Danh sách các ngôi sao ở chòm sao Thiên Cáp

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các ngôi sao nằm trong chòm sao Columbia, được sắp xếp theo độ sáng giảm dần.

Tên B Var HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) Sp. class Notes
α Col α 37795 26634 05h 39m 38.94s −34° 04′ 26.6″ 2.65 −1.93 268 B7IV Phact; nghi ngờ Biến Cas, Bản mẫu:Variable star
β Col β 39425 27628 05h 50m 57.55s −35° 46′ 09.5″ 3.12 1.02 86 K1.5III Wezn
δ Col δ 44762 30277 06h 22m 06.85s −33° 26′ 10.6″ 3.85 −0.46 237 G7II
ε Col ε 36597 25859 05h 31m 12.74s −35° 28′ 13.6″ 3.86 −0.79 277 K1II/III
η Col η 40808 28328 05h 59m 08.79s −42° 48′ 54.4″ 3.96 −2.10 531 K0III
γ Col γ 40494 28199 05h 57m 32.21s −35° 16′ 59.9″ 4.36 −2.73 853 B2.5IV suspected variable
κ Col κ 43785 29807 06h 16m 33.14s −35° 08′ 26.6″ 4.37 0.63 183 G8II suspected variable
ο Col ο 34642 24659 05h 17m 29.02s −34° 53′ 39.8″ 4.81 2.17 110 K0/K1III/IV
λ Col λ 39764 27810 05h 53m 06.88s −33° 48′ 05.2″ 4.88 −0.22 341 B5V rotating ellipsoidal variable, Bản mẫu:Variable star
ξ Col ξ 40176 28010 05h 55m 29.89s −37° 07′ 14.2″ 4.97 −0.05 328 K1IIICN...
θ Col θ 42167 29034 06h 07m 31.63s −37° 15′ 10.5″ 5.00 −1.84 762 B8:IV Elkurud
μ Col μ 38666 27204 05h 45m 59.89s −32° 18′ 23.0″ 5.18 −2.81 1294 B1IV/V She;[1] runaway star
HD 46568 46568 31165 06h 32m 21.33s −37° 41′ 47.4″ 5.25 0.64 273 G8III
ν2 Col ν2 37495 26460 05h 37m 44.64s −28° 41′ 23.3″ 5.28 2.14 138 F5V
WZ Col WZ 38170 26868 05h 42m 15.19s −34° 40′ 04.6″ 5.29 0.06 363 B9/B9.5V 53 Persei variable
HD 46815 46815 31299 06h 33m 49.49s −36° 13′ 56.2″ 5.42 −0.06 406 K3III
HD 37811 37811 26649 05h 39m 49.85s −32° 37′ 44.9″ 5.44 0.10 382 G6/G8III
HD 36848 36848 25993 05h 32m 51.38s −38° 30′ 48.0″ 5.45 1.83 172 K2/K3III
π2 Col π2 42303 29064 06h 07m 52.87s −42° 09′ 14.4″ 5.50 0.98 261 A0V
σ Col σ 40248 28098 05h 56m 20.94s −31° 22′ 56.8″ 5.52 −2.74 1462 F2III
HD 41047 41047 28524 06h 01m 16.29s −33° 54′ 42.4″ 5.54 −0.62 555 K5III
AF Col AF 42682 29263 06h 10m 10.42s −40° 21′ 14.3″ 5.54 −1.55 853 M2II/III semiregular variable
HD 43899 43899 29842 06h 17m 01.23s −37° 44′ 15.5″ 5.54 0.70 302 K2III
HD 40091 40091 27955 05h 54m 52.49s −39° 57′ 28.5″ 5.55 −0.42 509 M0III suspected variable
HD 44506 44506 30143 06h 20m 36.24s −34° 08′ 39.1″ 5.55 −3.40 2012 B3V suspected variable, Bản mẫu:Variable star
HD 36187 36187 25608 05h 28m 15.33s −37° 13′ 51.4″ 5.56 0.79 294 A0V
HD 47144 47144 31457 06h 35m 24.22s −36° 46′ 47.7″ 5.59 −0.66 580 A0V variable star
HD 39720 39720 27766 05h 52m 33.16s −37° 37′ 51.6″ 5.62 0.65 321 K1III
HD 45145 45145 30444 06h 24m 01.02s −36° 42′ 28.4″ 5.62 0.74 308 K1II/III
HD 41534 41534 28756 06h 04m 20.28s −32° 10′ 21.8″ 5.65 −1.96 1083 B2V variable star, Bản mẫu:VSA; runaway star
SW Col SW 35515 25194 05h 23m 24.00s −39° 40′ 42.4″ 5.71 −0.45 561 M2III slow irregular variable, Bản mẫu:VSA
HD 47500 47500 31637 06h 37m 13.84s −36° 59′ 26.5″ 5.72 −2.81 1655 B6IV
HD 34266 34266 24426 05h 14m 28.84s −35° 58′ 37.3″ 5.75 −0.11 484 G8III
HD 36874 36874 26019 05h 33m 07.32s −35° 08′ 21.5″ 5.75 1.10 278 K0III
HD 37192 37192 26219 05h 35m 15.45s −33° 04′ 48.0″ 5.76 0.82 317 K0III
HD 44323 44323 30069 06h 19m 40.95s −34° 23′ 47.7″ 5.76 0.34 396 B9V
