Danh sách các nước theo tỷ lệ sinh

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là một danh sách các nước và vùng lãnh thổ theo tỷ lệ sinh sản.

Danh sách theo tỷ lệ sinhSửa đổi

Danh sách theo tỷ lệ sinh ‰, tính cho 1000 dân, từ các nguồn:

  • World Bank Data for the year 2010.[1]
  • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) "2011 annual statistics".
  • CIA World Factbook 2013, 2014.[2]
Nước/Vùng lãnh thổ WB 2010 OECD 2011 CIA WF 2013 CIA WF 2014
Tỷ lệ
Bậc Tỷ lệ
Bậc Tỷ lệ
Bậc Tỷ lệ
Bậc
  Thế giới 19 0 19.4 0 19.40 0 19.40 0
  Afghanistan 44 7 45.1 3 39.05 12 38.84 10
  Albania 13 141 11.5 183 12.57 159 12.73 156
  Algérie 20 92 24.8 75 24.25 63 23.99 63
  Andorra 10 190 10.2 211 8.88 212 8.48 218
  Angola 42 11 40.9 13 39.16 10 38.97 9
  Antigua và Barbuda 13.8 152 16.07 125 15.94 124
  Argentina 17 112 18.7 113 17.12 114 16.88 113
  Armenia 15 127 13.3 159 12.86 154 13.92 143
  Úc 13 139 13.3 158 12.23 163 12.19 162
  Áo 9 195 9.3 222 8.73 214 8.76 214
  Azerbaijan 19 100 19.4 107 17.17 112 16.96 111
  Bahamas 15 123 13.8 151 15.81 126 15.65 126
  Bahrain 20 96 15 139 14.16 141 13.92 142
  Bangladesh 20 89 19.2 109 22.07 76 21.61 76
  Barbados 11 179 12.2 174 12.1 166 11.97 166
  Belarus 11 172 11.5 184 10.99 175 10.86 179
  Bỉ 12 166 11.9 175 10 195 9.99 193
  Belize 25 64 22.1 89 25.58 55 25.14 55
  Bénin 40 15 37.3 19 37.02 19 36.51 20
  Bhutan 20 87 20.7 100 18.43 105 18.12 106
  Bolivia 26 58 23.77 68 23.28 70
  Bosna và Hercegovina 9 203 8.3 235 8.92 211 8.89 211
  Botswana 24 68 24.8 76 21.69 78 21.34 77
  Brasil 15 122 14.7 143 14.97 133 14.72 134
  Brunei 19 99 15.5 135 17.63 107 17.49 107
  Bulgaria 10 186 9.6 217 9.07 207 8.92 210
  Burkina Faso 43 10 45 4 42.81 4 42.42 5
  Burundi 34 35 33.3 33 40.04 7 42.33 6
  Campuchia 22 75 25.4 72 24.88 59 24.40 60
  Cameroon 36 29 34.2 30 31.93 37 36.58 19
  Canada 11 173 11.2 191 10.28 188 10.29 187
  Cabo Verde 21 84 20.96 81 20.72 82
  Cộng hòa Trung Phi 35 33 33.2 34 35.8 23 35.45 23
  Tchad 45 5 43.2 8 37.99 16 37.29 16
  Chile 14 132 14.5 144 14.12 143 13.97 140
  Trung Quốc 12 160 11.9 176 12.25 162 12.17 163
  Colombia 20 94 18.9 111 16.98 118 16.73 116
  Comoros 38 25 29.4 52 30.26 43 29.05 44
  CHDC Congo 35 31 31.9 39 39.63 9 36.59 18
  CH Congo 43 9 42.5 9 36.34 20 35.62 22
  Costa Rica 16 121 15.9 134 16.25 124 16.08 123
  Bờ Biển Ngà 34 34 32.8 36 29.83 45 29.25 43
  Croatia 10 189 9.4 220 9.53 201 9.49 201
  Cuba 10 187 11.8 180 9.92 197 9.90 195
  Síp 12 167 11.3 187 11.45 169 11.44 172
  Cộng hòa Séc 11 175 10.4 206 8.55 217 9.79 198
  Đan Mạch 11 170 10.6 204 10.2 191 10.22 190
  Djibouti 29 49 26.5 65 24.5 61 24.08 62
  Dominica 12.8 164 15.61 130 15.53 130
  Cộng hòa Dominica 22 79 21.1 98 19.21 93 18.97 92
  Ecuador 21 85 15.1 138 19.23 92 18.87 95
