Danh sách các tiểu hành tinh/16501–16600

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
16501 1990 SX13 23 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
16502 1990 SB14 23 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
16503 - 1990 TY 15 tháng 10 năm 1990 Geisei T. Seki
16504 1990 TR5 9 tháng 10 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16505 Sulzer 1990 TB13 12 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
16506 1990 UH1 20 tháng 10 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16507 Fuuren 1990 UM2 24 tháng 10 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16508 1990 UB3 19 tháng 10 năm 1990 Dynic A. Sugie
16509 - 1990 UE4 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16510 - 1990 UL4 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16511 - 1990 UR4 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16512 - 1990 VQ4 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16513 Vasks 1990 VP6 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16514 Stevelia 1990 VZ6 11 tháng 11 năm 1990 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
16515 Usman'grad 1990 VN14 15 tháng 11 năm 1990 Nauchnij L. I. Chernykh
16516 Efremlevitan 1990 VR14 15 tháng 11 năm 1990 Nauchnij L. I. Chernykh
16517 1990 WD 19 tháng 11 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
16518 Akihikoito 1990 WF 16 tháng 11 năm 1990 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
16519 - 1990 WV 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16520 - 1990 WO3 21 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16521 - 1990 WR5 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
16522 Tell 1991 AJ3 15 tháng 1 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
16523 1991 BP 19 tháng 1 năm 1991 Dynic A. Sugie
16524 Hausmann 1991 BB3 17 tháng 1 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
16525 Shumarinaiko 1991 CU2 14 tháng 2 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16526 - 1991 DC 17 tháng 2 năm 1991 Yorii M. Arai, H. Mori
16527 - 1991 DH1 18 tháng 2 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16528 Terakado 1991 GV 2 tháng 4 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16529 Dangoldin 1991 GO1 9 tháng 4 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16530 - 1991 GR7 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
16531 - 1991 GO8 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
16532 - 1991 LY 14 tháng 6 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16533 - 1991 LA1 14 tháng 6 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16534 - 1991 NB1 10 tháng 7 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16535 1991 NF3 4 tháng 7 năm 1991 La Silla H. Debehogne
16536 - 1991 PV1 10 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
16537 1991 PF11 8 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16538 1991 PO12 5 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16539 1991 PY12 5 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16540 1991 PO16 7 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16541 1991 PW18 8 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16542 - 1991 PK31 14 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
16543 - 1991 RC2 5 tháng 9 năm 1991 Haute Provence E. W. Elst
16544 Hochlehnert 1991 RA3 9 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen
16545 - 1991 RN4 9 tháng 9 năm 1991 Kiyosato S. Otomo
16546 1991 RP5 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16547 - 1991 RS7 7 tháng 9 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16548 1991 RR9 10 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16549 1991 RE10 12 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16550 1991 RB13 10 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16551 1991 RT14 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
16552 Sawamura 1991 SB 16 tháng 9 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16553 - 1991 TL14 7 tháng 10 năm 1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan
16554 1991 UE2 29 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16555 Nagaomasami 1991 US3 31 tháng 10 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16556 1991 VQ1 4 tháng 11 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16557 1991 VE2 9 tháng 11 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16558 - 1991 VQ2 1 tháng 11 năm 1991 Palomar E. F. Helin
16559 1991 VA3 9 tháng 11 năm 1991 Dynic A. Sugie
16560 Daitor 1991 VZ5 2 tháng 11 năm 1991 La Silla E. W. Elst
16561 Rawls 1991 VP7 3 tháng 11 năm 1991 Kitt Peak Spacewatch
16562 - 1992 AV1 9 tháng 1 năm 1992 Palomar E. F. Helin
16563 Ob 1992 BF2 30 tháng 1 năm 1992 La Silla E. W. Elst
16564 Coriolis 1992 BK2 30 tháng 1 năm 1992 La Silla E. W. Elst
16565 - 1992 CZ1 12 tháng 2 năm 1992 Mérida O. A. Naranjo, J. Stock
16566 - 1992 CZ2 2 tháng 2 năm 1992 La Silla E. W. Elst
16567 - 1992 CQ3 2 tháng 2 năm 1992 La Silla E. W. Elst
16568 - 1992 DX5 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
16569 - 1992 DA10 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
16570 - 1992 DE11 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
16571 1992 EE 2 tháng 3 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16572 - 1992 EU5 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
16573 - 1992 EC10 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
16574 - 1992 EU10 6 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
16575 - 1992 EH11 6 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
16576 - 1992 EY11 6 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
16577 - 1992 ET23 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
16578 Essjayess 1992 FM1 29 tháng 3 năm 1992 Siding Spring D. I. Steel
16579 1992 GO 3 tháng 4 năm 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
16580 - 1992 HA 21 tháng 4 năm 1992 Kiyosato S. Otomo
16581 1992 JF3 8 tháng 5 năm 1992 La Silla H. Debehogne
16582 1992 JS3 11 tháng 5 năm 1992 La Silla H. Debehogne
16583 - 1992 OH2 26 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
16584 - 1992 PM 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst
16585 1992 QR 23 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt
16586 - 1992 RZ6 2 tháng 9 năm 1992 La Silla E. W. Elst
16587 Nagamori 1992 SE 21 tháng 9 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16588 Johngee 1992 ST 23 tháng 9 năm 1992 Palomar E. F. Helin
16589 Hastrup 1992 SL1 24 tháng 9 năm 1992 Palomar E. F. Helin
16590 Brunowalter 1992 SM2 21 tháng 9 năm 1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
16591 1992 SY17 30 tháng 9 năm 1992 Palomar H. E. Holt
16592 1992 TM1 3 tháng 10 năm 1992 Palomar H. E. Holt
16593 - 1992 UB3 25 tháng 10 năm 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
16594 Sorachi 1992 UL4 16 tháng 10 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
16595 1992 UU6 20 tháng 10 năm 1992 Palomar H. E. Holt
16596 Stevenstrauss 1992 UN7 18 tháng 10 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
16597 - 1992 YU1 18 tháng 12 năm 1992 Caussols E. W. Elst
16598 - 1992 YC2 18 tháng 12 năm 1992 Caussols E. W. Elst
16599 Shorland 1993 BR2 20 tháng 1 năm 1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu
16600 1993 DQ 21 tháng 2 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda


Tham khảoSửa đổi