Danh sách các loại hợp kim

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách các hợp kim có đến hiện nay và được sắp xếp theo thứ tự số nguyên tử của nguyên tố hóa học.

Bài này chỉ có tính liệt kê và không viết, nên những ai thắc mắc có thể viết bổ sung, hoặc dịch từ en.Wiki. hoặc các tài liệu khác.

Hợp kim của magieSửa đổi

Hợp kim của nhômSửa đổi

Hợp kim của kaliSửa đổi

Hợp kim của sắtSửa đổi

Hợp kim của cobanSửa đổi

Hợp kim của nikenSửa đổi

Hợp kim của đồngSửa đổi

Hợp kim của kẽmSửa đổi

Hợp kim của galiSửa đổi

Hợp kim của bạcSửa đổi

Hợp kim của indiSửa đổi

Hợp kim của thiếcSửa đổi

Hợp kim đất hiếmSửa đổi

Hợp kim của vàngSửa đổi

Hợp kim của thủy ngânSửa đổi

Hợp kim của chìSửa đổi

Hợp kim của bismuthSửa đổi

Hợp kim của uraniSửa đổi

Tham khảoSửa đổi