Danh sách các danh nhân thời Phục Hưng

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách những nhân vật tiêu biểu của thời Phục Hưng:

Họa sĩ, kiến trúc sưSửa đổi

 
Leonardo da Vinci
 
Tizian
 
Albrecht Dürer
 
El Greco

Nhà toán họcSửa đổi

Nhà vănSửa đổi

 
Miguel de Cervantes
 
William Shakespeare

Triết giaSửa đổi

 
Adrian Willaert.

Nhà soạn nhạcSửa đổi

Vũ côngSửa đổi

Nhà hàng hải và thám hiểmSửa đổi

 
Samuel de Champlain.

Tham khảoSửa đổi

[[Thể loại:hải quay xe