Danh sách các cấu trúc dữ liệu

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các cấu trúc dữ liệu. Bạn có thể xem danh sách thuật ngữ rộng hơn tại danh sách các thuật ngữ liên quan đến cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Để so sánh thời gian hoạt động của tập hợp con của danh sách này, xem bài so sánh các cấu trúc dữ liệu.

Kiểu dữ liệuSửa đổi

Kiểu dữ liệu cơ bảnSửa đổi

Kiểu kết hợpSửa đổi

Kiểu dữ liệu trừu tượngSửa đổi

Một số thuộc tính của kiểu dữ liệu trừu tượng:

Cấu trúc Tính ổn định Tính duy nhất Số cell/nút
Bag (multiset)     1
Set     1
List     1
Map     2

"Ổn định" có nghĩa là thứ tự nhập được giữ nguyên. Những cấu trúc khác như "danh sách liên kết" và "ngăn xếp" không thể được định nghĩa dễ dàng theo cách này vì có những phép tính cụ thể liên quan.

Cấu trúc dữ liệu tuyến tínhSửa đổi

MảngSửa đổi

Danh sáchSửa đổi

CâySửa đổi

Cây nhị phânSửa đổi

B-câySửa đổi

ĐốngSửa đổi

TreesSửa đổi

Trong những cấu trúc dữ liệu này mỗi nút cây so sánh một lớp bit của giá trị chính.

Multiway treesSửa đổi

Cây phân vùng không gianSửa đổi

Những cấu trúc dữ liệu này được sử dụng cho phân vùng không gian hoặc phân vùng không gian nhị phân.

Cây ứng dụng cụ thểSửa đổi

BămSửa đổi

Đồ thịSửa đổi

Loại khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi