Danh sách các bài hát đạt chứng nhận tại Hàn Quốc

Kể từ năm 2018, mười hai bài hát, mười bốn chứng nhận streaming và sáu chứng nhận download, đã được chứng nhận tại Hàn Quốc theo các cấp độ chứng nhận do Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (KMCA) thiết lập. Được thành lập vào năm 2008, KMCA đã giới thiệu các bảng xếp hạng chính thức của Hàn Quốc vào năm 2010[1] và các chứng nhận đĩa thu âm đã được thực hiện vào tháng 4 năm 2018.[2] Mỗi bài hát được phát hành sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 đều đủ điều kiện để được chứng nhận. KMCA phân chia chứng nhận các bài hát về lượt streaming và download.

Logo của Bảng xếp hạng âm nhạc Gaon, được giới thiệu vào năm 2010
iKon (ảnh năm 2015) với "Love Scenario" là bài hát đầu tiên được chứng nhận bạch kim khi đạt 100 triệu lượt streaming vào tháng 6 và cho 2,5 triệu lượt download vào tháng 11 năm 2018.
Paul Kim in 2018
"Every Day, Every Moment" của Paul Kim trở thành bài hát đầu tiên đạt chứng nhận 2 × Bạch kim với 200 triệu lượt stream vào tháng 7 năm 2019.

Chứng nhậnSửa đổi

Ngưỡng cho mỗi chứng nhận
Streaming
Bạch kim 2× Bạch kim 3× Bạch kim [a] Tỷ
100.000.000 200.000.000 300.000.000 1.000.000.000
Download
Bạch kim 2× Bạch kim 3× Bạch kim Kim cương
2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000

Theo lượt download/streamingSửa đổi

Bài hát Nghệ sĩ Chứng nhận Ngày phát hành Ngày đạt chứng nhận Chứng nhận

Stream
Chứng nhận

doanh số
Streaming Download Streaming[3] Download[4]
"Love Scenario" (사랑을 했다) iKon Bạch kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 25 tháng 1 năm 2018' is an invalid date[5] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 6 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date 100,000,000 2,500,000
"Bboom Bboom" (뿜뿜) Momoland Bạch kim Not awarded Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 3 tháng 1 năm 2018' is an invalid date[6] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 9 tháng 8 năm 2018' is an invalid date Not awarded 100,000,000 Not awarded
"You" MeloMance Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 22 tháng 1 năm 2018' is an invalid date[7] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date 100,000,000
"Only Then" Roy Kim Bạch kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 12 tháng 2 năm 2018' is an invalid date[8] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 3 năm 2019' is an invalid date 100,000,000 2,500,000
"Starry Night" (별이 빛나는 밤) Mamamoo Bạch kim Not awarded Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 3 năm 2018' is an invalid date[9] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date Not awarded 100,000,000 Not awarded
"Every day, Every Moment" (모든 날, 모든 순간) Paul Kim Bạch kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 20 tháng 3 năm 2018' is an invalid date[10] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 3 năm 2019' is an invalid date 100,000,000 2,500,000
"Travel" (여행) Bolbbalgan4 Bạch kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 24 tháng 5 năm 2018' is an invalid date[11] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 11 tháng 4 năm 2019' is an invalid date 100,000,000 2,500,000
"Ddu-Du Ddu-Du" (뚜두뚜두) Blackpink Bạch kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 15 tháng 6 năm 2018' is an invalid date[12] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 11 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 11 tháng 4 năm 2019' is an invalid date 100,000,000 2,500,000
"Roller Coaster" Chungha Bạch kim Not awarded Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 17 tháng 1 năm 2018' is an invalid date[13] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 6 tháng 12 năm 2018' is an invalid date Not awarded 100,000,000 Not awarded
"Way Back Home" Shaun Bạch kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 27 tháng 6 năm 2018' is an invalid date[14] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 6 tháng 12 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 11 tháng 4 năm 2019' is an invalid date 100,000,000 2,500,000
"Don't Give It To Me" Loco & Hwasa Bạch kim Not awarded Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 21 tháng 4 năm 2018' is an invalid date[15] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 11 tháng 1 năm 2019' is an invalid date Not awarded 100,000,000 Not awarded
"Love, ing" (열애중) Ben Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 5 năm 2018' is an invalid date[16] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 3 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Fake Love" BTS Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 18 tháng 5 năm 2018' is an invalid date[17] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 3 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Dance The Night Away" Twice Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 9 tháng 7 năm 2018' is an invalid date[18] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 3 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"There has never been a day I haven't loved you" Im Chang-jung Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 19 tháng 9 năm 2018' is an invalid date[19] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 9 tháng 5 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Bbibbi" (삐삐) IU Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 10 tháng 10 năm 2018' is an invalid date[20] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 9 tháng 5 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Me After You" (너를 만나) Paul Kim Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 29 tháng 10 năm 2018' is an invalid date[21] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 9 tháng 5 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Fall in Fall" (가을 타나 봐) Vibe Bạch kim Tháng 10 năm 2018 Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 6 tháng 6 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Solo" Jennie Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 12 tháng 11 năm 2018' is an invalid date[22] Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 6 tháng 6 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"After You've Gone" (넘쳐흘러) MC the Max Bạch kim Ngày 2 tháng 1 năm 2019 Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 11 tháng 7 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Idol" BTS Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 24 tháng 8 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 8 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"Yes or Yes" Twice Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 5 tháng 11 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 8 năm 2019' is an invalid date 100,000,000
"180 Degree" (180도) Ben Bạch kim Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 7 tháng 12 năm 2018' is an invalid date Lỗi trong Bản mẫu:Dts: 'Ngày 8 tháng 8 năm 2019' is an invalid date 100,000,000