  Ai Cập 23 71 30.4 50 23.79 67 23.35 68
  El Salvador 20 90 20 104 17.12 113 16.79 115
  Guinea Xích Đạo 37 27 37.4 18 34.35 30 33.83 32
  Eritrea 36 28 33.6 31 31.39 40 30.69 41
  Estonia 12 164 11 198 10.38 185 10.29 188
  Ethiopia 31 43 35.7 27 38.07 15 37.66 14
  Fiji 22 82 21.4 96 20.28 86 19.86 87
  Phần Lan 11 171 11.1 193 10.36 186 10.35 186
  Pháp 13 140 12.6 168 12.6 158 12.49 159
  Gabon 27 54 34.82 29 34.64 27
  Gambia 38 22 34.6 28 32.59 34 31.75 37
  Gruzia 12 163 12.9 162 10.72 181 12.93 155
  Đức 8 205 8.1 236 8.37 218 8.42 219
  Ghana 32 42 30.8 47 31.7 38 31.40 38
  Hy Lạp 10 191 9.2 224 8.94 209 8.80 213
  Grenada 19 98 16.5 131 16.57 121 16.30 120
  Guatemala 32 39 30.5 48 25.99 53 25.46 52
  Guinée 39 17 37.3 20 36.3 21 36.02 21
  Guiné-Bissau 38 20 39.4 15 34.28 31 33.83 31
  Guyana 18 106 16.6 130 16.31 123 15.90 125
  Haiti 27 56 26 67 23.35 72 22.83 73
  Honduras 27 55 27.3 62 24.16 64 23.66 65
  Hungary 9 201 8.8 230 9.37 204 9.26 207
  Iceland 15 124 14.1 149 13.15 152 13.09 153
  Ấn Độ 22 77 21.8 92 20.24 87 19.89 86
  Indonesia 18 103 18.1 118 17.38 108 17.04 108
  Iran 17 113 18.2 117 18.4 106 18.23 105
  Iraq 35 30 31 43 27.51 46 26.85 46
  Ireland 17 118 16.3 132 15.5 131 15.18 132
  Israel 22 78 21.4 97 18.71 102 18.44 101
  Ý 9 199 9.1 227 8.94 210 8.84 212
  Jamaica 16 120 15.2 136 18.65 103 18.41 103
  Nhật Bản 9 204 8.3 233 8.23 220 8.07 222
  Jordan 25 61 28.9 55 26.23 52 25.23 53
  Kazakhstan 22 76 22.5 87 20.03 88 19.61 88
  Kenya 38 24 36.1 25 30.08 44 28.27 45
  Kiribati 27.8 58 22.18 75 21.85 75
  CHDCND Triều Tiên 14 133 14.4 147 14.49 138 14.51 138
  Hàn Quốc 9 197 9.4 219 8.33 219 8.26 220
  Kuwait 18 104 16 133 20.61 83 20.26 84
  Kyrgyzstan 27 57 27.1 63 23.67 70 23.33 69
  Lào 23 74 28 57 25.23 58 24.76 58
  Latvia 9 202 9.1 226 9.91 198 9.79 199
  Liban 15 125 24.3 79 14.79 136 14.80 133
  Lesotho 28 51 30.4 49 26.31 51 25.92 49
  Liberia 39 16 36.1 24 35.75 24 35.07 26
  Libya 23 72 21.5 94 18.74 100 18.40 104
  Liechtenstein 9 200 10.9 199 10.67 183 10.53 183
  Litva 11 182 11.3 189 9.36 205 9.36 205
  Luxembourg 12 168 10.9 200 11.72 168 11.75 169
  Macedonia 11 183 11.1 192 11.72 167 11.64 171
  Madagascar 35 32 33.5 32 33.58 32 33.12 33
  Malawi 44 6 44.6 5 39.98 8 41.80 7
  Malaysia 20 91 17.5 120 20.41 84 20.06 85
  Maldives 17 116 22.4 88 15.38 132 15.59 127
  Mali 46 2 45.4 2 46.06 2 45.53 2
  Malta 10 193 10.2 213 10.27 190 10.24 189
  Quần đảo Marshall 31.1 40 27.21 47 26.36 47
  Mauritanie 34 36 33.2 35 32.31 36 31.83 36
  Mauritius 12 165 11.4 185 13.62 148 13.46 149
  México 20 95 17.5 119 18.61 104 19.02 91
  Micronesia 25 62 23.5 80 21.44 80 20.97 80
  Moldova 12 146 11 196 12.38 160 12.21 161
  Monaco 27.3 61 6.79 224 6.72 224
  Mông Cổ 23 69 25.1 74 20.34 85 20.88 81
  Montenegro 12 148 11.6 182 10.75 180 10.59 182
