX (G0)
4 3.1 GHz 3/3/5/5 4 × 256 KB 4 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1100 MHz
65 W
LGA 1150 DMI 2.0 06/2015
 • CM8065802483201
 • BX80658I55675C
$276
Core i5-5675R
 • SR2AJ (G0)
4 3.1 GHz 3/3/5/5 4 × 256 KB 4 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1100 MHz
65 W
BGA-1364 DMI 2.0 2015
 • FH8065802483401
$265

Vi kiến trúc Skylake (Thế hệ thứ 6)

sửa

Skylake-S (lõi tứ, 14 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider. Các mô hình nhúng cũng hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-6400
 • SR2BY (R0)
 • SR2L7 (R0)
4 2.7 GHz 4/5/6/6 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–950 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 09/2015
 • CM8066201920506
 • BX80662I56400
 • BXC80662I56400
$182
Core i5-6402P
 • SR2NJ (R0)
4 2.8 GHz 4/5/6/6 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 510 350–950 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 12/2015
 • CM8066201920509
 • BX80662I56402P
 • BXC80662I56402P
$182
Core i5-6500
 • SR2BX (R0)
 • SR2L6 (R0)
4 3.2 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1050 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 09/2015
 • CM8066201920404
 • BX80662I56500
 • BXC80662I56500
$192
Core i5-6600
 • SR2BW (R0)
 • SR2L5 (R0)
4 3.3 GHz 3/4/5/6[8] 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1150 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2015
 • CM8066201920401
 • BX80662I56600
 • BXC80662I56600
$213
Core i5-6600K
 • SR2BV (R0)
 • SR2L4 (R0)
4 3.5 GHz 1/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1150 MHz
91 W
LGA 1151 DMI 3.0 2015
 • CM8066201920300
 • BX80662I56600K
 • BXC80662I56600K
$243
Điện năng thấp
Core i5-6400T
 • SR2BS (R0)
 • SR2L1 (R0)
4 2.2 GHz 3/3/5/6 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–950 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2015
 • CM8066201920000
 • BXC80662I56400T
$182
Core i5-6500T
 • SR2BZ (R0)
 • SR2L8 (R0)
4 2.5 GHz 3/3/5/6 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 09/2015
 • CM8066201920600
 • BXC80662I56500T
$192
Core i5-6600T
 • SR2C0 (R0)
 • SR2L9 (R0)
4 2.7 GHz 6/6/7/8 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2015
 • CM8066201920601
 • BXC80662I56600T
$213
Điện năng thấp, hệ thống nhúng
Core i5-6500TE
 • SR2LR (R0)
4 2.3 GHz ?/?/?/10 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1000 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2015
 • CM8066201938000
$192

Skylake-H (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-6585R
 • SR2QR (N0)
 • SR2TY (N0)
4 2.8 GHz ?/?/?/8 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 580 350–1100 MHz
65 W
BGA 1440 DMI 3.0 05/2016
 • JQ8066201926704
 • JQ8066201926706
$255
Core i5-6685R
 • SR2QS (N0)
 • SR2TZ (N0)
4 3.2 GHz ?/?/?/6 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 580 350–1150 MHz
65 W
BGA 1440 DMI 3.0 2016
 • JQ8066201926705
 • JQ8066201926707
$288

Kaby Lake-S (14 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu máy hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Intel TSX-NI, Bộ nhớ đệm thông minh.
 • i5-7500 trở lên (ngoại trừ kiểu K) hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT.
 • Các mẫu điện năng thấp hỗ trợ giảm TDP (cTDP) có thể định cấu hình.
 • Các kiểu hệ thống nhúng cũng hỗ trợ bộ nhớ ECC, nhưng không hỗ trợ Intel TSX-NI.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-7400
 • SR32W (B0)
4 3 GHz 3/3/4/5 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1000 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57400
 • BXC80677I57400
 • CM8067702867050
$182
Core i5-7500
 • SR335 (B0)
4 3.4 GHz 2/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1100 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57500
 • BXC80677I57500
 • CM8067702868012
$192
Core i5-7600
 • SR334 (B0)
4 3.5 GHz 4/4/5/6 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1150 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57600
 • BXC80677I57600
 • CM8067702868011
$213
Core i5-7600K
 • SR32V (B0)
4 3.8 GHz 2/2/3/4 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1150 MHz
91 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57600K
 • BXC80677I57600K
 • CM8067702868219
$242
Điện năng thấp
Core i5-7400T
 • SR332 (B0)
4 2.4 GHz 4/4/5/6 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1000 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57400T
 • BXC80677I57400T
 • CM8067702867915
$182
Core i5-7500T
 • SR337 (B0)
4 2.7 GHz 4/4/5/6 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57500T
 • BXC80677I57500T
 • CM8067702868115
$192
Core i5-7600T
 • SR336 (B0)
4 2.8 GHz 7/7/8/9 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • BX80677I57600T
 • BXC80677I57600T
 • CM8067702868117
$213

Kaby Lake-X (14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-7640X
 • SR3FR (B0)
4 0/1/1/2 6
112 W
06/2017
 • BX80677I57640X
 • BXC80677I57640X
 • CM8067702868730
$242

