Đề cương các chủ đề kinh tế học

bài viết danh sách Wikimedia

Đề cương sau đây được cung cấp một cái nhìn tổng quan và hướng dẫn chuyên đề về kinh tế học:

Các lớp học về kinh tế sử dụng rộng rãi các biểu đồ cung và cầu như biểu đồ này để dạy về thị trường. Trong đồ thị này, S và D là cung và cầu còn P và Q là giá và số lượng.
Bài viết này trong loại bài
Kinh tế học

Đề cương các chủ đề
Phân loại tổng quát

Kinh tế học vi mô · Kinh tế học vĩ mô
Lịch sử tư tưởng kinh tế
Lý luận · Các phương pháp không chính thống

Các phương pháp kỹ thuật

Toán học · Kinh tế lượng
Thực nghiệm · Kế toán quốc gia

Lĩnh vực và tiểu lĩnh vực

Hành vi · Văn hóa · Tiến hóa
Tăng trưởng · Phán triển · Lịch sử
Quốc tế · Hệ thống kinh tế
Tiền tệ Tài chính
Công cộng Phúc lợi
Sức khỏe · Nhân lực · Quản lý
Quản trị · Thông tin · Tổ chức · Lý thuyết trò chơi
Lý thuyết tổ chức ngành · Luật pháp
Nông nghiệp · Tài nguyên thiên nhiên
Môi trường · Sinh thái
Đô thị · Nông thôn · Vùng

Danh sách

Tạp chí · Ấn bản
Phân loại · Các chủ đề · Kinh tế học gia

Chủ đề Kinh tế học

Kinh tế học – phân tích việc sản xuất, phân phốitiêu thụ hàng hóadịch vụ. Nó nhằm mục đích giải thích cách thức hoạt động của nền kinh tế và cách các tác nhân kinh tế tương tác.

Mô tả kinh tế học sửa

Kinh tế học có thể được mô tả trong những điều sau:

 • Đại cương học thuật – khối kiến thức được một người học (sinh viên) truyền đạt hoặc tiếp nhận; một ngành hoặc lĩnh vực kiến thức hoặc lĩnh vực nghiên cứu mà một cá nhân đã chọn để chuyên sâu.
 • Lĩnh vực khoa học – danh mục chuyên môn được công nhận rộng rãi trong khoa học và thường bao gồm thuật ngữ và danh pháp riêng của nó. Một lĩnh vực như vậy thường sẽ được đại diện bởi một hoặc nhiều tạp chí khoa học, nơi công bố nghiên cứu được bình duyệt. Có rất nhiều tạp chí khoa học liên quan đến kinh tế.
 • Khoa học xã hội – lĩnh vực học thuật học thuật khám phá các khía cạnh của xã hội loài người.

Các nhánh của kinh tế học sửa

 • Kinh tế học vĩ mô – nhánh kinh tế học liên quan đến hoạt động, cấu trúc, hành vi và việc ra quyết định của một nền kinh tế nói chung, chứ không phải thị trường riêng lẻ.
 • Kinh tế học vi mô – nhánh kinh tế học nghiên cứu hành vi của các cá nhân và doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến việc phân bổ các nguồn lực hạn chế.

Các chuyên ngành kinh tế học sửa

Phương pháp luận hoặc phương pháp tiếp cận sửa

Các lĩnh vực đa ngành liên quan đến kinh tế sửa

Các loại kinh tế sửa

  Nền kinh tếhệ thống các hoạt động của con người liên quan đến sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hoặc khu vực khác.