  Maroc 20 97 18.8 112 18.73 101 18.47 100
  Mozambique 38 23 41.4 12 39.08 11 38.83 11
  Myanmar 17 111 19.3 108 18.89 97 18.65 97
  Namibia 26 59 20.72 82 20.28 83
  Nauru 29.7 51 26.39 49 25.61 51
    Nepal 24 66 24.3 78 21.48 79 21.07 79
  Hà Lan 11 176 10.8 201 10.85 177 10.83 180
  New Zealand 15 129 14.3 148 13.48 149 13.40 151
  Nicaragua 24 67 23.2 83 18.77 99 18.41 102
  Niger 49 1 46 1 46.84 1 46.12 1
  Nigeria 40 14 36.9 21 38.78 13 38.03 12
  Na Uy 13 143 12.2 173 10.8 178 12.09 165
  Oman 18 107 31 44 24.43 62 24.47 59
  Pakistan 27 52 27.5 60 23.76 69 23.19 71
  Cộng hòa Palau 13.6 155 10.9 176 10.95 177
  Palestine 33 37 32.8 37 23.81 66 32.20 35
  Panama 20 93 19.7 106 18.91 96 18.61 98
  Papua New Guinea 30 45 30.9 46 25.4 57 24.89 57
  Paraguay 24 65 22.9 85 16.95 119 16.66 118
  Peru 20 88 19.9 105 18.85 98 18.57 99
  Philippines 25 60 25.3 73 24.62 60 24.24 61
  Ba Lan 11 180 10.2 207 9.88 199 9.77 200
  Bồ Đào Nha 10 194 9.2 225 9.59 200 9.42 202
  Qatar 13 142 11.9 179 10.08 194 9.95 194
  România 10 188 9.2 223 9.4 203 9.27 206
  Nga 13 145 12.6 167 12.11 165 11.87 168
  Rwanda 41 13 42.1 11 35.49 26 34.61 28
  Saint Kitts và Nevis 12.5 169 13.79 145 13.64 146
  Saint Lucia 13 138 12.8 165 14.19 139 13.94 141
  Saint Vincent và Grenadines 17 114 16.8 124 14.12 142 13.85 144
  Samoa 25 63 24.8 77 21.7 77 21.29 78
  San Marino 11 177 10.2 209 8.78 213 8.70 215
  São Tomé và Príncipe 31 44 29.4 53 36.05 22 35.12 24
  Ả Rập Xê Út 22 80 22.9 84 19.01 95 18.78 96
  Sénégal 37 26 36.7 23 35.64 25 35.09 25
  Serbia 9 196 9 228 9.15 206 9.13 208
  Seychelles 18 101 18.6 116 14.85 135 14.54 136
  Sierra Leone 39 18 38.4 17 37.77 17 37.40 15
  Singapore 9 198 9.5 218 7.91 221 8.10 221
  Slovakia 11 174 11.3 188 10.27 189 10.01 192
  Slovenia 11 178 10.7 202 8.66 215 8.54 217
  Quần đảo Solomon 32 41 34.3 29 26.9 48 26.33 48
  Somalia 44 8 42.3 10 41.45 6 40.87 8
  Nam Phi 21 83 21 99 19.14 94 18.94 93
  Nam Sudan 36.8 22 38.5 14 37.68 13
  Tây Ban Nha 11 184 10.2 208 10.14 193 9.88 197
  Sri Lanka 18 105 17.4 121 16.64 120 16.24 122
  Sudan 33 38 32.6 38 30.84 42 30.01 42
  Suriname 18 102 18.7 114 17.1 116 16.73 117
  Eswatini 29 47 31.1 42 25.69 54 25.18 54
  Thụy Điển 12 147 11.8 181 10.33 187 11.92 167
  Thụy Sĩ 10 185 10.2 210 10.45 184 10.48 185
  Syria 23 73 27.6 59 23.01 73 22.76 74
  Đài Loan 8.5 232 8.61 216 8.55 216
  Tajikistan 28 50 28.7 56 25.49 56 24.99 56
  Tanzania 41 12 39.8 14 37.25 18 36.82 17
  Thái Lan 12 159 12.4 170 12.66 157 11.26 175
  Đông Timor 38 19 39.2 16 34.85 28 34.48 30
  Togo 32 40 30.9 45 34.9 27 34.52 29
  Tonga 27 53 26.5 64 24.12 65 23.55 66
  Trinidad và Tobago 15 130 15.2 137 14.07 144 13.80 145
  Tunisia 18 110 18.6 115 17.12 115 16.90 112
  Thổ Nhĩ Kỳ 18 109 16.7 127 17.22 110 16.86 114
  Turkmenistan 22 81 21.7 93 19.53 91 19.46 89