Vi kiến trúc Coffee Lake (Thế hệ thứ 8, thế hệ thứ 9)

sửa

Coffee Lake-S (14 nm)

sửa
 • Tất cả các chức năng hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT-x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Bộ nhớ đệm thông minh. i5-8500 trở lên hỗ trợ: Intel TSX-NI, Intel vPro, Intel TXT.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-8400
 • SR3QT (U0)
6 2.8 GHz 10/10/11/11/11/12 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1050 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • CM8068403358811
 • BX80684I58400
 • BXC80684I58400
$182
Core i5-8500
 • SR3XE (U0)
6 3 GHz 9/9/10/10/10/11 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1100 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018
 • CM8068403362607
 • BX80684I58500
 • BXC80684I58500
$192
Core i5-8600
 • SR3X0 (U0)
6 3.1 GHz 10/10/11/11/11/12 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1150 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018
 • CM8068403358607
 • BX80684I58600
 • BXC80684I58600
$213
Core i5-8600K
 • SR3QU (U0)
6 3.6 GHz 5/5/6/6/6/7 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1150 MHz
95 W
LGA 1151 DMI 3.0 2017
 • CM8068403358508
 • BX80684I58600K
 • BXC80684I58600K
$257
Core i5-9400
 • SR3X5 (U0)
 • SRELV (P0)
 • SRG0Y (R0)
6 2.9 GHz 10/10/11/11/11/12 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350-1050 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403358816
 • CM8068403875504
 • BX80684I59400
 • BXC80684I59400
 • CM8068403875505
$182
Core i5-9400F
 • SRF6M (U0)
 • SRFAH (P0)
 • SRG0Z (R0)
6 2.9 GHz 10/10/11/11/11/12 6 × 256 KB 9 MB
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403358819
 • BX80684I59400F
 • BXC80684I59400F
 • CM8068403875509
 • CM8068403875510
$182
Core i5-9500
 • SRF4B (U0)
6 3 GHz 4.4 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350-1100 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403362610
 • BX80684I59500
 • BXC80684I59500
$192
Core i5-9500F
 • SRF6Q (U0)
 • SRG10 (R0)
6 3 GHz 4.4 GHz 6 × 256 KB 9 MB
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403362616
 • CM8068403875414
 • BX80684I59500F
 • BXC80684I59500F
$192
Core i5-9600
 • SRF4H (U0)
6 3.1 GHz 4.6 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350-1150 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403358610
 • BX80684I59600
 • BXC80684I59600
$213
Core i5-9600K
 • SRELU (P0)
 • SRG11 (R0)
6 3.7 GHz 6/6/7/7/8/9 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350-1150 MHz
95 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018
 • CM8068403874404
 • BX80684I59600K
 • BXC80684I59600K
 • CM8068403874405
$262
Core i5-9600KF
 • SRFAD (P0)
 • SRG12 (R0)
6 3.7 GHz 6/6/7/7/8/9 6 × 256 KB 9 MB
95 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • BX80684I59600KF
 • BXC80684I5960KF
 • CM8068403874409
 • CM8068403874410
$263
Điện năng thấp
Core i5-8400T
 • SR3X6 (U0)
6 1.7 GHz 13/13/14/14/15/16 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1050 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018
 • CM8068403358913
$182
Core i5-8500T
 • SR3XD (U0)
6 2.1 GHz 11/11/12/12/13/14 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018
 • CM8068403362509
$192
Core i5-8600T
 • SR3X3 (U0)
6 2.3 GHz 12/12/13/13/13/14 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1150 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2018
 • CM8068403358708
$213
Core i5-9400T
 • SR3X8 (U0)
6 1.8 GHz 3.4 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1050 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403358915
$182
Core i5-9500T
 • SRF4D (U0)
6 2.2 GHz 3.7 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403362510
$192
Core i5-9600T
 • SRF4F (U0)
6 2.3 GHz 3.9 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1150 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068403358709
$213
Điện năng tiêu chuẩn, hệ thống nhúng
Core i5-9500E
 • SRGQX (U0)
6 3 GHz 4.2 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350-1100 MHz
65 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068404404932
$192
Điện năng thấp, hệ thống nhúng
Core i5-9500TE
 • SRGQZ (U0)
6 2.2 GHz 3.6 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1100 MHz
35 W
LGA 1151 DMI 3.0 2019
 • CM8068404404726
$192

Vi kiến trúc Comet Lake (Thế hệ thứ 10)

sửa

Comet Lake-S (14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-10400
 • SRH3C (G1)
 • SRH78 (Q0)
6 2.9 GHz 4.3 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1100 MHz
65 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290715
 • CM8070104282718
 • BX8070110400
 • BXC8070110400
$182
Core i5-10400F
 • SRH3D (G1)
 • SRH79 (Q0)
6 2.9 GHz 4.3 GHz 6 × 256 KB 12 MB
65 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290716
 • CM8070104282719
 • BX8070110400F
 • BXC8070110400F
$157
Core i5-10500
 • SRH3A (G1)
6 3.1 GHz 4.5 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1150 MHz
65 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290511
 • BX8070110500
 • BXC8070110500
$192
Core i5-10600
 • SRH37 (G1)
6 3.3 GHz 4.8 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1200 MHz
65 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290312
 • BX8070110600
 • BXC8070110600
$213
Core i5-10600K
 • SRH6R (Q0)
6 4.1 GHz 4.8 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1200 MHz
125 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104282134
 • BX8070110600K
 • BXC8070110600K
$262
Core i5-10600KF
 • SRH6S (Q0)
6 4.1 GHz 4.8 GHz 6 × 256 KB 12 MB
125 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104282136
 • BX8070110600KF
 • BXC8070110600KF
$237
Điện năng tiêu chuẩn, máy tính nhúng
Core i5-10500E
 • SRH6C (G1)
 • SRJFL (Q0)
6 3.1 GHz 4.2 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1150 MHz
65 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104422310
 • CM8070104510607
$195
Điện năng thấp
Core i5-10400T
 • SRH3F (G1)
6 2 GHz 3.6 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1100 MHz
35 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290806
$182
Core i5-10500T
 • SRH3B (G1)
6 2.3 GHz 3.8 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1150 MHz
35 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290606
$192
Core i5-10600T
 • SRH39 (G1)
6 2.4 GHz 4.0 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1200 MHz
35 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104290410
$213
Điện năng thấp, máy tính nhúng
Core i5-10500TE
 • SRH6D (G1)
6 2.3 GHz 3.7 GHz 6 × 256 KB 12 MB U630 (?) 350-1150 MHz
35 W
DMI 3.0 2020
 • CM8070104422406
$195

Bộ xử lý cho máy tính xách tay

sửa

Vi kiến trúc Westmere (Thế hệ thứ nhất)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT-x, Siêu phân luồng, Turbo Boost, Bộ nhớ đệm thông minh.
 • Dòng i5-5xx (i5-520M, i5-520E, i5-540M, i5-560M, i5-580M, i5-520UM, i5-540UM, i5-560UM) hỗ trợ AES-NI, TXT và Intel VT-d.

FSB đã được thay thế bằng DMI.

Chứa GPU "Ironlake" 45 nm.

 • Bóng bán dẫn: 382 triệu
 • Kích thước khuôn: 81 mm²
 • Bóng bán dẫn đồ họa: 177 triệu
 • Kích thước khuôn đồ họa và bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp: 114 mm²
 • Core i5-520E có hỗ trợ bộ nhớ ECC và phân đôi cổng PCI express.

sản phẩm
Số
sSpec
Xung nhịp Turbo Xung nhịp
GPU
Số nhân L2
cache
L3
cache
I/O bus Mult. Tốc độ
Uncore
Bộ nhớ Voltage TDP Socket Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-430M
 • SLBPM (C2)
 • SLBPN (C2)
2.27 GHz 2/2[Note 1] 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 17× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W 2010
 • CP80617004161AD
 • CN80617004161AD
OEM
Core i5-450M
 • SLBTZ (K0)
 • SLBTY (K0)
2.4 GHz 2/2 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 18× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
2010
 • CP80617004119AI
 • CN80617004119AI
OEM
Core i5-460M
 • SLBZW (K0)
 • SLC22 (K0)
2.53 GHz 2/2 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 19× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
2010
 • CP80617004116AI
 • CN80617004116AI
OEM
Core i5-480M
 • SLC27 (K0)
 • SLC26 (K0)
2.67 GHz 2/2 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 20× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
2011
 • CP80617005487AC
 • CN80617005487AC
OEM
Core i5-520M
 • SLBNB (C2)
 • SLBU3 (K0)
 • SLBNA (C2)
 • SLBU4 (K0)
2.4 GHz 2/4 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 18× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
2010
 • CP80617004119AE
 • CN80617004119AE
 • BX80617I5520M
$225
Core i5-540M
 • SLBPG (C2)
 • SLC2D (K0)
 • SLBPF (C2)
 • SLBTV (K0)
2.53 GHz 2/4 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 19× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
January 2010
 • CP80617004116AD
 • CN80617004116AD
 • BX80617I5540M
$257
Core i5-560M
 • SLBTS (K0)
 • SLBTT (K0)
2.67 GHz 2/4 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 20× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
2010
 • CP80617005487AA
 • CP80617005487AA
 • BX80617I5560M
$225
Core i5-580M
 • SLC28 (K0)
 • SLC29 (K0)
2.67 GHz 2/5 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 20× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W
 • Socket G1
 • BGA-1288
2010
 • CP80617005487AD
 • CN80617005487AD
 • BX80617I5580M
$266
Điện năng tiêu chuẩn, hệ thống nhúng
Core i5-520E
 • SLBP6 (C2)
 • SLBXK (K0)
2.4 GHz 2/4 500–766 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 18× 2 × DDR3-1066 0.775–1.4 V 35 W BGA-1288 2010
 • CN80617004461AB
OEM
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-430UM
 • SLBVS (K0)
1.2 GHz 2/4 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
2010
 • CN80617006042AE
OEM
Core i5-470UM
 • SLBXP (K0)
1.33 GHz 2/4 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 10× 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
 • BGA-1288
2010
 • CN80617005190AI
OEM
Core i5-520UM
 • SLBQP (C2)
 • SLBSQ (K0)
1.07 GHz 2/4 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
 • BGA-1288
2010
 • CN80617005352AA
$241
Core i5-540UM
 • SLBUJ (K0)
1.2 GHz 2/4 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
 • BGA-1288
2010
 • CN80617006042AD
$250
Core i5-560UM
 • SLBSN (K0)
1.33 GHz 2/4 166–500 MHz 2 2 × 256 KB 3 MB DMI 10× 2 × DDR3-800 0.725–1.4 V
18 W
 • BGA-1288
2010
 • CN80617005190AH
$250

Sandy Bridge (32 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT-x, Hyper -threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 • Tất cả các kiểu máy ngoại trừ Core i5-24xxM đều hỗ trợ TXT và Intel VT-d.
 • Core i5-2430M / i5-2435M và i5-2410M / i5-2415M có thể hỗ trợ AES-NI với bản cập nhật cấu hình bộ xử lý BIOS do OEM cung cấp cho máy tính xách tay.
 • Core i5-2515E có hỗ trợ bộ nhớ ECC.
 • Bóng bán dẫn: 624 triệu
 • Kích thước khuôn: 149 mm²

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-2410M
 • SR04B (J1)
 • SR04G (J1)
2 2.3 GHz 3/6[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1200 MHz
35 W
DMI 2.0 2011
 • FF8062700845205
 • AV8062700845406
$225
Core i5-2415M
 • SR071 (J1)
2 2.3 GHz 3/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 Q1 2011
 • AV8062701085700
OEM
Core i5-2430M
 • SR04W (J1)
 • SR072 (J1)
2 2.4 GHz 3/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1200 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • FF8062700995505
 • AV8062701085800
$225
Core i5-2435M
 • SR06Y (J1)
2 2.4 GHz 3/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • AV8062700995706
$225
Core i5-2450M
 • SR0CH (J1)
 • SR04Z (J1)
 • SR06Z (J1)
2 2.5 GHz 3/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
 • BGA-1023
DMI 2.0 2012
 • FF8062700995606
 • AV8062700995805
 • AV8062700995806
$225
Core i5-2520M
 • SR048 (J1)
 • SR04A (J1)
2 2.5 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • FF8062700840017
 • AV8062700844214
$225
Core i5-2540M
 • SR044 (J1)
 • SR049 (J1)
 • SR046 (J1)
 • SR042 (J1)
2 2.6 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1300 MHz
35 W
 • Socket G2
 • Socket G2
 • BGA-1023
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • FF8062700839209
 • FF8062700840102
 • AV8062700839411
 • AV8062700844302
$266
Điện năng tiêu chuẩn, hệ thống nhúng
Core i5-2510E
 • SR02U (D2)
2 2.5 GHz 3/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
DMI 2.0 2011
 • FF8062700853304
$266
Core i5-2515E
 • SR075 (D2)
2 2.5 GHz 3/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 650–1100 MHz
35 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • AV8062700853208
$266
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-2467M
 • SR0CT (J1)
 • SR0D4 (J1)
 • SR0D6 (J1)
2 1.6 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 350–1150 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • AV8062701047504
$250
Core i5-2537M
 • SR03W (J1)
2 1.4 GHz 6/9 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 350–900 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • AV8062701047107
$250
Core i5-2557M
 • SR03X (J1)
 • SR0CS (J1)
2 1.7 GHz 7/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 3000 350–1200 MHz
17 W
 • BGA-1023
 • BGA-1023
DMI 2.0 2011
 • AV8062701047202
 • AV8062701047204
$250

