Danh sách các đơn vị hành chính Trung Quốc theo đóng góp thuế

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách bao gồm các đơn vị hành chính Trung Quốc (các tỉnh, khu tự trị, đặc khu hành chính) theo thuế đóng góp cho nhà nước. Số liệu năm 2007, tính theo đơn vị nhân dân tệ.

Hạng Đơn vị hành chính đóng góp thuế
Trung Quốc 2,357,262
1 Quảng Đông 278,580
2 Giang Tô 223,773
3 Thượng Hải 207,448
4 Sơn Đông 167,540
5 Chiết Giang 164,950
6 Bắc Kinh 149,264
7 Liêu Ninh 108,269
8 Hà Nam 86,208
9 Tứ Xuyên 85,086
10 Hà Bắc 78,912
11 Phúc Kiến 69,946
12 Hồ Nam 60,655
13 Sơn Tây 59,7892
14 Hồ Bắc 59,036
15 An Huy 54,370
16 Thiên Tân 54,044
17 Nội Mông 49,2361
18 Vân Nam 48,671
19 Thiểm Tây 47,524
20 Trùng Khánh 44,270
21 Hắc Long Giang 44,047
22 Quảng Tây 41,883
23 Giang Tây 38,985
24 Cát Lâm 32,069
25 Tân Cương 28,5863
26 Quý Châu 28,514
27 Cam Túc 19,091
28 Hải Nam 10,829
29 Ninh Hạ 8,003
30 Thanh Hải 5,671
31 Tây Tạng 2,014

Chú thíchSửa đổi

  • ^1 Nội Mông là đơn vị hành chính duy nhất đánh thuế lên bữa ăn.
  • ^2 Sơn Tây đóng góp 60% thuế giết mổ động vật ở Trung Quốc.
  • ^3 Tân Cương là đơn vị hành chính duy nhất ở Trung Quốc đánh thuế chăn nuôi.

Tham khảoSửa đổi