Danh sách các phần mềm phân vùng đĩa

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các phần mềm quản lý đĩa nổi tiếng

Nguồn mởSửa đổi

Phần mềm nguồn mởphần mềm tự do không nên nhầm lẫn với phần mềm miễn phí phát hành dưới dạng phần mềm tư hữu sẽ không có ở đây.

Tư hữuSửa đổi

Công cụ của nhà sản xuấtSửa đổi

Dẫn chứngSửa đổi

  1. ^ Free-FDisk - Utilitaires - Logiciels Libres - Framasoft
  2. ^ “Partition Logic”. Truy cập 8 tháng 10 năm 2015.
  3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 12 năm 2007. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2007.
  4. ^ “Paragon Hard Disk Manager 8.5 SE”. Truy cập 8 tháng 10 năm 2015.