Kinh tế theo cấu trúc chính trị và hệ tư tưởng xã hội sửa

Kinh tế theo phạm vi sửa

Knh tế theo quy định sửa

Các yếu tố kinh tế sửa

Hoạt động kinh tế sửa

Lực lượng kinh tế sửa

Vấn đề kinh tế sửa

Xu hướng và ảnh hưởng sửa

Các biện pháp kinh tế sửa

Những người tham gia kinh tế sửa

Chính trị kinh tế sửa

Chính sách kinh tế sửa

Chính sách kinh tế

Cơ sở hạ tầng sửa

Cơ sở hạ tầng

Thị trường sửa

Thị trường

Các loại thị trường sửa

Các khía cạnh của thị trường sửa

Các hình thức thị trường sửa

Hình thức thị trường

 • Cạnh tranh hoàn hảo, trong đó thị trường bao gồm một số lượng rất lớn các công ty sản xuất một sản phẩm đồng nhất.
 • Cạnh tranh độc quyền, còn gọi là thị trường cạnh tranh, trong đó có một số lượng lớn các công ty độc lập chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trên thị trường.
 • Độc quyền bán, nơi chỉ có một nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Độc quyền mua, khi chỉ có một người mua trên thị trường.
 • Độc quyền tự nhiên, độc quyền trong đó tính kinh tế theo quy mô làm cho hiệu quả tăng liên tục theo quy mô của doanh nghiệp.
 • Oligopoly, trong đó một thị trường bị chi phối bởi một số ít các công ty chiếm hơn 40% thị phần.
 • Oligopsony, một thị trường được thống trị bởi nhiều người bán và một số ít người mua.

Các hoạt động định hướng thị trường sửa

Tiền tệ sửa

Tiền

Tài nguyên sửa

Quản lý nguồn tài nguyên sửa

Quản lý tài nguyên

Các yếu tố sản xuất sửa

Các yếu tố sản xuất

Đất sửa

Đất

Nhân công sửa
Vốn tư bản sửa

Tư bản

Lý thuyết kinh tế sửa

Hệ tư tưởng kinh tế sửa

Lịch sử kinh tế học sửa

Lịch sử tư tưởng kinh tế sửa

Lịch sử tư tưởng kinh tế

Lịch sử kinh tế sửa

Lịch sử kinh tế

 • Sự kiện kinh tế
 • Lịch sử kinh tế theo khu vực
  • Lịch sử kinh tế của Châu Phi
   • Lịch sử kinh tế Maroc
   • Lịch sử kinh tế Nigeria
   • Lịch sử kinh tế Somalia
   • Lịch sử kinh tế Nam Phi
   • Lịch sử kinh tế Zimbabwe
  • Lịch sử kinh tế thế giới Ả Rập
  • Lịch sử kinh tế Châu Á
   • Lịch sử kinh tế Campuchia
   • Lịch sử kinh tế Trung Quốc
    • Lịch sử kinh tế Trung Quốc trước năm 1912
    • Lịch sử kinh tế Trung Quốc (1912–1949)
    • Lịch sử kinh tế Trung Quốc (1949 – nay)
    • Lịch sử kinh tế Trung Hoa Dân Quốc
   • Lịch sử kinh tế Ấn Độ
   • Lịch sử kinh tế Indonesia
   • Lịch sử kinh tế Iran
   • Lịch sử kinh tế Nhật Bản
   • Lịch sử kinh tế Malaysia
   • Lịch sử kinh tế Pakistan
   • Lịch sử kinh tế Đài Loan
   • Lịch sử kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ
    • Lịch sử kinh tế Đế chế Ottoman
   • Lịch sử kinh tế Việt Nam
   • Lịch sử kinh tế Philippines
  • Lịch sử kinh tế Úc
  • Lịch sử kinh tế Châu Âu
   • Lịch sử kinh tế Pháp
   • Lịch sử kinh tế Đức
    • Lịch sử kinh tế thống nhất nước Đức
   • Lịch sử kinh tế Hy Lạp và thế giới Hy Lạp
   • Lịch sử kinh tế Iceland
   • Lịch sử kinh tế Ireland
   • Lịch sử kinh tế Ý
   • Lịch sử kinh tế Bồ Đào Nha
   • Lịch sử kinh tế Scotland
   • Lịch sử kinh tế Tây Ban Nha
   • Lịch sử kinh tế Thụy Điển
   • Lịch sử kinh tế Venice
   • Lịch sử kinh tế Hà Lan (1500–1815)
   • Lịch sử kinh tế Cộng hòa Ireland
   • Lịch sử kinh tế Liên bang Nga
   • Lịch sử kinh tế Vương quốc Anh
  • Lịch sử kinh tế Bắc Mỹ
   • Lịch sử kinh tế Canada
   • Lịch sử kinh tế Mexico
   • Lịch sử kinh tế Hoa Kỳ
  • Lịch sử kinh tế của Trung Mỹ
   • Lịch sử kinh tế Nicaragua
  • Lịch sử kinh tế Nam Mỹ
   • Lịch sử kinh tế Argentina
   • Lịch sử kinh tế Brasil
   • Lịch sử kinh tế Chile
   • Lịch sử kinh tế Colombia
   • Lịch sử kinh tếEcuador
   • Lịch sử kinh tế Peru
 • Lịch sử kinh tế theo chủ đề

