Danh sách các chiến thuật quân sự

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các chiến thuật quân sự. Sự sắp xếp theo hệ thống chỉ có tính tương đối.

Danh sách này chỉ có tính liệt kê, không diễn giải sự liên quan, kết nối hay chồng lấn của các khái niệm. Mỗi một đề mục nhỏ và liên kết của danh sách nên được hiểu một cách độc lập với nhau.

Chiến thuật tấn côngSửa đổi

Chiến thuật đơn vịSửa đổi

Chiến thuật bộ binhSửa đổi

Chiến thuật pháo binh và pháo binh-bộ binh kết hợpSửa đổi

Chiến thuật đơn vị cơ giớiSửa đổi

Chiến thuật kỵ binhSửa đổi

Chiến thuật hải quân và thủy quân lục chiếnSửa đổi

Chiến thuật không quânSửa đổi

Chiến thuật chungSửa đổi

Chiến thuật phòng thủSửa đổi

Chiến thuật hoặc chiến lượcSửa đổi

Nội dung khácSửa đổi

Lừa dốiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Mongols tactics truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2019 (tiếng Anh)
  2. ^ GENGHIS KHAN WAR TACTICS – HOW HE BUILT THE MONGOL EMPIRE truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2019 (tiếng Anh)
  3. ^ Strategy of Maurice (Chiến lược của Maurice), (thế kỷ 6), Quyển X - Bao vây.
  4. ^ Tactica, Leon VI (895-908), Chương XV, Về việc bao vây một thị trấn.
  5. ^ Strategy of Maurice (Chiến lược của Maurice), (thế kỷ 6), Quyển IV - Phục kích.
  6. ^ Strategy of Maurice (Chiến lược của Maurice), (thế kỷ 6), Quyển IX - Tấn công bất ngờ.
  7. ^ Ba mươi sáu kế, Chương IV.
  8. ^ Ba mươi sáu kế, Chương I, Giương Đông kích Tây.
  9. ^ Ba mươi sáu kế, Chương VI.