Mở trình đơn chính

Wikipedia β

Danh sách các danh nhân thời Phục Hưng

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách những nhân vật tiêu biểu của thời Phục Hưng:

Mục lục

Họa sĩ, kiến trúc sưSửa đổi

Nhà toán họcSửa đổi

Nhà vănSửa đổi

Triết giaSửa đổi

Nhà soạn nhạcSửa đổi

Vũ côngSửa đổi

Nhà hàng hải và thám hiểmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi