Danh sách các chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên theo quốc gia

bài viết danh sách Wikimedia

Kể từ chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của nhà du hành vũ trụ Liên Xô Yuri Gagarin[1], hiện nay đã có 39 quốc gia có công dân bay vào không gian. Danh sách dưới đây là thời gian biểu các chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ theo quốc gia, ngày được ghi trong bảng là ngày tính theo Giờ phối hợp quốc tế (UTC).

Bản đồ các quốc gia trên thế giới đã có công dân bay vào vũ trụ

Danh sách cụ thểSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  • a Yuri Gagarin vừa là công dân của Liên bang Xô viết vừa là công dân của Cộng hòa Xô viết Nga, vì vậy ông cũng là người Nga đầu tiên bay vào vũ trụ. Trong thời gian tồn tại của Liên bang Xô viết, các công dân Cộng hòa Xô viết thành viên đầu tiên bay vào không gian là:

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “FAI Award: The Yuri A. Gagarin Gold Medal”. Fédération Aéronautique Internationale. Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2007.