Danh sách các phim đoạt 6 giải Oscar trở lên

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các phim đoạt 6 giải Oscar trở lên. Tới ngày nay, có 33 phim đã đoạt 6 giải Oscar trở lên trong các thể loại tranh giải. Cần nói thêm là mỗi phim trong danh sách này đều đoạt giải Oscar cho phim hay nhất, ngoại trừ có ghi chú khác. Danh sách này tính đến kỳ giải Oscar thứ 80, ngày 24.2.2008:

# Kỳ giải Năm Phim Các giải thưởng Các đề cử Ghi chú
1 12th 1939 Cuốn theo chiều gió (phim) 8 13 Cũng đoạt giải Oscar danh dự
và đoạt Giải Oscar cho thành tựu kỹ thuật
2 15th 1942 Mrs. Miniver 6 12
3 17th 1944 Going My Way 7 10
4 19th 1946 The Best Years of Our Lives 7 8
5 23rd 1950 All About Eve 6 14
6 24th 1951 An American in Paris 6 8
7 24th 1951 A Place in the Sun 6 9 Thua giải Oscar cho phim hay nhất thuộc về phim An American in Paris
8 26th 1953 From Here to Eternity 8 13
9 27th 1954 On the Waterfront 8 12
10 30th 1957 Cầu sông Kwai 7 8
11 31st 1958 Gigi 9 9
12 32nd 1959 Ben-Hur 11 12
13 34th 1961 West Side Story 10 11
14 35th 1962 Lawrence of Arabia 7 10
15 37th 1964 My Fair Lady 8 12
16 39th 1966 A Man for All Seasons 6 8
17 43rd 1970 Patton 7 10
18 45th 1972 Cabaret 8 10 Thua giải Oscar cho phim hay nhất thuộc về phim The Godfather
19 46th 1973 The Sting 7 10
20 47th 1974 The Godfather Part II 6 11
21 50th 1977 Star Wars 6 10 Thua giải Oscar cho phim hay nhất thuộc về phim Annie Hall
Cũng đoạt một giải Oscar cho thành tựu đặc biệt
22 55th 1982 Gandhi 8 11
23 57th 1984 Amadeus 8 11
24 58th 1985 Out of Africa 7 11
25 60th 1987 The Last Emperor 9 9
26 63rd 1990 Dances with Wolves 7 12
27 66th 1993 Schindler's List 7 12
28 67th 1994 Forrest Gump 6 13
29 69th 1996 The English Patient 9 12
30 70th 1997 Titanic 11 14
31 71st 1998 Shakespeare in Love 7 13
32 75th 2002 Chicago 6 13
33 76th 2003 The Lord of the Rings: The Return of the King 11 11

Ghi chúSửa đổi

Tại buổi lễ phát giải Oscar thứ 41 trong năm 1968, phim Oliver! cũng đoạt 6 giải Oscar, tuy nhiên chỉ có 5 giải thuộc thể loại tranh giải. Từ 11 đề cử, phim này đoạt 5 giải Oscar (kể cả giải Oscar cho phim hay nhất) và 1 giải Oscar danh dự.

Tham khảoSửa đổi

“Films with 5 or More Competitive Academy Awards”. Oscars.org. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2008.