Ivy Bridge (22 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-3210M
 • SR0MZ (L1)
 • SR0N0 (L1)
2 2.5 GHz 4/6[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
35 W
DMI 2.0 06/2012
 • AW8063801032301
 • AV8063801032502
$225
Core i5-3230M
 • SR0WY (L1)
 • SR0WX (L1)
2 2.6 GHz 4/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1100 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AW8063801208001
 • AV8063801110901
$225
Core i5-3320M
 • SR0MX (L1)
 • SR0MY (L1)
2 2.6 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1200 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2012
 • AW8063801031700
 • BX80638I53320M
 • AV8063801031900
$225
Core i5-3340M
 • SR0XA (L1)
 • SR0XB (L1)
2 2.7 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1250 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AW8063801110300
 • BX80638I53340M
 • AV8063801110700
$225
Core i5-3360M
 • SR0MV (L1)
 • SR0MW (L1)
2 2.8 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1200 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2012
 • AW8063801031002
 • BX80638I53360M
 • AV8063801031102
$266
Core i5-3380M
 • SR0X7 (L1)
 • SR0X9 (L1)
2 2.9 GHz 5/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1250 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AW8063801109500
 • BX80638I53380M
 • AV8063801110100
$266
Điện năng tiêu chuẩn, hệ thống nhúng
Core i5-3610ME
 • SR0QJ (L1)
 • SR0QK (L1)
2 2.7 GHz 4/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–950 MHz
35 W
 • Socket G2
 • BGA-1023
DMI 2.0 2012
 • AW8063801115901
 • AV8063801116102
$276
Điện năng thấp
Core i5-3317U
 • SR0N8 (L1)
2 1.7 GHz 7/9 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 350–1050 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 06/2012
 • AV8063801058002
$225
Core i5-3337U
 • SR0XL (L1)
2 1.8 GHz 7/9 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 350–1100 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AV8063801129900
$225
Core i5-3427U
 • SR0N7 (L1)
2 1.8 GHz 8/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 350–1150 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2012
 • AV8063801057801
$225
Core i5-3437U
 • SR0XE (L1)
2 1.9 GHz 8/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 650–1200 MHz
17 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AV8063801119300
$225
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-3339Y
 • SR12S (L1)
2 1.5 GHz 3/5 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 350–850 MHz
13 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AV8063801433100
$250
Core i5-3439Y
 • SR12Q (L1)
2 1.5 GHz 6/8 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4000 350–850 MHz
13 W
 • BGA-1023
DMI 2.0 2013
 • AV8063801378103
$250

Vi kiến trúc Haswell (Thế hệ thứ 4)

sửa

Haswell-MB (lõi kép, 22 nm)

sửa
 • Tất cả các CPU đều hỗ trợ MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Siêu phân luồng, Turbo Boost, AES-NI, Intel TSX-NI, Bộ nhớ đệm thông minh.
 • Core i5-4300M và cao hơn cũng hỗ trợ Intel VT-d, Intel vPro, Intel TXT
 • Bóng bán dẫn: 1,3 tỷ
 • Kích thước khuôn: 181 mm²

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-4200M
 • SR1HA (C0)
2 2.5 GHz 5/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 09/2013
 • CW8064701486606
$225
Core i5-4210M
 • SR1L4 (C0)
2 2.6 GHz 5/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 04/2014
 • CW8064701486601
$225
Core i5-4300M
 • SR1H9 (C0)
2 2.6 GHz 6/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1250 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 2013
 • CW8064701486506
$225
Core i5-4310M
 • SR1L2 (C0)
2 2.7 GHz 6/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1250 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 2014
 • CW8064701486501
$225
Core i5-4330M
 • SR1H8 (C0)
2 2.8 GHz 6/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1250 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 2013
 • CW8064701486406
$266
Core i5-4340M
 • SR1L0 (C0)
2 2.9 GHz 6/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1250 MHz
37 W
Socket G3 DMI 2.0 2014
 • CW8064701486401
$266

Haswell-ULT (SiP, lõi kép, 22 nm)

sửa

Tất cả các CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Siêu phân luồng, Turbo Boost, AES-NI, Bộ nhớ đệm thông minh.

