Danh sách các họa phẩm đắt giá nhất

bài danh sách Wikimedia

Những họa phẩm nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt sáng tác trước 1800, phần lớn do các bảo tàng sở hữu, rất hiếm khi được đem bán. Sách Kỷ lục Guinness đã xếp bức Mona Lisa do bảo tàng Louvre sở hữu là họa phẩm được bảo hiểm với mức giá cao nhất trong lịch sử.

Dưới đây là những họa phẩm có giá cao nhất từng được bán, phần lớn qua các cuộc đấu giá. Trong danh sách có thể thấy, hai họa sĩ có nhiều tác phẩm đắt giá nhất là Pablo PicassoVincent van Gogh. Phần in đậm ghi giá đã chuyển đổi theo chỉ số giá tiêu dùng, bên cạnh đó là giá gốc, đều tính theo đơn vị triệu USD.

Danh sáchSửa đổi

Giá chuyển đổi
(Triệu USD)
Giá gốc
(Triệu USD)
Họa phẩm Minh họa Nghệ sĩ Năm Năm bán Rank
at sale
Người bán Người mua Nhà bán đấu giá
$46969195 $450.3 Salvator Mundi  
Leonardo da Vinci
1490-1519 15 tháng 11 năm 2017 1 Dmitry Rybolovlev đấu giá tại Christie's, New York[1]
~$324 ~$300 Interchange Willem de Kooning 1955 tháng 9 năm 2015 1 David Geffen Foundation Kenneth C. Griffin bán riêng tư nhân[2]
$284 + $250 + [note 1] The Card Players   Paul Cézanne 1892/93 tháng 4 năm 2011 1 George Embiricos State of Qatar bán riêng tư nhân[3][4][5]
$227 $210 [6] Nafea Faa Ipoipo
(When Will You Marry?)
  Paul Gauguin 1892 tháng 9 năm 2014 2 Rudolf Staechelin family State of Qatar bán riêng tư nhân[7]
~$216 ~$200 Number 17A Jackson Pollock 1948 tháng 9 năm 2015 4 David Geffen Foundation Kenneth C. Griffin bán riêng tư nhân[2]
$201 $186
(€140)
No. 6 (Violet, Green and Red) Mark Rothko 1951 tháng 8 năm 2014 2 Cherise Moueix Dmitry Rybolovlev bán riêng tư nhân via
Yves Bouvier[8]
$194 $180
(€160M
for pair)
Pendant portraits of
Maerten Soolmans
and Oopjen Coppit
  Rembrandt 1634 tháng 9 năm 2015 4 Éric de Rothschild Rijksmuseum
Louvre
bán riêng tư nhân
[9]
$1934664 $179.4 Les Femmes d'Alger
("Version O")
Pablo Picasso 1955 11 tháng 5 năm 2015 4 Private collection Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani[10] Christie's, New York[11]
$183802 $170.4 Nu Couché   Amedeo Modigliani 1917/18 9 tháng 11 năm 2015 6 Laura Mattioli Rossi Liu Yiqian[12] Christie's, New York[13]
$1776 $140 No. 5, 1948 Jackson Pollock 1948 2 tháng 11 năm 2006 1 David Geffen David Martinez bán riêng tư nhân via Sotheby's[14]
$1721 $165.0 Masterpiece Roy Lichtenstein 1962 tháng 1 năm 2017 10 Agnes Gund[15][16] Steven A. Cohen[17] bán riêng tư nhân
$17438 $137.5 Woman III Willem de Kooning 1953 18 tháng 11 năm 2006 2 David Geffen Steven A. Cohen bán riêng tư nhân via Larry Gagosian[18]
$1712 $135 Portrait of Adele Bloch-Bauer I   Gustav Klimt 1907 18 tháng 6 năm 2006 1 Maria Altmann Ronald Lauder, Neue Galerie bán riêng tư nhân via Christie's[19]
$1701 $155 Le Rêve Pablo Picasso 1932 26 tháng 3 năm 2013 5 Steve Wynn Steven A. Cohen bán riêng tư nhân[20]
$16145 $82.5 Portrait of Dr. Gachet   Vincent van Gogh 1890 15 tháng 5 năm 1990 1 Siegfried Kramarsky
family
Ryoei Saito[note 2] Christie's, New York
$1598 $150 Adele Bloch-Bauer II   Gustav Klimt 1912 2016 14 Oprah Winfrey unidentified buyer in China bán riêng tư nhân via Larry Gagosian[23]