Xem thêmSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

 1. ^ Higher certifications (up to 9× Platinum) will also be awarded.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Han, Sang-hee (ngày 23 tháng 2 năm 2010). “Korea Launches First Official Music Charts Gaon”. The Korea Times. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2018.
 2. ^ “[한국음악콘텐츠협회] (사)한국음악콘텐츠협회, 음원∙앨범에 대한 '가온 인증제' 시행” [[Korea Music Content Association] Korea Music Contents Association, 'Gaon Accreditation System' for songs and albums] (bằng tiếng Korean). Korea Music Content Association. ngày 23 tháng 4 năm 2018. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2018.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 3. ^ “가온 인증: 누적사용량 인증” [Gaon Certification: Streaming] (bằng tiếng Hàn). Gaon Music Chart. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2019.
 4. ^ “가온 인증: 누적판매량 인증” [Gaon Certification: Download] (bằng tiếng Hàn). Gaon Music Chart. Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 11 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2019.
 5. ^ Herman, Tamar (ngày 25 tháng 1 năm 2018). “iKon 'Return' with New Album & 'Love Scenario' Single”. Billboard. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019.
 6. ^ “모모랜드 '뿜뿜', 데뷔 이래 최초 차트인…컴백 소원 이뤘다” [Momoland "Bboom Bboom" hit the chart for the first time...A comeback wish] (bằng tiếng Hàn). TenAsia. ngày 4 tháng 1 năm 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 3 năm 2019. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2019.
 7. ^ “Gummy & Melomance – Sugar Man 2, Pt. 2”. Interpark Corporation. ngày 22 tháng 1 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019 – qua Itunes Store.
 8. ^ “Roy Kim – Only Then – Single”. Stone Music Entertainment, MMO Entertainment. ngày 12 tháng 2 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019 – qua Itunes Store.
 9. ^ Chang, Dong-woo (ngày 7 tháng 3 năm 2018). “Mamamoo jumps in spring chart battle with 'Yellow Flower'. Yonhap. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019.
 10. ^ “Paul Kim – Should We Kiss First? (Original Television Soundtrack), Pt. 3 – Single”. SM Entertainment. ngày 20 tháng 3 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2019. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019 – qua Itunes Store.
 11. ^ “볼빨간사춘기 — "여행" [Bolbbalgan4 — "Travel"] (bằng tiếng Hàn). Shofar Music. ngày 24 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2019 – qua Melon.
 12. ^ Herman, Tamar (ngày 15 tháng 6 năm 2018). “BlackPink Release 'Square Up' EP Fronted by Sharp-Shooting 'Ddu-Du Ddu-Du' Music Video”. Billboard. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2019.
 13. ^ “청하 "롤러코스터" 출발” [Chungha's "Roller Coast"] (bằng tiếng Hàn). KBS. ngày 18 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2019.[liên kết hỏng]
 14. ^ “숀 (Shaun) – Way Back Home” (bằng tiếng Hàn). DCTOM Entertainment, Warner Music Korea. ngày 27 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2019 – qua Melon.
 15. ^ “로꼬, 화사 – "주지마" [Loco & Hwasa – "Don't Give It To Me"] (bằng tiếng Hàn). KBS2. ngày 21 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2019 – qua Melon.
 16. ^ “벤 – 열애중” [Ben – "Love, ing"] (bằng tiếng Hàn). Genie Music. ngày 8 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2019 – qua Melon.
 17. ^ Gaca, Anna (ngày 18 tháng 5 năm 2018). “Video: BTS – "Fake Love". Spin. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 4 năm 2019. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2019.
 18. ^ “Twice to return with summer dance music next week”. Yonhap. ngày 18 tháng 6 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2019.
 19. ^ “Im Chang Jung – There has never been a day I haven't loved you”. Interpark Corporation. ngày 19 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019 – qua Itunes Store.
 20. ^ Herman, Tamar (ngày 10 tháng 10 năm 2018). “IU Takes Aim at the Haters in New Single 'Bbibbi' to Celebrate 10th Anniversary”. Billboard. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019.
 21. ^ “Paul Kim – Me After You – Single”. Neuron Music. ngày 29 tháng 10 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2019 – qua Itunes Store.
 22. ^ Herman, Tamar (ngày 12 tháng 11 năm 2018). “Blackpink's Jennie Goes 'Solo' in Glam Video: Watch”. Billboard. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2019.