Các mẫu i5-4250U trở lên hỗ trợ Intel VT-d

Core i5-43x0U cũng hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT

Bóng bán dẫn: 1,3 tỷ

Kích thước khuôn: 181 mm²


sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-4258U
 • SR18A (C0)
2 2.4 GHz 3/5[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB Iris Graphics 5100 200–1100 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701481503
$342
Core i5-4278U
 • SR1ZV (C0)
2 2.6 GHz 3/5 2 × 256 KB 3 MB Iris Graphics 5100 200–1100 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 2014
 • CL8064701954800
$315
Core i5-4288U
 • SR189 (C0)
2 2.6 GHz 3/5 2 × 256 KB 3 MB Iris Graphics 5100 200–1200 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701481403
$342
Core i5-4308U
 • SR1ZU (C0)
2 2.8 GHz 3/5 2 × 256 KB 3 MB Iris Graphics 5100 200–1200 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 2014
 • CL8064701954700
$315
Điện năng thấp
Core i5-4200U
 • SR170 (C0)
2 1.6 GHz 7/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4400 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701477702
$287
Core i5-4210U
 • SR1EF (D0)
2 1.7 GHz 7/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4400 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2014
 • CL8064701477802
$281
Core i5-4250U
 • SR16M (C0)
2 1.3 GHz 10/13 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 5000 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701463101
$342
Core i5-4260U
 • SR16T (C0)
2 1.4 GHz 10/13 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 5000 200–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 April 2014
 • CL8064701476801
$315
Core i5-4300U
 • SR1ED (D0)
2 1.9 GHz 7/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4400 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701477400
$287
Core i5-4310U
 • SR1EE (D0)
2 2 GHz 7/10 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4400 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2014
 • CL8064701477600
$281
Core i5-4350U
 • SR16L (C0)
2 1.4 GHz 12/15 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 5000 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701463001
$342
Core i5-4360U
 • SR16S (C0)
2 1.5 GHz 12/15 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 5000 200–1100 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2014
 • CL8064701476701
$315

Haswell-ULX (SiP, lõi kép, 22 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Siêu phân luồng, Turbo Boost, AES-NI, Bộ nhớ đệm thông minh.
 • Core i5-4300Y trở lên cũng hỗ trợ Intel VT-d, Intel TSX-NI, Intel vPro, Intel TXT
 • Bóng bán dẫn: 1,3 tỷ
 • Kích thước khuôn: 181 mm²

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-4200Y
 • SR18T (C0)
2 1.4 GHz 2/5[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701557900
$304
Core i5-4202Y
 • SR190 (D0)
2 1.6 GHz 2/4 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701558401
Core i5-4210Y
 • SR191 (D0)
2 1.5 GHz 2/4 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 09/2013
 • CL8064701558501
$304
Core i5-4220Y
 • SR1DB (D0)
2 1.6 GHz 2/4 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 04/2014
 • CL8064701570400
$281
Core i5-4300Y
 • SR192 (D0)
2 1.6 GHz 4/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701558601
$304
Core i5-4302Y
 • SR19B (D0)
2 1.6 GHz 4/7 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4200 200–850 MHz
11.5 W
BGA-1168 DMI 2.0 2013
 • CL8064701564001

Haswell-H (lõi kép, 22 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Intel VT-d, Siêu phân luồng, Turbo Boost (ngoại trừ i5-4402EC và i5-4410E)
 • Kích thước khuôn: 181 mm².
 • Các kiểu CPU nhúng hỗ trợ Intel vPro, bộ nhớ ECC.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-4200H
 • SR15G (C0)
2 2.8 GHz 5/6[Note 2] 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 2013
 • CL8064701470601
$257
Core i5-4210H
 • SR1Q0 (C0)
2 2.9 GHz 5/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1150 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 2014
 • CL8064701473003
Điện năng tiêu chuẩn, nhúng
Core i5-4400E
 • SR17M (C0)
2 2.7 GHz 5/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1000 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 2013
 • CL8064701483902
$266
Core i5-4410E
 • SR1T4 (C0)
2 2.9 GHz 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–1000 MHz
37 W
BGA-1364 DMI 2.0 2014
 • CL8064701589205
$266
Điện năng thấp, nhúng
Core i5-4402E
 • SR17Q (C0)
2 1.6 GHz ?/11 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–900 MHz
25 W
BGA-1364 DMI 2.0 2013
 • CL8064701528501
$266
Core i5-4402EC
 • SR1W1 (C0)
2 2.5 GHz 2 × 256 KB 4 MB
27 W
BGA-1364 DMI 2.0 2014
 • CL8064701830200
$324
Core i5-4422E
 • SR1T1 (C0)
2 1.8 GHz ?/11 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 4600 400–900 MHz
25 W
BGA-1364 DMI 2.0 2014
 • CL8064701588605
$266

Broadwell-H (lõi kép, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-5350H
 • SR2BK (G0)
2 3.1 GHz 3.5 GHz 2 × 256 KB 4 MB Iris Pro Graphics 6200 300–1050 MHz
47 W
BGA-1364 DMI 2.0 06/2015
 • FH8065802491703
$289

Broadwell-U (lõi kép, 14 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Intel VT-d, Siêu phân luồng, Turbo Boost, AES-NI, Bộ nhớ đệm thông minh và TDP có thể định cấu hình (cTDP) giảm
 • Core i5-5300U trở lên cũng hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT và Intel TSX-NI
 • Bóng bán dẫn: 1,3-1,9 tỷ [9]
 • Kích thước khuôn: 82–133  mm² [9]

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-5257U
 • SR26K (F0)
2 2.7 GHz 4/4 2 × 256 KB 3 MB Iris Graphics 6100 300–1050 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 2015
 • FH8065802064111
$315
Core i5-5287U
 • SR26H (F0)
2 2.9 GHz 4/4 2 × 256 KB 3 MB Iris Graphics 6100 300–1100 MHz
28 W
BGA-1168 DMI 2.0 2015
 • FH8065802064011
$315
Điện năng thấp
Core i5-5200U
 • SR23Y (F0)
2 2.2 GHz 3/5 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 5500 300–900 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2015
 • FH8065801620204
$281
Core i5-5250U
 • SR26C (F0)
2 1.6 GHz 9/11 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 6000 300–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2015
 • FH8065802063410
$315
Core i5-5300U
 • SR23X (F0)
2 2.3 GHz 4/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 5500 300–900 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2015
 • FH8065801620104
$281
Core i5-5350U
 • SR268 (F0)
2 1.8 GHz 9/11 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 6000 300–1000 MHz
15 W
BGA-1168 DMI 2.0 2015
 • FH8065802063212
$315

Vi kiến trúc Skylake (Thế hệ thứ 6)

sửa

Skylake-H (lõi tứ, 14 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Intel VT-d, Turbo Boost, AES-NI, Bộ nhớ đệm thông minh, Intel TSX-NI. Các mô hình không nhúng cũng hỗ trợ TDP (cTDP) có thể định cấu hình. Core i5-6440HQ cũng hỗ trợ Intel TXT. Các mô hình nhúng cũng hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT. Core i5-6440EQ hỗ trợ bộ nhớ ECC.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-6300HQ
 • SR2FP (R0)
4 2.3 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–950 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2015
 • CL8066202194632
$250
Core i5-6350HQ
 • SR2QZ (N0)
4 2.3 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 6 MB Iris Pro Graphics 580 350–900 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2016
 • JQ8066202195125
$306
Core i5-6440HQ
 • SR2FS (R0)
4 2.6 GHz 5/7/7/9 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–950 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2015
 • CL8066202194729
$250
Điện năng tiêu chuẩn, nhúng
Core i5-6440EQ
 • SR2DU (R0)
4 2.7 GHz ?/?/?/7 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2015
 • CL8066201939503
$250
Điện năng thấp, nhúng
Core i5-6442EQ
 • SR2DY (R0)
4 1.9 GHz ?/?/?/8 4 × 256 KB 6 MB HD Graphics 530 350–950 MHz
25 W
BGA 1440 DMI 3.0 2015
 • CL8066202400005
$250

Skylake-U (lõi kép, 14 nm)

sửa
 • Tất cả các kiểu CPU đều hỗ trợ: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT -x, Intel VT-d, Turbo Boost, Hyper-threading, AES-NI, Smart Cache và TDP có thể định cấu hình (cTDP) giảm Core i5-6300U trở lên cũng hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT và Intel TSX-NI.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-6267U
 • SR2JK (K1)
2 2.9 GHz 2/4 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 550 300–1050 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066202499002
$304
Core i5-6287U
 • SR2JJ (K1)
2 3.1 GHz 2/4 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 550 300–1100 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066202499001
$304
Điện năng thấp
Core i5-6198DU
 • SR2NR (D1)
2 2.3 GHz 4/5 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 510 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066201930412
$281
Core i5-6200U
 • SR2EY (D1)
2 2.3 GHz 4/5 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 520 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066201930409
$281
Core i5-6260U
 • SR2JC (K1)
2 1.8 GHz 9/11 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 540 300–950 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066202496511
$304
Core i5-6300U
 • SR2F0 (D1)
2 2.4 GHz 5/6 2 × 256 KB 3 MB HD Graphics 520 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066201924931
$281
Core i5-6360U
 • SR2JM (K1)
2 2 GHz 9/11 2 × 256 KB 4 MB Iris Graphics 540 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2015
 • FJ8066202499208
$304

Vi kiến trúc Kaby Lake (Thế hệ thứ 7, thế hệ thứ 8)

sửa

Kaby Lake-H (quad-core, 14 nm)

sửa
 • Tất cả các CPU đều hỗ trợ MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, SGX, MPX, Công nghệ Intel SpeedStep nâng cao (EIST), Intel 64, XD bit (triển khai bit NX), Intel VT-x, Intel VT-d, AES-NI, Intel TSX-NI, Bộ nhớ đệm thông minh, TDP có thể định cấu hình (cTDP) giảm xuống. i5-7400 trở lên cũng hỗ trợ Intel vPro, Intel TXT. Các mô hình nhúng hỗ trợ bộ nhớ ECC.

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-7300HQ
 • SR32S (B0)
4 2.5 GHz 3.5 GHz 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2017
 • CL8067702870309
$250
Core i5-7440HQ
 • SR32R (B0)
4 2.8 GHz 3.8 GHz 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2017
 • CL8067702870214
$250
Điện năng tiêu chuẩn, nhúng
Core i5-7440EQ
 • SR34T (B0)
4 2.9 GHz 3.6 GHz 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2017
 • CL8067702998810
$250
Điện năng thấp, nhúng
Core i5-7442EQ
 • SR34U (B0)
4 2.1 GHz 2.9 GHz 4 × 256 KB 6 MB 630 (?) 350–1000 MHz
25 W
BGA 1440 DMI 3.0 2017
 • CL8067702998909
$250

Kaby Lake-U (lõi kép, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-7267U
 • SR362 (J1)
2 3.1 GHz 4/4 2 × 256 KB 4 MB 650 (?) 300–1050 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017 $304
Core i5-7287U
 • SR360 (J1)
2 3.3 GHz 4/4 2 × 256 KB 4 MB 650 (?) 300–1100 MHz
28 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017 $304
Điện năng thấp
Core i5-7200U
 • SR2ZU (H0)
 • SR342 (H0)
2 2.5 GHz 6/6 2 × 256 KB 3 MB 620 (?) 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2016
 • FJ8067702739739
$281
Core i5-7260U
 • SR363 (J1)
2 2.2 GHz 12/12 2 × 256 KB 4 MB 640 (?) 300–950 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017
 • FH8067703037209
$304
Core i5-7300U
 • SR340 (H0)
2 2.6 GHz 9/9 2 × 256 KB 3 MB 620 (?) 300–1100 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017
 • FJ8067702739633
$281
Core i5-7360U
 • SR365 (J1)
2 2.3 GHz 13/13 2 × 256 KB 4 MB 640 (?) 300–1000 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017
 • FH8067703037109
$304

Kaby Lake-Y (lõi kép, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-7Y54
 • SR2ZX (H0)
 • SR345 (H0)
2 1.2 GHz 16/20 2 × 256 KB 4 MB 615 (?) 300–950 MHz
4.5 W
BGA 1515 DMI 3.0 2016
 • HE8067702739826
$281
Core i5-7Y57
 • SR33Y (H0)
2 1.2 GHz 17/21 2 × 256 KB 4 MB 615 (?) 300–950 MHz
4.5 W
BGA 1515 DMI 3.0 2017
 • HE8067702739527
$281