$1562997 $142.4 Three Studies of Lucian Freud Francis Bacon 1969 12 tháng 11 năm 2013 7 [note 3] Elaine Wynn, ex-wife of Steve Wynn[26] Christie's, New York[27]
$15284 $78.1 Bal du moulin de la Galette
[note 4]
  Pierre-Auguste Renoir 1876 17 tháng 5 năm 1990 2 Betsey Whitney Ryoei Saito [note 5] Sotheby's, New York
$1410012 $104.2 Garçon à la pipe 95px Pablo Picasso 1905 5 tháng 5 năm 2004 3 Greentree foundation
(Whitney family)
Barilla Group?[28] Sotheby's, New York[29]
$13355045 $119.9 The Scream [note 6]   Edvard Munch 1895 2 tháng 5 năm 2012 8 Petter Olsen Leon Black[30] Sotheby's, New York
$131 $118 Reclining Nude With Blue Cushion   Amedeo Modigliani 1917 2012 8 Steven A. Cohen Dmitry Rybolovlev bán riêng tư nhân via Yves Bouvier[8]
$129 $110.0 Flag [note 7] Jasper Johns 1954 tháng 3 năm 2010 7 Jean-Christophe Castelli Steven A. Cohen bán riêng tư nhân, estimated price[31]
$12484435 $106.5 Nude, Green Leaves and Bust Pablo Picasso 1932 4 tháng 5 năm 2010 8 Frances Lasker Brody estate Leonard Blavatnik?[32][33] Christie's, New York[34]
$1238 $58 plus
exchange of
works [note 8]
Portrait of Joseph Roulin   Vincent van Gogh 1889 1 tháng 8 năm 1989 1 Private collection, Zürich Museum of Modern Art New York bán riêng tư nhân via
Thomas Ammann,
Fine Art Zurich[35]
$1213 $53.9 Irises   Vincent van Gogh 1889 11 tháng 11 năm 1987 1 son of Joan Whitney Payson Alan Bond [note 9] Sotheby's, New York
$1207568 $95.2 Dora Maar au Chat Pablo Picasso 1941 3 tháng 5 năm 2006 5 Gidwitz family Boris Ivanishvili[36] Sotheby's, New York[37]
$1187 $100.0 Eight Elvises Andy Warhol 1963 tháng 10 năm 2008 10 Annibale Berlingieri Possibly the State of Qatar[38][39] bán riêng tư nhân via Philippe Ségalot[40]
$11526 $110.5 Untitled Jean-Michel Basquiat 1982 18 tháng 5 năm 2017 28 Yusaku Maezawa Sotheby’s, New York[41]
$11601 + $105.7 + [note 10]
(¥10,300)
Anna's Light Barnett Newman 1968 4 tháng 10 năm 2013 18 DIC Corp. bán riêng tư nhân[42][43][44]
$1157334 $105.4 Silver Car Crash (Double Disaster) Andy Warhol 1963 13 tháng 11 năm 2013 20 Sotheby's, New York[45]
$11215 $71.5 Portrait de l'artiste sans barbe   Vincent van Gogh 1889 19 tháng 11 năm 1998 5 Heirs of Jacques Koerfer (de) Christie's, New York
$110 $100 La Montagne Sainte-Victoire
vue du bosquet du Château Noir
  Paul Cézanne 1904 2013 [note 11] 20 Edsel and Eleanor Ford House State of Qatar [46] bán riêng tư nhân[47][48]
$109019996272 $76.7
(£49.5)
Massacre of the Innocents   Peter Paul Rubens 1611 10 tháng 7 năm 2002 6 an Austrian family Kenneth Thomson[note 12] Sotheby's, Luân Đôn
$1028625 $95.4 Nurse Roy Lichtenstein 1964 9 tháng 11 năm 2015 30 Christie's, New York[13]
$102457 $86.3 Triptych, 1976 Francis Bacon 1976 14 tháng 5 năm 2008 13 Moueix family [50] Roman Abramovich[51] Sotheby's, New York[52]
$101725 $49.3
(F300)
Les Noces de Pierrette Pablo Picasso 1905 30 tháng 11 năm 1989 3 Fredrik Roos (sv)[53] Tomonori Tsurumaki Binoche et Godeau Paris
$1015 $80.0 False Start Jasper Johns 1959 12 tháng 10 năm 2006 11 David Geffen Kenneth C. Griffin bán riêng tư nhân via Richard Gray[54]