Các khái niệm kinh tế tổng quát sửa


Tổ chức kinh tế sửa

 • Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ
 • Viện Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ
 • Hiệp hội Luật và Kinh tế Hoa Kỳ
 • Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế So sánh
 • Hiệp hội Kinh tế học Tiến hóa
 • Hiệp hội Kinh tế Xã hội
 • Hiệp hội Kinh tế Canada
 • Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế
 • Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc
 • Hiệp hội Kinh tế Đông phương
 • Hội Kinh tế lượng
 • Hiệp hội Kinh tế Châu Âu
 • Hiệp hội Kinh tế Nữ quyền Quốc tế
 • Hiệp hội Kinh tế quốc tế
 • Hiệp hội Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe
 • Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia
 • Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ
 • Hiệp hội Kinh tế Hoàng gia Anh
 • Hiệp hội kinh tế phía Nam
 • Western Economic Association International

Ấn phẩm kinh tế sửa

 • Danh sách các tạp chí kinh tế
 • Danh sách các ấn phẩm quan trọng trong kinh tế học

Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế sửa

Các nhà sử học kinh tế đoạt giải thưởng Nobel sửa

 • Milton Friedman đã giành được Giải thưởng Tưởng niệm Nobel về Kinh tế năm 1976 vì "những thành tựu của ông trong các lĩnh vực phân tích tiêu dùng, lịch sử tiền tệ và lý thuyết cũng như chứng minh về sự phức tạp của chính sách bình ổn".
 • Robert FogelDouglass North đã giành được giải thưởng Nobel năm 1993 vì đã "đổi mới nghiên cứu trong lịch sử kinh tế bằng cách áp dụng lý thuyết kinh tế và các phương pháp định lượng để giải thích sự thay đổi kinh tế và thể chế".
 • Merton Miller, người bắt đầu sự nghiệp học tập của mình với việc giảng dạy lịch sử kinh tế tại LSE, đã giành được giải thưởng Nobel tưởng niệm vào năm 1990 cùng với Harry MarkowitzWilliam F. Sharpe.

Các nhà sử học kinh tế đáng chú ý khác sửa

 

Xem thêm sửa

 • Mục lục các bài báo kế toán
 • Mục lục các bài báo kinh tế
 • Mục lục các chủ đề thương mại quốc tế
 • Mã phân loại JEL
 • Danh sách các nhà lý thuyết kinh doanh
 • Danh sách các cộng đồng kinh tế
 • Danh sách phim kinh tế
 • Danh sách các giải thưởng kinh tế
 • Danh sách các hiệp định thương mại tự do
 • Đề cương quản lý doanh nghiệp
 • Đề cương luật thương mại
 • Sơ lược về cộng đồng
 • Sơ lược về tài chính
 • Sơ lược về tiếp thị
 • Phác thảo sản xuất

Liên kết ngoài sửa