Kaby Lake Refresh (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-8250U
 • SR3LA (Y0)
4 1.6 GHz 18/18/18/18 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1100 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017
 • FJ8067703282221
$297
Core i5-8350U
 • SR3L9 (Y0)
4 1.7 GHz 19/19/19/19 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1100 MHz
15 W
BGA 1356 DMI 3.0 2017
 • FJ8067703282016
$297

Kaby Lake-G (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-8305G
 • SR3RM (B0)
 • SRD0X (B0)
4 2.8 GHz 3.8 GHz 4 × 256 KB 6 MB 630Vega20 (?) 350–1000 MHz
931–1011 MHz
65 W
DMI 3.0 2018
 • FH8067703417714
 • FH8067703417715
$

Amber Lake-Y (lõi kép, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-8200Y
 • SRD22 (H0)
2 1.3 GHz 3.9 GHz 2 × 256 KB 4 MB UHD Graphics 615 (?) 300–950 MHz
5 W
BGA 1515 DMI 3.0 2018
 • HE8067702739846
$291
Core i5-8210Y
 • SREKQ (H0)
2 1.6 GHz 3.6 GHz 2 × 256 KB 4 MB UHD Graphics 617 (?) 300–1050 MHz
7 W
BGA 1515 DMI 3.0 2018
 • HE8067702739889
$281

Vi kiến trúc Coffee Lake (Thế hệ thứ 8, thế hệ thứ 9)

sửa

Coffee Lake-H (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-8300H
 • SR3Z0 (U0)
4 2.3 GHz 16/16/17/17 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1000 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 04/2018
 • CL8068403373522
$250
Core i5-8400H
 • SR3Z1 (U0)
4 2.5 GHz 16/16/17/17 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1100 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2018
 • CL8068403373614
$250
Core i5-9300H
 • SRF6X (U0)
 • SRFCR (R0)
4 2.4 GHz 16/?/?/17 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 04/2019
 • CL8068404121905
 • CL8068404069606
$250
Core i5-9400H
 • SRFDM (R0)
4 2.5 GHz 16/?/?/18 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1100 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2019
 • CL8068404069511
$250

Coffee Lake-U (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng tiêu chuẩn
Core i5-8259U
 • SRCKB (D0)
 • SRCUU (D0)
4 2.3 GHz 3.8 GHz 4 × 256 KB 6 MB 655 (?) 300–1050 MHz
28 W
DMI 3.0 2018
 • FH8068403419522
 • FH8068403419527
$320
Core i5-8269U
 • SRCKA (D0)
4 2.6 GHz 4.2 GHz 4 × 256 KB 6 MB 655 (?) 300–1100 MHz
28 W
DMI 3.0 2018
 • FH8068403419614
$320
Core i5-8279U
 • SREZ0 (D0)
4 2.4 GHz 4.1 GHz 4 × 256 KB 6 MB 655 (?) 300–1150 MHz
28 W
DMI 3.0 2019
 • FH8068404166004
$320
Điện năng thấp
Core i5-8257U
 • SREZ2 (D0)
4 1.4 GHz 3.9 GHz 4 × 256 KB 6 MB 645 (?) 300–1050 MHz
15 W
DMI 3.0 07/2019
 • FH8068404163204
$320

Coffee Lake-B (6 nhân, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-8400B
 • SRCX4 (U0)
6 2.8 GHz 4 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1050 MHz
65 W
BGA 1440 DMI 3.0 2018
 • CL8068403612408
$182
Core i5-8500B
 • SRCX3 (U0)
6 3 GHz 4.1 GHz 6 × 256 KB 9 MB U630 (?) 350–1100 MHz
65 W
BGA 1440 DMI 3.0 2018
 • CL8068403612509
$192

Whiskey Lake-U (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Siêu tiết kiệm điện
Core i5-8265U
 • SREJQ (W0)
 • SREJR (W0)
 • SRFFX (V0)
 • SRFFY (V0)
4 1.6 GHz 3.9 GHz 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1100 MHz
15 W
DMI 3.0 2018
 • FJ8068404064604
 • FJ8068404064604
 • CL8068404064610
 • CL8068404064610
$297
Core i5-8365U
 • SRF9Z (V0)
4 1.6 GHz 4.1 GHz 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1100 MHz
15 W
DMI 3.0 2019
 • CL8068404064503
$297
Điện năng cực thấp, nhúng
Core i5-8365UE
 • SRFDU (V0)
4 1.6 GHz 4.1 GHz 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1050 MHz
15 W
DMI 3.0 2019
 • CL8068404149404
$297

Vi kiến trúc Comet Lake (Thế hệ thứ 10)

sửa

Comet Lake-H (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-10200H
 • SRK3X (R1)
4 2.4 GHz ?/?/?/17 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2020
 • CL8070104441108
Core i5-10300H
 • SRH84 (R1)
4 2.5 GHz ?/?/?/20 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1050 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2020
 • CL8070104399510
$250
Core i5-10400H
 • SRH8R (R1)
4 2.6 GHz ?/?/?/20 4 × 256 KB 8 MB U630 (?) 350–1100 MHz
45 W
BGA 1440 DMI 3.0 2020
 • CL8070104399409
$250

Comet Lake-U (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-10210U
 • SRGKY (V0)
4 1.6 GHz 23/?/?/26 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1100 MHz
15 W
DMI 3.0 August 2019
 • FJ8070104307504
$297
Core i5-10310U
 • SRGKX (V0)
 • SRJ7T (K1)
4 1.7 GHz ?/?/?/27 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1150 MHz
15 W
DMI 3.0 May 2020
 • FJ8070104307305
 • FJ8070104500100
$297

