Danh sách nhà thực vật học theo tên viết tắt (A)

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách chưa đầy đủ các nhà thực vật học theo tên viết tắt với tư cách là tác giả đặt tên các loài thực vật hoặc trong các công trình về thực vật mà họ đã xuất bản. Danh sách này được lập bởi Brummitt & Powell (1992)[1].

ASửa đổi

Bản mẫu:List of botanists by author abbreviation TOC

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Brummitt, R. K.; Powell, C. E., eds. (1992). Authors of Plant Names: a List of Authors of Scientific Names of Plants, with Recommended Standard Forms of their Names, Including Abbreviations. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 978-0-947643-44-7.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết) Quản lý CS1: văn bản dư: danh sách tác giả (liên kết)
  2. ^ Porter, J R (tháng 9 năm 1973). “Agostino Bassi bicentennial (1773–1973)”. Bacteriological Reviews. 37 (3): 284–288. doi:10.1128/BR.37.3.284-288.1973. ISSN 0005-3678. PMC 413819. PMID 4585794.
  3. ^ Corvallis (Oregon) Gazette-Times. Feb. 6, 2009
  4. ^ Eduard Frey. Albert Kurz: 6 Oktober 1886 bis 19 Juli 1948. Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern. Neue Folge. vol. 1949. no. 6. pp. 185–188
  5. ^ “Ferdinand Christian Gustav Arnold”. www.botanischestaatssammlung.de. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2017.