Danh sách các tiểu hành tinh: 27001–28000

bài viết danh sách Wikimedia

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
27001–27100 sửa
27001 - 1998 DC6 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT
27002 - 1998 DV9 23 tháng 2 năm 1998 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley
27003 Katoizumi 1998 DB13 21 tháng 2 năm 1998 Kuma Kogen A. Nakamura
27004 - 1998 DP23 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS
27005 - 1998 DR35 27 tháng 2 năm 1998 Cima Ekar G. Forti, M. Tombelli
27006 1998 EX7 2 tháng 3 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27007 - 1998 FQ1 21 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27008 - 1998 FW2 20 tháng 3 năm 1998 USNO Flagstaff C. B. Luginbuhl
27009 - 1998 FB11 25 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
27010 - 1998 FR13 26 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT
27011 - 1998 FU22 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
27012 - 1998 FZ46 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
27013 - 1998 FU60 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
27014 - 1998 FP106 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
27015 - 1998 HS135 19 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
27016 - 1998 HK143 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
27017 - 1998 JX 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
27018 - 1998 KQ52 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
27019 - 1998 MN33 24 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
27020 - 1998 OQ10 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27021 - 1998 OQ14 26 tháng 7 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27022 - 1998 QA44 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
27023 - 1998 QE54 20 tháng 8 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27024 - 1998 QL57 30 tháng 8 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27025 - 1998 QY77 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
27026 - 1998 QG86 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
27027 - 1998 QA98 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
27028 - 1998 QS98 28 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
27029 - 1998 QP105 25 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27030 - 1998 QW105 25 tháng 8 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27031 - 1998 RO4 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27032 - 1998 RQ5 15 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27033 - 1998 RN33 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27034 - 1998 RL34 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27035 - 1998 RM34 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27036 - 1998 RZ54 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27037 - 1998 RB55 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27038 - 1998 RZ57 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27039 - 1998 RU61 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27040 - 1998 RD62 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27041 - 1998 RN63 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27042 - 1998 RD69 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27043 - 1998 RS71 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27044 - 1998 RP74 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27045 - 1998 RY74 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27046 - 1998 RP75 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27047 Boisvert 1998 RA80 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27048 Jangong 1998 RO80 14 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27049 Kraus 1998 SB3 18 tháng 9 năm 1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
27050 - 1998 SW4 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27051 - 1998 SM5 16 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27052 - 1998 SN13 21 tháng 9 năm 1998 Caussols ODAS
27053 - 1998 SU21 17 tháng 9 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
27054 - 1998 SA25 18 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27055 - 1998 SQ27 24 tháng 9 năm 1998 Catalina CSS
27056 Ginoloria 1998 SB28 16 tháng 9 năm 1998 Prescott P. G. Comba
27057 - 1998 SP33 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27058 - 1998 SP37 21 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27059 - 1998 SS37 21 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27060 - 1998 SU37 21 tháng 9 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27061 - 1998 SW53 16 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27062 - 1998 SJ58 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27063 - 1998 SY60 17 tháng 9 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27064 - 1998 SY63 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27065 - 1998 SJ64 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27066 - 1998 SZ64 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27067 - 1998 SS67 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27068 - 1998 SU74 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27069 - 1998 SK75 21 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27070 - 1998 SA101 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27071 Rangwala 1998 SA109 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27072 Aggarwal 1998 SS117 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27073 - 1998 SK132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27074 Etatolia 1998 SS132 16 tháng 9 năm 1998 Socorro LINEAR
27075 - 1998 SY143 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27076 - 1998 ST146 20 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27077 - 1998 TL2 13 tháng 10 năm 1998 Caussols ODAS
27078 - 1998 TC6 15 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27079 Vsetín 1998 TO6 15 tháng 10 năm 1998 Ondřejov P. Pravec
27080 - 1998 TH16 14 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27081 - 1998 TK16 15 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
27082 - 1998 TT30 10 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27083 - 1998 TG32 11 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27084 - 1998 TD33 14 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27085 - 1998 UA1 19 tháng 10 năm 1998 Zeno T. Stafford
27086 - 1998 UX6 20 tháng 10 năm 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
27087 Tillmannmohr 1998 UA15 24 tháng 10 năm 1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý
27088 Valmez 1998 UC15 22 tháng 10 năm 1998 Ondřejov P. Pravec
