Danh sách các Etude của Chopin

Danh sách các EtudeSửa đổi

Các Etude Op.10Sửa đổi

 1. Etude Op 10 số 1: Waterfall (thác nước). Etude được viết ở cung Đô trưởng.
 2. Etude Op 10 số 2: Chromatique (gam Chromatique). Etude được viết ở cung La thứ.
 3. Etude Op 10 số 3: Tristesse (một trạng thái của nỗi buồn). Etude được viết ở cung Mi trưởng.
 4. Etude Op 10 số 4: Torrent (giòng nước chảy xiết). Etude được viết ở cung Đô thăng thứ.
 5. Etude Op 10 số 5: Black keys (các nốt đen). Etude được viết ở cung Sol giáng trưởng.
 6. Etude Op 10 số 6: Lament (than thở). Etude được viết ở cung Mi giáng trưởng.
 7. Etude Op 10 số 7: Toccata (bản nhạc được viết để người chơi thể hiện kỹ thuật và cảm xúc). Etude được viết ở cung Đô trưởng.
 8. Etude Op 10 số 8: Sunshine (Ánh mặt trời). Etude được viết ở cung Fa trưởng.
 9. Etude Op 10 số 9: được viết ở cung Fa thứ.
 10. Etude Op 10 số 10: được viết ở cung La giáng trưởng.
 11. Etude Op 10 số 11: Arpeggio. Etude được viết ở cung Mi giáng trưởng.
 12. Etude Op 10 số 12: Revolutionary (cách mạng). Etude được viết ở cung Đô thứ.

Các Etude Op.25Sửa đổi

 1. Etude Op 25 số 1: Aeolian harp (Đàn hạp gió) hay còn có tên là Shepherd boy (cậu bé chăn cừu). Etude được viết ở cung La giáng trưởng.
 2. Etude Op 25 số 2: The bees (những con ong). Etude được viết ở cung Fa thứ.
 3. Etude Op 25 số 3: The horseman (người cưỡi ngựa). Etude được viết ở cung Fa trưởng.
 4. Etude Op 25 số 4: Paganini (Paganini). Etude được viết ở cung La thứ.
 5. Etude Op 25 số 5: Wrong notes (những nốt nhạc sai). Etude được viết ở cung Mi thứ.
 6. Etude Op 25 số 6: Thirds. Etude được viết ở cung Sol giáng thứ.
 7. Etude Op 25 số 7: Cello (Cello). Etude được viết ở cung Fa thứ.
 8. Etude Op 25 số 8: Sixths (những con ong). Etude được viết ở cung Rê giáng trưởng.
 9. Etude Op 25 số 9: Butterfly (con bươm bướm). Etude được viết ở cung Sol giáng trưởng.
 10. Etude Op 25 số 10: Octave. Etude được viết ở cung Si thứ.
 11. Etude Op 25 số 11: Winter wind (gió mùa đông). Etude được viết ở cung La thứ.
 12. Etude Op 25 số 12: Ocean (biển cả). Etude được viết ở cung Đô thứ.

Tham khảoSửa đổi