Danh sách các chi của họ Thiến thảo

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách đầy đủ các chi thực vật thuộc họ Thiến thảo (Rubiaceae). Nếu tên cho được dùng chung duy nhất cho một chi thì nó sẽ được viết thành chữ đậm nghiêng, phía sau sẽ là tên của nhà khoa học mô tả đặt tên. Nếu tên là đồng nghĩa thì nó sẽ được viết thành chữ nghiêng đằng sau dấu (=) sẽ là tên được chấp nhận đồng nghĩa với nó. Chi tiết, cập nhật thêm thông tin có thể được xem thêm tại Danh sách thống kê các loài thực vật họ Rubiaceae trên thế giới.

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

XSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Tham khảoSửa đổi