$1009 $57 A Wheatfield with Cypresses   Vincent van Gogh 1889 tháng 5 năm 1993 6 son of Emil Georg Bührle Walter H. Annenberg [note 13] bán riêng tư nhân via Steven Mazoh
$98693 $47.8 Yo, Picasso Pablo Picasso 1901 9 tháng 5 năm 1989 2 Wendell Cherry Stavros Niarchos Sotheby's, New York
$986 $80.0 Turquoise Marilyn Andy Warhol 1964 20 tháng 5 năm 2007 17 Stefan Edlis Steven A. Cohen bán riêng tư nhân via Larry Gagosian[55]
$973 $70.0 Portrait of Alfonso d'Avalos,
Marquis of Vasto,
in Armor with a Page
  Titian 1533 tháng 11 năm 2003 10 AXA insurance company Getty Museum bán riêng tư nhân via
Hervé Aaron[56][57]
$967558 $86.9 Orange, Red, Yellow Mark Rothko 1961 8 tháng 5 năm 2012 26 Estate of David Pincus Christie's, New York[58]
$956508432 $80.5
(£40.9)
Le Bassin aux Nymphéas   Claude Monet 1919 24 tháng 6 năm 2008 20 J. Irwin and Xenia S. Miller Christie's, Luân Đôn[59]
$9285 $60.5 Rideau, Cruchon et Compotier   Paul Cézanne 1894 10 tháng 5 năm 1999 9 Whitney Family [note 14] Sotheby's, New York
$908968 $84.2 Black Fire I Barnett Newman 1961 13 tháng 5 năm 2014 35 Private Collection Anonymous Christie's, New York[61]
$89814 $72.8 White Center (Yellow, Pink
and Lavender on Rose)
Mark Rothko 1950 15 tháng 5 năm 2007 19 David Rockefeller, Sr. Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani [62] Sotheby's, New York[63]
$89284494 $39.7
(£24.75)
Vase with Fifteen Sunflowers   Vincent van Gogh 1888 30 tháng 3 năm 1987 1 Helen Beatty,
daughter-in-law of
Chester Beatty
Yasuo Goto, Yasuda Comp. Christie's, Luân Đôn
$884776 $81.9 Triple Elvis Andy Warhol 1963 12 tháng 11 năm 2014 40 WestSpiel (de) [64] Christie's, New York[65]
$88433 $71.7 Green Car Crash
(Green Burning Car I)
Andy Warhol 1963 16 tháng 5 năm 2007 21 Private collection, Zürich Philip Niarchos Christie's, New York[66]
$883658 $81.9 No. 10 Mark Rothko 1958 13 tháng 5 năm 2015 43 Christie's, New York[67][68]
$87268 $80.8 Three Studies for a
Portrait of John Edwards
Francis Bacon 1984 13 tháng 5 năm 2014 39 Private Collection Anonymous Christie's, New York.[61]
$8676666 $81.4 Meule   Claude Monet 1891 16 tháng 11 năm 2016 49 Christie's, New York[69]
$8481183 $81.3 Laboureur dans un champ   Vincent van Gogh 1889 13 tháng 11 năm 2017 52 Nancy Lee and Perry R. Bass estate Christie's, New York[70]
~$85 ~$75
(€50-60) [note 15]
Darmstadt Madonna   Hans Holbein 1526 12 tháng 7 năm 2011 29 Donatus, Landgrave of Hesse Reinhold Würth bán riêng tư nhân via
Christoph Graf Douglas[71]
$84165 $70.6
(£50)
Diana and Actaeon

 

Titian 1556–1559 1 tháng 2 năm 2009 26 Duke of Sutherland National Galleries of Scotland
& National Gallery, Luân Đôn
bán riêng tư nhân[72][73][74]
$8395 $40.7 Au Lapin Agile 95px Pablo Picasso 1904 27 tháng 11 năm 1989 5 daughter of Joan Whitney Payson Walter H. Annenberg Sotheby's, New York
$838 $68 The Gross Clinic   Thomas Eakins 1875 12 tháng 4 năm 2007 21 Thomas Jefferson University Philadelphia Museum of Art bán riêng tư nhân[75]
$836594 $75.1 No 1 (Royal Red and Blue) Mark Rothko 1954 13 tháng 11 năm 2012 36 John and Anne Marion Sotheby's, New York[76]
$833145 $38.5
(£20.9)
Acrobate et jeune arlequin
[note 16]
Pablo Picasso 1905 28 tháng 11 năm 1988 3 Heir of Roger Janssen?