  Tuvalu 22.9 86 23.56 71 23.74 64
  Uganda 45 4 44.1 6 44.5 3 44.17 3
  Ukraina 11 181 11 197 9.52 202 9.41 203
  Các TVQ Arab Thống nhất 13 136 9.6 216 15.65 129 15.54 129
  Anh Quốc 13 137 12.9 163 12.26 161 12.22 160
  Hoa Kỳ 14 134 12.7 166 13.66 147 13.42 150
  Uruguay 14 131 14.1 150 13.28 151 13.18 152
  Uzbekistan 23 70 21.5 95 17.2 111 17.02 109
  Vanuatu 30 46 31.1 41 26.35 50 25.69 50
  Venezuela 21 86 20.2 103 19.66 89 19.42 90
  Việt Nam 17 117 16.6 128 16.56 122 16.26 121
  Tây Sahara (Sahrawi) 21.9 91 31.18 41 30.71 40
  Yemen 38 21 35.9 26 31.63 39 31.02 39
  Zambia 46 3 43.6 7 42.79 5 42.46 4
  Zimbabwe 29 48 29.2 54 32.41 35 32.47 34
  Anguilla (UK) 11.1 194 12.82 155 12.68 157
  Aruba (Netherlands) 11 169 10.6 205 12.72 156 12.65 158
  Bermuda (UK) 12 161 11.9 177 11.39 170 11.35 173
  Quần đảo Cayman (UK) 15 128 14.5 145 12.17 164 12.13 164
  Guernsey (Qđ Eo Biển, UK) 10.1 214 9.95 196 9.89 196
  Jersey (Qđ Eo Biển, UK) 11.3 190 11.39 171 11.65 170
  Quần đảo Cook (New Zealand) 16.8 125 14.93 134 14.70 135
  Curaçao (Netherlands) 13.6 153
  Quần đảo Falkland/Malvinas 9 229
  Quần đảo Faroe (Denmark) 11.9 178 13.36 150 13.57 147
  Gibraltar (UK) 14.9 140 14.19 140 14.15 139
  Greenland (Denmark) 15 126 14.5 146 14.57 137 14.53 137
  Guadeloupe (France) 13.6 154
  Guam (USA) 18 108 20.6 102 17.23 109 17.01 110
  Guyane thuộc Pháp 26.1 66
  Hồng Kông 13 144 13.5 156 7.58 223 9.38 204
  Đảo Man (UK) 12.3 171 10.27 174 11.17 176
  Kosovo 19.1 110
  Ma Cao 10 192 10.6 203 9.03 208 8.98 209
  Martinique (France) 13 160
  Mayotte (France) 23.2 82
  Montserrat (UK) 9.3 221 11.37 172 11.31 174
  New Caledonia (France) 16 119 16.7 126 15.81 127 15.57 128
  Niue (New Zealand) 14.8 141
  Quần đảo Bắc Mariana (USA) 20.7 101 19.6 90 18.94 94
  Quần đảo Pitcairn (UK) 12.3 172
  Polynésie thuộc Pháp 17 115 17 123 15.7 128 15.47 131
  Puerto Rico (USA) 13 135 11.4 186 11.28 173 10.90 178
  Réunion (France) 17 122
  Saint-Barthélemy (France) 10.2 212
  Saint Helena & depend. (UK) 8.5 231 10.19 192 10.03 191
  Saint-Martin (France) 16.6 129
  Saint-Pierre và Miquelon (France) 8.3 234 7.79 222 7.70 223
  Samoa thuộc Mỹ 23.5 81 22.84 74 22.87 72
  Sint Maarten (Netherlands) 13 161 13 153 13.00 154
  Tokelau (New Zealand) 22.1 90
  Quần đảo Turks và Caicos (UK) 14.8 142 17.05 117 16.61 119
  Quần đảo Virgin thuộc Anh 10.1 215 10.78 179 10.83 181
  Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 12 162 11.1 195 10.69 182 10.49 184
  Wallis và Futuna (France) 13.4 157 13.74 146 13.56 148
  Palestine/Gaza Strip 33.27 33 23.41 67

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Worldbank - Birth rate. Truy cập 01/08/2015.
  2. ^ CIA. The World Factbook - Birth rate. Truy cập 01/08/2015.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi