Danh sách các địa điểm tổ chức Hoa hậu Mỹ (Miss USA)

Dưới đây là danh sách các ấn bản các nămthông tin về cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Danh sách các địa điểm tổ chức Hoa hậu MỹSửa đổi

Năm Chiến thắng Ấn bản Ngày Địa điểm tổ chức Thành phố Bang/Lãnh thổ Tham dự
1952   New York Thứ 01 27 tháng 06 Nhà hát Thính phòng Long Beach Long Beach   California 42
1953   Illinois Thứ 02 16 tháng 07 43
1954   Nam Carolina Thứ 03 24 tháng 07 43
1955   Vermont Thứ 04 20 tháng 07 43
1956   Iowa Thứ 05 18 tháng 07 43
1957   Maryland Thứ 06 17 tháng 07 44
  Utah
1958   Louisiana Thứ 07 23 tháng 07 45
1959   California Thứ 08 22 tháng 07 46
1960   Utah Thứ 09 07 tháng 07 Nhà hát Thính phòng Miami Beach Miami Beach   Florida 43
1961   Louisiana Thứ 10 13 tháng 07 43
1962   Hawaii Thứ 11 12 tháng 07 40
1963   Illinois Thứ 12 17 tháng 07 43
1964   Đặc khu Columbia Thứ 13 29 tháng 07 41
1965   Ohio Thứ 14 04 tháng 06 47
1966   California Thứ 15 21 tháng 05 49
1967   Alabama Thứ 16 20 tháng 05 51
  Florida
1968   Washington Thứ 17 18 tháng 05 51
1969   Virginia Thứ 18 24 tháng 05 51
1970   Virginia Thứ 19 16 tháng 05 51
1971   Pennsylvania Thứ 20 22 tháng 05 51
1972   Hawaii Thứ 21 20 tháng 05 Khách sạn Cerromar Beach Dorado   Puerto Rico 51
1973   Illinois Thứ 22 28 tháng 05 Sân khấu Broadway New York   New York 51
1974   Illinois Thứ 23 18 tháng 05 Khách sạn Niagara Falls Niagara Falls 51
1975   California Thứ 24 17 tháng 05 51
1976   Minnesota Thứ 25 15 tháng 05 51
1977   Texas Thứ 26 14 tháng 05 Nhà hát Thính phòng Gillard Charleston   Nam Carolina 51
1978   Hawaii Thứ 27 29 tháng 04 51
1979   New York Thứ 28 30 tháng 04 Trung tâm Hội nghị Gulf Coast Biloxi   Mississippi 51
1980   Nam Carolina Thứ 29 15 tháng 05 51
  Arizona
1981   Ohio Thứ 30 21 tháng 05 50
1982   Arkansas Thứ 31 13 tháng 05 51
1983   California Thứ 32 21 tháng 05 Trung tâm Hành chính Knoxville Knoxville   Tennessee 51
1984   New Mexico Thứ 33 17 tháng 05 Nhà hát Thính phòng Lakeland Lakeland   Florida 51
1985   Texas Thứ 34 13 tháng 05 51
1986   Texas Thứ 35 20 tháng 05 Nhà hát Thính phòng Miami Beach Miami 51
1987   Texas Thứ 36 17 tháng 02 Trung tâm Văn hoá Albuquerque Albuquerque   New Mexico 52
1988   Texas Thứ 37 01 tháng 03 Trung tâm Hành chính El Paso El Paso   Texas 51
1989   Texas Thứ 38 28 tháng 02 Trung tâm Hành chính Mobile Mobile   Alabama 51
1990   Michigan Thứ 39 02 tháng 03 Trung tâm Hội nghị II Century Wichita   Kansas 51
1991   Kansas Thứ 40 22 tháng 02 51
1992   California Thứ 41 07 tháng 02 51
1993   Michigan Thứ 42 19 tháng 02 51
1994   Nam Carolina Thứ 43 11 tháng 02 Trung tâm Hội nghị South Padre Island South Padre Island   Texas 51
1995   Texas Thứ 44 10 tháng 02 51
  New York
1996   Louisiana Thứ 45 02 tháng 02 51
1997   Hawaii Thứ 46 05 tháng 02 Trung tâm Thể thao Hirsch Shrevepor   Louisiana 51
  Idaho
1998   Massachusetts Thứ 47 10 tháng 03 51
1999   New York Thứ 48 04 tháng 02 Nhà hát Thành phố Grande Branson   Missouri 51
2000   Tennessee Thứ 49 51
2001   Texas Thứ 50 02 tháng 03 Trung tâm Hội nghị Genesis Gary   Indiana 51
2002   Đặc khu Columbia Thứ 51 01 tháng 03 51
2003   Massachusetts Thứ 52 24 tháng 03 Nhà hát Thính phòng San Antonio San Antonio   Texas 51
2004   Missouri Thứ 53 12 tháng 04 Nhà hát Dolby Los Angeles   California 51
2005   Bắc Carolina Thứ 54 11 tháng 04 Nhà hát Hippodrome Baltimore   Maryland 51
2006   Kentucky Thứ 55 21 tháng 04 Khu thương mại Royal Farms 51
2007   Tennessee Thứ 56 23 tháng 03 Nhà hát Dolby Los Angeles   California 51
2008   Texas Thứ 57 11 tháng 04 Nhà hát AXIS Las Vegas   Nevada 51
2009   Bắc Carolina Thứ 58 19 tháng 04 51
2010   Michigan Thứ 59 16 tháng 05 51
2011   California Thứ 60 19 tháng 06 51
2012   Rhode Island Thứ 61 03 tháng 06 51
  Maryland
2013   Connecticut Thứ 62 16 tháng 06 51
2014   Nevada Thứ 63 08 tháng 06 Trung tâm Baton Rouge River Baton Rouge   Louisiana 51
2015   Oklahoma Thứ 64 12 tháng 07 51
2016   Đặc khu Columbia Thứ 65 05 tháng 06 Khu thương mại T-Mobile Las Vegas   Nevada 52
2017   Đặc khu Columbia Thứ 66 14 tháng 05 Trung tâm Sự kiện Mandalay Bay 51
2018   Nebraska Thứ 67 21 tháng 05 Trung tâm Thể thao Hirsch Shreveport   Louisiana 51

Số lần tổ chức của các bangSửa đổi

Bang/Lãnh thổ Số lần Năm
  Florida 15 1960-1971, 1984-1986
  California 10 1952-1959, 2004, 2007
  Nevada 9 2008-2013, 2016, 2017, 2019
  Louisiana 5 1997, 1998, 2014, 2015, 2018
  Texas 1988, 1994-1996, 2003
  Kansas 4 1990-1993
  Mississippi 1979-1982
  New York 1973-1976
  Maryland 2 2005, 2006
  Indiana 2001, 2002
  Missouri 1999, 2000
  Nam Carolina 1977, 1978
  Alabama 1 1989
  New Mexico 1987
  Tennessee 1983
  Puerto Rico 1972

Tham khảoSửa đổi