[note 17]
Mitsukoshi Christie's, Luân Đôn
$81664 $55.0 Femme aux Bras Croisés 95px Pablo Picasso 1902 8 tháng 11 năm 2000 13 McCormick family, Chicago Christie's, New York[77]
$808544 $69.0 Nude Sitting on a Divan
("La Belle Romaine")
  Amedeo Modigliani 1917 2 tháng 11 năm 2010 33 Halit Cıngıllıoglu[78] Sotheby's, New York[79]
$8053 $63.5 Police Gazette[80] Willem de Kooning 1955 12 tháng 10 năm 2006 20 David Geffen Steven A. Cohen bán riêng tư nhân via Richard Gray.[54]
$7985 $71.7
(£45)
Diana and Callisto   Titian 1556–1559 2 tháng 3 năm 2012 38 Duke of Sutherland National Galleries of Scotland
& National Gallery, Luân Đôn
bán riêng tư nhân [81]
$76075 $70.5 Untitled (New York City) Cy Twombly 1968 11 tháng 11 năm 2015 61 Family of Sydney M. Irmas Christie's, New York[82]
$7597437 $49.5 Femme assise dans un jardin Pablo Picasso 1938 10 tháng 11 năm 1999 13 Robert Saidenberg [note 18] [84] Sotheby's, New York
$7565 $47.5 Peasant Woman Against
a Background of Wheat
  Vincent van Gogh 1890 1997 12 Steve Wynn[note 19] bán riêng tư nhân via
Acquavella Galleries Inc.,
New York[86]
$751722 $69.6 Untitled Cy Twombly 1970 12 tháng 11 năm 2014 55 Nicola del Roscio [64] Christie's, New York[87]
$751722 $69.6 Four Marlons Andy Warhol 1966 12 tháng 11 năm 2014 55 WestSpiel [64] Christie's, New York[88]
$7307768 $70.1 Contraste de formes 95px Fernand Léger 1913 13 tháng 11 năm 2017 68 Anna-Maria and Stephen Kellen Foundation Christie's, New York[89]
$74425596 $65.5
(¥425.5)
Eagle Standing on Pine Tree[90]   Qi Baishi 1946 22 tháng 5 năm 2011 38 Liu Yiqian Hunan TV & Broadcast
Intermediary Co[91]
China Guardian Auctions
$7428874 $63.4 Men in Her Life Andy Warhol 1962 8 tháng 11 năm 2010 37 Jose Mugrabi Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani [92] Phillips de Pury & Company[93]
$72753 $67.45 La Gommeuse 95px Pablo Picasso 1901 5 tháng 11 năm 2015 63 William I. Koch Sotheby's, New York.[94][95]
$726611 $67.4 Buste de femme
(Femme à la résille)
Pablo Picasso 1938 11 tháng 5 năm 2015 59 Steve Wynn Joseph Lau[96] Christie's, New York[11]
$726 $35.2 Portrait of a Halberdier   Pontormo 1537 31 tháng 5 năm 1989 5 Chauncey Stillman Getty Museum Christie's, New York
$71545 $66.3 L’Allée des Alyscamps   Vincent van Gogh 1888 5 tháng 5 năm 2015 60 Sotheby's, New York[97]
$715435 $66.2 Untitled Mark Rothko 1952 13 tháng 5 năm 2014 54 Private Collection Anonymous Christie's, New York[61]
$7125181 $60.0 Suprematist Composition   Kazimir Malevich 1916 3 tháng 11 năm 2008 34 Heirs of Kazimir Malevich Sotheby's, New York[98]
$706592 $66.3 Untitled XXV Willem de Kooning 1977 15 tháng 11 năm 2016 70 Christie's, New York[99]
$7061302 $62.1
(¥402.5)
Zhichuan Resettlement[100]   Wang Meng 1350 4 tháng 6 năm 2011 42 Beijing Poly Auction
$703339 $65.1 Spring (Le Printemps)   Édouard Manet 1881 5 tháng 11 năm 2014 57 Getty Museum Christie's, New York[101]
$4795 $44.4 Jimson Weed/White Flower No. 1 Georgia O’Keeffe 1932 20 November 2014 Crystal Bridges Museum Sotheby's, New York[102]

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Crow, Kelly (ngày 16 tháng 11 năm 2017). “Leonardo da Vinci Painting 'Salvator Mundi' Sells for $450.3 Million”. Wall Street Journal (bằng tiếng Anh). ISSN 0099-9660. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2017.