Comet Lake-Y (lõi tứ, 14 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-10210Y
 • SRGKT (V0)
 • SRGSD (V0)
4 1 GHz 17/?/?/30 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1050 MHz
7 W
DMI 3.0 2019
 • FJ8068404190409
 • FJ8068404190418
$292
Core i5-10310Y
 • SRGKS (V0)
4 1.1 GHz 17/?/?/30 4 × 256 KB 6 MB U620 (?) 300–1050 MHz
7 W
DMI 3.0 2019
 • FJ8068404190310
$292

Vi kiến trúc Sunny Cove (Thế hệ thứ 10)

sửa

Ice Lake-U (lõi tứ, 10 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Điện năng thấp
Core i5-1038NG7
 • SRG0V (D1)
4 ?/?/?/18 4 × 512 6 Iris Plus Graphics (G7) 300–1050 MHz
28 W
05/2020
 • FJ8068904334702
$320
Điện năng cực thấp (Siêu tiết kiệm điện)
Core i5-1035G1
 • SRGKG (D1)
 • SRGKL (D1)
4 23/?/26/26 6 UHD Graphics (G1) 300–1050 MHz
15 W
08/2019
 • FJ8068904368700
 • FJ8068904312402
$297
Core i5-1035G4
 • SRGKK (D1)
4 22/?/25/26 6 Iris Plus Graphics (G4) 300–1050 MHz
15 W
2019
 • FJ8068904312303
$309
Core i5-1035G7
 • SRGKJ (D1)
4 21/?/24/25 6 Iris Plus Graphics (G7) 300–1050 MHz
15 W
2019
 • FJ8068904312203
$320

Ice Lake-Y (lõi tứ, 10 nm)

sửa

sản phẩm
Số
sSpec
Số nhân Xung nhịp Turbo L2
cache
L3
cache
Loại
GPU
Xung nhịp
GPU
TDP Socket I/O bus Ngày ra mắt Số hiệu
thành phần
Giá
ra mắt (USD)
Core i5-1030G4 4 25/?/?/28 6 Iris Plus Graphics (G4) 300–1050 MHz
9 W
Q3 2019
Core i5-1030G7 4 24/?/?/27 6 Iris Plus Graphics (G7) 300–1050 MHz
9 W
Q3 2019
Core i5-1030NG7 4 3.5 GHz 6 Iris Plus Graphics (G7) 300–1050 MHz
10 W
Q2 2020

Tiger Lake-UP3 (10 nm SuperFin)

sửa
Mã sản phẩm Số sSpec Số nhân

(số luồng)

Xung nhịp Turbo L2cache L3cache Loại GPU Xung nhịp GPU TDP Bộ nhớ (RAM) Ngày ra mắt Số hiệu thành phần
Máy tính xách tay (Di động)
Core i5-1135G7
 • SRK04 (B1)
 • SRK05 (B1)
4 (8) 0.9-2.4 GHz 4.2 GHz 4 × 1.25 MiB 8 MiB Iris Xe (80 EU) ?–1300 MHz 15 W 2× DDR4-3200

2× LPDDR4X-4266

09/2020
 • FH8069004530601
 • FH8069004531301
Nhúng
Core i5-1145G7E
 • SRK0Z (B1)
4 (8) 1.5 GHz 4.1 GHz 4 × 1.25 MiB 8 MiB Iris Xe (80 EU) ?–1300 MHz 15 W 2× DDR4-3200

2× LPDDR4X-4266

09/2020
 • FH8069004542000
Core i5-1145GRE
 • SRK10 (B1)
4 (8) 1.5 GHz 4.1 GHz 4 × 1.25 MiB 8 MiB Iris Xe (80 EU) ?–1300 MHz 15 W 2× DDR4-3200

2× LPDDR4X-4266

09/2020
 • FH8069004542100

Tiger Lake-UP4 (10 nm SuperFin)

sửa
Mã sản phẩm Số sSpec Số nhân

(Số luồng)

Xung nhịp Turbo L2

cache

L3

cache

Loại GPU Xung nhịp GPU TDP Bộ nhớ (RAM) Ngày ra mắt Số hiệu thành phần
Core i5-1130G7
 • SRK0G (B1)
4 (8) 1.1 GHz 4.0 GHz 4 × 1.25 MiB 8 MiB Iris Xe (80 EU) ?–1100 MHz 7–15 W 2× LPDDR4X-4266 09/2020
 • FH8069004532404

Xem thêm

sửa

Ghi chú

sửa
 1. ^ a b c Turbo describes the available frequency bins (+133 MHz for processors based on Nehalem microarchitecture) of Intel Turbo Boost Technology that are available for 4, 3, 2, 1 active cores respectively (depending on the number of CPU cores, included in the processor).
 2. ^ a b c d e f g h i j k l Turbo describes the available frequency bins (+100 MHz for processors based on Sandy Bridge, Ivy Bridge and Haswell microarchitectures) of Intel Turbo Boost Technology that are available for 4, 3, 2, 1 active cores respectively (depending on the number of CPU cores, included in the processor).

Tham khảo

sửa
 1. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs).
 2. ^ “ARK - Compare Intel® Products”. Intel® ARK (Product Specs).
 3. ^ Counting Transistors: Why 1.16B and 995M Are Both Correct, by Anand Lal Shimpi on ngày 14 tháng 9 năm 2011, www.anandtech.com
 4. ^ Anand Lal Shimpi. “The Rest of the Ivy Bridge Die Sizes”.
 5. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2020.
 6. ^ a b c “Specifications of Haswell Refresh CPUs”.
 7. ^ a b c d e “Some details of "Haswell Refresh" desktop CPUs”.
 8. ^ https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005647/processors.html Intel® Turbo Boost Technology Frequency Tables for Intel® Core™ i5 Desktop Processors
 9. ^ a b Cyril Kowaliski (ngày 5 tháng 1 năm 2015). “Intel's Broadwell-U arrives aboard 15W, 28W mobile processors”. techreport.com. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2015.

Liên kết ngoài

sửa