HD 41843 41843 28899 06h 06m 05.53s −29° 45′ 30.7″ 5.79 1.23 266 A1V
HD 41759 41759 28855 06h 05m 27.17s −35° 30′ 49.3″ 5.80 1.27 263 A0V
HD 37717 37717 26545 05h 38m 43.53s −40° 42′ 26.5″ 5.81 −0.08 490 B8V
HD 42054 42054 28992 06h 07m 03.67s −34° 18′ 43.3″ 5.82 −1.72 1052 B4Vnn suspected variable, Bản mẫu:Variable star
HD 46349 46349 31072 06h 31m 13.10s −35° 15′ 31.9″ 5.82 −1.16 811 G8III+...
HD 36060 36060 25488 05h 27m 05.32s −40° 56′ 37.6″ 5.86 0.97 310 A7m
HD 43940 43940 29852 06h 17m 09.57s −37° 15′ 12.4″ 5.88 1.91 202 A2V suspected variable
HD 34868 34868 24831 05h 19m 23.69s −27° 22′ 07.9″ 5.98 0.30 446 A0V
HD 43847 43847 29808 06h 16m 35.60s −39° 15′ 51.7″ 6.00 0.61 390 A2Vm...
HD 47463 47463 31617 06h 37m 01.89s −38° 08′ 47.8″ 6.03 0.41 434 K0III
AN Col AN 35165 25007 05h 21m 16.86s −34° 20′ 42.2″ 6.05 −2.77 1895 B5II/III Be star, Bản mẫu:VSA
ν1 Col ν1 37430 26412 05h 37m 16.49s −27° 52′ 16.3″ 6.15 2.91 145 F0IV
π1 Col π1 42078 28957 06h 06m 41.07s −42° 17′ 55.7″ 6.15 1.18 322 Am
HD 38138 38138 26862 05h 42m 11.58s −30° 32′ 07.7″ 6.18 −0.02 566 A0V
HD 46365 46365 31056 06h 30m 59.90s −40° 54′ 58.6″ 6.19 −0.07 581 K3III
HD 38804 38804 27303 05h 47m 04.58s −28° 38′ 20.2″ 6.22 −0.12 604 B5III
HD 45383 45383 30566 06h 25m 30.01s −35° 03′ 50.5″ 6.24 0.28 506 K3III
HD 38385 38385 26981 05h 43m 30.15s −39° 24′ 24.9″ 6.25 2.61 174 F3V
HD 37286 37286 26309 05h 36m 10.28s −28° 42′ 28.8″ 6.26 2.50 184 A2III/IV
SX Col SX 46431 31099 06h 31m 34.95s −36° 56′ 24.7″ 6.28 −1.02 931 M2/M3III slow irregular variable, Bản mẫu:VSA
HD 38885 38885 27325 05h 47m 18.69s −35° 40′ 27.2″ 6.29 0.31 511 K1III
HD 45306 45306 30505 06h 24m 44.50s −40° 17′ 02.3″ 6.30 0.28 522 B9V
HD 45983 45983 30849 06h 28m 42.40s −41° 04′ 29.7″ 6.32 1.78 264 F2/F3V
HD 35046 35046 24909 05h 20m 20.71s −34° 41′ 55.9″ 6.34 −0.31 698 F0/F2IV
HD 39891 39891 27901 05h 54m 14.04s −29° 08′ 49.6″ 6.34 2.60 183 F3V
HD 38056 38056 26796 05h 41m 26.92s −33° 24′ 02.6″ 6.35 0.74 432 B9.5V
HD 47230 47230 31509 06h 35m 54.07s −36° 05′ 18.4″ 6.36 3.33 131 F6V
HD 47475 47475 31603 06h 36m 51.27s −41° 33′ 25.8″ 6.36 −2.21 1689 K0II
HD 40359 40359 28138 05h 56m 49.00s −31° 58′ 34.6″ 6.44 −0.44 776 G8III
HD 46727 46727 31241 06h 33m 10.24s −38° 37′ 30.5″ 6.44 0.64 470 G8III
HD 39543 39543 27705 05h 51m 59.59s −29° 26′ 57.8″ 6.47 −0.17 694 K3III
HD 45680 45680 30706 06h 27m 07.59s −37° 53′ 44.2″ 6.48 2.99 162 F3V
HD 39901 39901 27835 5h 53m 22.85108s −42° 53′ 16.7819″ 6.56 0.04 680 K3III
HD 43848 43848 29804 06h 16m 31.36s −40° 31′ 54.7″ 8.64 123.4 K2IV has a planet
WASP-63 06h 17m 21.0s −38° 19′ 24″ 11.2 1076 G8 has a transiting planet (b)
L 449-1 05h 17m 22.93s −35° 21′ 54.5″ 11.7 19 M4
TV Col TV 05h 29m 25.53s −32° 49′ 03.9″ 12.2 K1 DQ Her variable and eclipsing binary, Bản mẫu:Variable star
AP Col AP 06h 04m 52.16s −34° 33′ 36.1″ 12.96 13.34 27.4 M5 flare star; closest known pre-main-sequence star
WASP-160 B 05h 50m 43.1s −27° 37′ 23″ 13.09 K0V has a transiting planet (b)
TX Col TX 05h 43m 20.17s −41° 08′ 54.3″ 14.1 DQ Her variable, Bản mẫu:Variable star
4U 0513-40 05h 14m 06.59s −40° 02′ 37.0″ 35900 in NGC 1851; low-mass X-ray binary

Bản mẫu:Starlist Legend

Ghi chúSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tài liệu tham khảoSửa đổi