 2. ^ a ă Kazakina, Katya (ngày 18 tháng 2 năm 2016). “Billionaire Griffin Pays $500 Million for Two Paintings”. Bloomberg Business. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2016.
 3. ^ Art Media Agency (AMA), 250 M$, a new record for a painting?, ngày 4 tháng 5 năm 2011
 4. ^ Stefan Koldehoff, Welt-online: Das Rätsel vom teuersten Bild aller Zeiten, ngày 31 tháng 7 năm 2011 (already mentions Qatar as most likely buyer)
 5. ^ Peers, Alexandra (tháng 1 năm 2012). “Qatar Purchases Cézanne's The Card Players for More Than $250 Million, Highest Price Ever for a Work of Art”. QuatarSale. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2012.
 6. ^ Haigney, Sophie (ngày 3 tháng 7 năm 2017). “Lawsuit Reveals Gauguin Painting Was Not World's Most Expensive”. The New York Times. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2017. Không cho phép mã đánh dấu trong: |newspaper= (trợ giúp)
 7. ^ Reyburn, Scott; Carvajal, Doreen (ngày 5 tháng 2 năm 2015). “Gauguin Painting Is Said to Fetch Nearly $300 Million”. The New York Times. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2015. Không cho phép mã đánh dấu trong: |newspaper= (trợ giúp)
 8. ^ a ă Baker, Stephanie (ngày 27 tháng 4 năm 2015). “The Billionaire, the Dealer, and the $186 Million Rothko”. Bloomberg.
 9. ^ Rembrandt portraits may come home, The New York Times ngày 21 tháng 9 năm 2015
 10. ^ Smith, Emily (ngày 20 tháng 5 năm 2015). “Buyer of record-setting Picasso painting revealed”. Page Six. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2016.
 11. ^ a ă Reyburn, Scott (ngày 11 tháng 5 năm 2015). “Picasso and Giacometti Artworks Top $120 Million Each at Christie's Sale”. New York Times. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2015.
 12. ^ Qin, Amy (ngày 10 tháng 11 năm 2015). “Chinese Taxi Driver Turned Billionaire Bought Modigliani Painting”. New York Times. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2015.
 13. ^ a ă Pogrebin, Robin; Reyburn, Scott (ngày 9 tháng 11 năm 2015). “With $170.4 Million Sale at Auction, Modigliani Work Joins Rarefied Nine-Figure Club”. New York Times. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2015.
 14. ^ Carol Vogel, A Pollock Is Sold, Possibly for a Record Price, New York Times, ngày 2 tháng 11 năm 2006
 15. ^ Reyburn, Scott (ngày 9 tháng 2 năm 2017). “Auction Sales Down at Christie's, Sotheby's and Phillips, in a Challenging 2016”. The New York Times. ISSN 0362-4331. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017.
 16. ^ On ngày 11 tháng 6 năm 2017, Ms. Gund revealed that she intended to use the proceeds from the sale of the painting for a specific purpose: to create a fund that supports criminal justice reform and seeks to reduce mass incarceration in the United States.Pogrebin, Robin (ngày 11 tháng 6 năm 2017). “Agnes Gund Sells a Lichtenstein to Start Criminal Justice Fund”. The New York Times. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2017.
 17. ^ Frank, Robert (ngày 12 tháng 6 năm 2017). “Steve Cohen buys Roy Lichtenstein's 'Masterpiece' for $165 million”. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2017.
 18. ^ Carol Vogel, Landmark De Kooning Crowns Collection, New York Times, ngày 18 tháng 11 năm 2006
 19. ^ Carol Vogel, Lauder Pays $135 Million, a Record, for a Klimt Portrait, New York Times, ngày 19 tháng 6 năm 2006
 20. ^ Carol Vogel & Peter Lattman, $616 Million Poorer, Hedge Fund Owner Still Buys Art, New York Times, ngày 26 tháng 3 năm 2013
 21. ^ “ARTnews: The Most Wanted Works of Art”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 22. ^ a ă “artnet: the silent boom”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 23. ^ “The Gustav Klimt Painting Oprah Reportedly Sold for $150M Has Quite a Story”. The Hollywood Reporter.
 24. ^ Crow, Kelly (ngày 7 tháng 11 năm 2013). “Bringing Home the Bacon”. The Wall Street Journal. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2013.
 25. ^ Swaine, Jon (ngày 13 tháng 11 năm 2013). “Francis Bacon triptych smashes art auction record”. Luân Đôn: Telegraph Media Group. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2013.
 26. ^ Carol Vogel, Buyer of $142.4 Million Bacon Triptych Identified as Elaine Wynn, New York Times, ngày 15 tháng 1 năm 2014
 27. ^ Vogel, Carol (ngày 12 tháng 11 năm 2013). “Bacon's Study of Freud Sells for $142.4 Million”. The New York Times. The New York Times Company. Truy cập ngày 13 tháng 11 năm 2013.
 28. ^ Claire Foy-Smith, Who buys paintings for $104m?, BBC News Online, ngày 6 tháng 5 năm 2004
 29. ^ Lot description and auction details of "Garçon à la pipe" at Sotheby's website.
 30. ^ Kelly Crow, An Art Mystery Solved: Mogul Is 'Scream' Buyer, The Wall Street Journal, ngày 11 tháng 7 năm 2012
 31. ^ The New York Times Planting a Johns ‘Flag’ in a Private Collection
 32. ^ The Art Market Monitor: Who Bought the Brody Picasso for $106m?
 33. ^ Art Sales: Russian buyers inject confidence into Old Master market: http://www.telegraph.co.uk/luxury/art/art-sales-russian-buyers-inject-confidence-into-old-master-marke/, accessdate: ngày 21 tháng 11 năm 2016
 34. ^ Picasso piece sets record for art sold at auction, Reuters, ngày 5 tháng 5 năm 2010
 35. ^ Kimmelman, Michael: How the MoMA got the Van Gogh, New York Times, ngày 9 tháng 10 năm 1989.
 36. ^ Marc Spiegler, he Hunt for the Red Collector, New York Magazine, ngày 22 tháng 8 năm 2006.
 37. ^ Lot description and auction details of "Dora Maar au Chat" at Sotheby's website.
 38. ^ Corriere della Sera: Il marchese romano e un Warhol da 100 milioni di dollari
 39. ^ Dan Duray, qatar may have purchased Warhol's 'Eight Elvises', ArtNews 08/07/14
 40. ^ The Pop master's highs and lows, The Economist, ngày 26 tháng 11 năm 2009.
 41. ^ https://www.nytimes.com/2017/05/18/arts/jean-michel-basquiat-painting-is-sold-for-110-million-at-auction.html
 42. ^ DIC Sells 'Anna's Light' Painting For Y10.3bn Gain
 43. ^ Barnett Newman "Anna's Light" (tiếng Nhật)
 44. ^ “Regarding extraordinary profit associated with the sale of a certain painting owned by the company and revision of its consolidated operating result forecast” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 23 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 17 tháng 11 năm 2017.
 45. ^ Silver Car Crash auction results at Sotheby's
 46. ^ Mark Stryker, Detroit Free Press Staff Writer (ngày 5 tháng 2 năm 2015). “Qatar bought Ford House's $100-million Cezanne”. Detroit Free Press.
 47. ^ Mark Stryker, Detroit Free Press Staff Writer (ngày 19 tháng 12 năm 2014). “$100M for Cézanne painting? Ford House couldn't refuse”. Detroit Free Press.
 48. ^ Sarah Cascone (ngày 19 tháng 12 năm 2014). “Secret $100 Million Cézanne Sale in Detroit - artnet News”. artnet News.
 49. ^ Mr. Kenneth Thomson’s gift to the AGO of his art collection -- the most significant private art collection in Canada – will add 2,000 outstanding works to the Art Gallery of Ontario, Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 10 năm 2006, truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2013
 50. ^ Wine Spectator Online: Unfiltered (ngày 21 tháng 5 năm 2008). “Château Pétrus Makes a Record-Breaking Sale—of Art”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2012.
 51. ^ Cristina Ruiz and Sarah Thornton Roman Abramovich brings home the $86.3m Bacon and the $33.6m Freud, The Art Newspaper, ngày 1 tháng 6 năm 2008
 52. ^ Lot description and auction details of "Triptych, 1976" at Sotheby's website.
 53. ^ Judd Tully, Auction; `Blue' Picasso Breaks Record at $51.7 Million, The Washington Post, Dec 1, 1989
 54. ^ a ă Carol Vogel, Works by Johns and de Kooning Sell for $143.5 Million, The New york Times, ngày 12 tháng 10 năm 2006
 55. ^ Carol Vogel, Inside Art: Buying a Warhol 'Marilyn', New York Times, ngày 25 tháng 5 năm 2007
 56. ^ The Getty secures masterpiece portrait by Titian, a ngày 24 tháng 11 năm 2003 press release by the Getty Museum
 57. ^ Will Bennett, The $70 million soldier, The Daily Telegraph, ngày 23 tháng 2 năm 2004
 58. ^ Mark Rothko painting sets post-war auction record, The Daily Telegraph, ngày 9 tháng 5 năm 2012
 59. ^ Lot description and auction details of "Le bassin aux nymphéas" at Christie's website
 60. ^ “ARTnews: Cohen Buys Two Works from Wynn in $120M Deal”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 61. ^ a ă â “Post-War and Contemporary Evening Sale - Fine Art Auction - Search Results - Christie's”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 62. ^ Thornton, Sarah; Adam, Georgina (ngày 4 tháng 5 năm 2008). “Revealed: $72.8m Rockefeller Rothko has gone to Qatar”. The Art Newspaper.
 63. ^ Lot description and auction details of "White Center" at Sotheby's website.
 64. ^ a ă â Carol Vogel, A Warhol Leads a Night of Soaring Prices at Christie’s, New York Times Nov 13, 2014
 65. ^ Andy Warhol's "Triple Elvis" auction results at Christie's
 66. ^ Lot description and auction details of "Green Car Crash" at Christie's website
 67. ^ [1], Art Market Monitor, ngày 13 tháng 5 năm 2015
 68. ^ http://www.christies.com/lotfinder/Paintings/mark-rothko-no-10-5896023-details.aspx
 69. ^ Claude Monet's "Meule" at Christie's website
 70. ^ Vincent van Gogh (1853-1890) Laboureur dans un champ at Christie's website
 71. ^ Greatest German Renaissance Madonna sold by prince, The Art Newspaper, ngày 15 tháng 7 năm 2011
 72. ^ Farah Nayeri, U.K. Buys Titian Diana Painting for 50 Million Pounds, Bloomberg, ngày 2 tháng 2 năm 2009
 73. ^ Mike Wade, Titian deal paves way for next acquisition, The Sunday Times, ngày 2 tháng 2 năm 2009
 74. ^ Funds secured for Titian painting, BBC News, ngày 2 tháng 2 năm 2009
 75. ^ Salisbury, Stephan (ngày 14 tháng 11 năm 2006), A divisive deal, The Philadelphia Inquirer
 76. ^ No. 1 (Royal Red and Blue at Sotheby's
 77. ^ Lot description and auction details of "Femme aux bras croisés" at Christie's website
 78. ^ Kelly Crow, Sotheby's Sells $68.9 Million Modigliani, Wall Street Journal, ngày 3 tháng 11 năm 2010
 79. ^ Nu assis sur un divan auction details at Sotheby's”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 80. ^ “Willem de Kooning”. Twcdc.com. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2013.
 81. ^ Pauline McLean BBC Scotland arts correspondent. “Titian masterpiece Diana and Callisto saved for nation”. Bbc.co.uk. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2012.
 82. ^ [2]
 83. ^ Andrew Decker, The Saidenberg Coup, at artnet.com
 84. ^ Carter B. Horsley, The Collection of Eleanore and Daniel Saidenberg
 85. ^ “sGallery: A Gauguin and a van Gogh Change Hands”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 86. ^ Carol Vogel, A Gauguin and a van Gogh Change Hands, New York Times, Oct 7, 2005
 87. ^ Cy Twombly's Untitled auction results at Christie's
 88. ^ Andy Warhol's "Four Marlons" auction results at Christie's
 89. ^ Vincent van Gogh (1853-1890) Laboureur dans un champ at Christie's website
 90. ^ “China auction sees Qi Baishi painting sell for $65m”. BBC News. ngày 23 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 91. ^ “The buyer of 422.5 Million Qi Baishi painting revealed”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 92. ^ Christie Chu (14 tháng 11 năm 2014). “What Are The Top 10 Al-Thani Family Art Acquisitions?”. ArtNet News.
 93. ^ Carol Vogel, Auction Records Fall at Phillips’s Sale of Contemporary Masters, NY Times, ngày 10 tháng 11 năm 2010
 94. ^ La Gommeuse. Sotheby's.
 95. ^ Pogrebin, Robin. “Warmer Response at Sotheby's 2nd Night of Auctions”. New York Times.
 96. ^ Balfour, Frederik (ngày 12 tháng 11 năm 2015). “Hong Kong Billionaire Lau Sets Two Records in 24 Hours”. Bloomberg Business. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2015.
 97. ^ Brian Boucher, Led by $66M Van Gogh, Sotheby's Impressionist and Modern Sale Robustly Kicks Off Season, Artnet, ngày 5 tháng 5 năm 2015
 98. ^ Lot description and auction details of "Suprematist Composition" at Sotheby's website.
 99. ^ Sales details at Christie's
 100. ^ 吴南岚. “Wang Meng painting auction for $62 million”. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2014.
 101. ^ Craig Nakano, Getty breaks record with $65.1-million purchase of Manet's 'Spring', LA Times, ngày 5 tháng 11 năm 2014
 102. ^ “American Art Auction Results”. Sotheby's. Accessed 16 November 2017. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)
Ghi chú
 1. ^ Exact price (even the currency of sale) is not known, with estimates from $250 million to even $300 million
 2. ^ Reportedly, Gachet's portrait was privately resold to a European buyer in 1997 or 1998 for $65-$90 million through Sotheby’s[21][22]
 3. ^ The triptych had probably been reassembled by the Italian collector Francesco De Simone Niquesa, but were resold to a person in the US before 2013[24][25]
 4. ^ This is the small version of the painting; the large version is at Musée d'Orsay.
 5. ^ Privately resold for ca. $50 million through Sotheby’s in 1997.[22]
 6. ^ One of two pastel versions; another two painted versions (and lithography) exist, all created by Munch
 7. ^ Most expensive painting by a living artist
 8. ^ The paintings transferred to the dealers include a late Monet entitled Corona (Water Lilies) from around 1920; Renoir's Reclining Nude of 1902, Kandinsky's Autumn Landscape, Murnau from 1908, and Picasso's Striped Bodice from September 1943.
 9. ^ Alan Bond could not pay off the painting, and Irises was resold (probably for somewhat less) to the Getty Museum.
 10. ^ Price excludes sales commission and other costs.
 11. ^ exact date of sale is not available
 12. ^ Later in 2002, Thomson donated his private collection, including the Rubens, to the Art Gallery of Ontario[49]
 13. ^ Annenberg donated it subsequently to the Metropolitan Museum of Art
 14. ^ Steve Wynn, who bid on the painting at auction, privately acquired the work several months later from the unidentified buyer for an undisclosed, supposedly lower price. Kenneth Griffin acquired it in 2004 from Wynn.[60]
 15. ^ Usually estimated at "over €50 M" or "between 50 and 60 million Euros". $75M would have been €53M on ngày 12 tháng 7 năm 2011.
 16. ^ resold for £12m to Stavros Niarchos in 1993
 17. ^ A Belgian banker and collector who bought it in 1939 for $18,000. His was the last name on the 1988 provenance list; painting came from "a private collection in Arizona"
 18. ^ Son of Daniel (conductor & cellist) and Eleanore Saidenberg who were Picasso's New York dealers from 1955 to 1973.[83]
 19. ^ On Oct. 7, 2005, The New York Times reported that Steven Cohen bought van Gogh's "Peasant Woman Against a Background of Wheat" and Gauguin's "Bathers" (1903) from Steve Wynn for approximately $110 million,[85] though guesses range from $100-150 million. One or both of the paintings may thus occur higher on this list.

Liên kết ngoàiSửa đổi