27089 - 1998 UE15 23 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27090 - 1998 UP18 25 tháng 10 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27091 Alisonbick 1998 UY21 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
27092 - 1998 UY22 30 tháng 10 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27093 - 1998 UB23 30 tháng 10 năm 1998 Višnjan Observatory K. Korlević
27094 Salgari 1998 UC23 25 tháng 10 năm 1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani
27095 Girardiwanda 1998 UE23 25 tháng 10 năm 1998 Cima Ekar U. Munari, F. Castellani
27096 - 1998 UL24 18 tháng 10 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27097 - 1998 UM26 18 tháng 10 năm 1998 La Silla E. W. Elst
27098 Bocarsly 1998 UC41 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
27099 Xiaoyucao 1998 UJ43 28 tháng 10 năm 1998 Socorro LINEAR
27100 - 1998 VV6 12 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27101–27200 sửa
27101 Wenyucao 1998 VK7 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27102 Emilychen 1998 VV7 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27103 Sungwoncho 1998 VB15 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27104 - 1998 VH18 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27105 Clarkben 1998 VB20 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27106 Jongoldman 1998 VV29 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27107 Michelleabi 1998 VB30 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27108 Bryanhe 1998 VM30 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27109 - 1998 VV32 15 tháng 11 năm 1998 Catalina CSS
27110 - 1998 VX33 11 tháng 11 năm 1998 Caussols ODAS
27111 1998 VV34 12 tháng 11 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27112 1998 VC35 12 tháng 11 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27113 - 1998 VY54 14 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27114 Lukasiewicz 1998 WG2 19 tháng 11 năm 1998 Prescott P. G. Comba
27115 - 1998 WG3 19 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27116 - 1998 WL3 19 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27117 - 1998 WQ3 19 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27118 - 1998 WD8 25 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27119 - 1998 WH8 25 tháng 11 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27120 Isabelhawkins 1998 WV8 28 tháng 11 năm 1998 Cocoa I. P. Griffin
27121 Joardar 1998 WV10 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27122 - 1998 WY13 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27123 Matthewlam 1998 WM14 21 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27124 - 1998 WA20 29 tháng 11 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
27125 Siyilee 1998 WZ20 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27126 Bonnielei 1998 WG23 18 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27127 - 1998 WB24 25 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
27128 1998 WB25 28 tháng 11 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27129 - 1998 XN1 7 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
27130 Dipaola 1998 XA3 8 tháng 12 năm 1998 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli
27131 - 1998 XU3 9 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27132 Ježek 1998 XJ9 11 tháng 12 năm 1998 Ondřejov P. Pravec, L. Šarounová
27133 - 1998 XQ9 14 tháng 12 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27134 - 1998 XO11 13 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27135 - 1998 XB12 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27136 - 1998 XJ16 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27137 - 1998 XP27 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27138 - 1998 XU42 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27139 - 1998 XX46 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27140 - 1998 XW49 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27141 Krystleleung 1998 XT52 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27142 - 1998 XG61 13 tháng 12 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27143 - 1998 XK63 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27144 - 1998 XN74 14 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27145 - 1998 XC94 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27146 - 1998 YL1 16 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
27147 - 1998 YE2 17 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
27148 - 1998 YT2 17 tháng 12 năm 1998 Caussols ODAS
27149 - 1998 YN3 17 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27150 Annasante 1998 YQ3 16 tháng 12 năm 1998 Bologna Osservatorio San Vittore
27151 - 1998 YT3 17 tháng 12 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27152 - 1998 YN5 21 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27153 - 1998 YO5 21 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27154 - 1998 YG7 22 tháng 12 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
27155 - 1998 YM16 22 tháng 12 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
27156 1998 YK22 21 tháng 12 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27157 - 1998 YK27 25 tháng 12 năm 1998 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27158 - 1998 YZ29 27 tháng 12 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
27159 - 1999 AA2 6 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27160 - 1999 AQ4 11 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
27161 - 1999 AR4 11 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
27162 - 1999 AM6 8 tháng 1 năm 1999 Socorro LINEAR
27163 - 1999 AA7 9 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27164 - 1999 AH7 9 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
27165 - 1999 AM7 10 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
27166 - 1999 AN20 12 tháng 1 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
27167 - 1999 AH21 14 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27168 - 1999 AN21 14 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
27169 - 1999 AS23 14 tháng 1 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27170 - 1999 AN30 14 tháng 1 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
27171 - 1999 AD33 15 tháng 1 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
27172 - 1999 AN34 15 tháng 1 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27173 - 1999 BM1 18 tháng 1 năm 1999 Kleť Kleť
27174 - 1999 BB2 19 tháng 1 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
27175 - 1999 BS2 18 tháng 1 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
27176 - 1999 BR3 19 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27177 - 1999 BU3 19 tháng 1 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
27178 - 1999 BT6 21 tháng 1 năm 1999 Caussols ODAS
27179 - 1999 BJ10 23 tháng 1 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27180 - 1999 CM1 7 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
27181 - 1999 CX1 7 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
27182 - 1999 CL3 8 tháng 2 năm 1999 Kashihara F. Uto
27183 - 1999 CF4 10 tháng 2 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
27184 - 1999 CX4 8 tháng 2 năm 1999 Monte Agliale S. Donati
27185 - 1999 CH37 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27186 - 1999 CA39 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27187 - 1999 CQ40 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27188 - 1999 CL46 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27189 - 1999 CF51 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27190 - 1999 CW51 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27191 - 1999 CO54 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27192 Selenali 1999 CR59 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27193 - 1999 CD60 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27194 Jonathanli 1999 CF60 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27195 - 1999 CD61 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27196 - 1999 CF64 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27197 Andrewliu 1999 CW65 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27198 - 1999 CR66 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27199 - 1999 CE67 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27200 - 1999 CV69 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27201–27300 sửa
27201 - 1999 CR70 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27202 - 1999 CU70 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27203 - 1999 CR74 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27204 - 1999 CY74 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27205 - 1999 CY75 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27206 - 1999 CZ80 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27207 - 1999 CD97 10 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27208 Jennyliu 1999 CF104 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27209 - 1999 CN105 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27210 - 1999 CZ105 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27211 - 1999 CO106 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27212 - 1999 CW106 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27213 - 1999 CA110 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27214 - 1999 CE117 12 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27215 - 1999 CK128 11 tháng 2 năm 1999 Socorro LINEAR
27216 - 1999 CV136 9 tháng 2 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
27217 - 1999 CC154 14 tháng 2 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27218 - 1999 DS1 18 tháng 2 năm 1999 Haleakala NEAT
27219 - 1999 EL 9 tháng 3 năm 1999 Zeno T. Stafford
27220 - 1999 FN25 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
27221 - 1999 FA27 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
27222 - 1999 FR34 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
27223 1999 GC5 7 tháng 4 năm 1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
27224 - 1999 GC9 10 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27225 - 1999 GB17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
27226 - 1999 GC17 15 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
27227 - 1999 GB48 7 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27228 - 1999 JG11 9 tháng 5 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27229 - 1999 JX37 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
27230 - 1999 JD50 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
27231 - 1999 JM57 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
27232 - 1999 JE122 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
27233 Mahajan 1999 NP8 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
27234 - 1999 RC2 6 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
27235 - 1999 RA46 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
27236 Millermatt 1999 RU96 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
27237 - 1999 RR102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
27238 Keenanmonks 1999 RL173 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
27239 O'Dorney 1999 RW211 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
27240 - 1999 TR36 12 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27241 Sunilpai 1999 TP93 2 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
27242 - 1999 TN219 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
27243 - 1999 UK24 28 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
27244 Parthasarathy 1999 VA34 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
27245 - 1999 VJ149 14 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
27246 - 1999 VU194 2 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
27247 - 1999 VA200 5 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
27248 - 1999 VN210 12 tháng 11 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27249 - 1999 WO8 28 tháng 11 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
27250 - 1999 XB 1 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27251 - 1999 XG14 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27252 - 1999 XK14 5 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27253 Graceleanor 1999 XC28 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27254 Shubhrosaha 1999 XZ29 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27255 - 1999 XD34 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27256 - 1999 XF34 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27257 Tang-Quan 1999 XG34 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27258 Chelseavoss 1999 XF49 7 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27259 - 1999 XS136 13 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
27260 - 1999 XF164 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27261 Yushiwang 1999 XS165 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27262 - 1999 XT184 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27263 Elainezhou 1999 XA193 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27264 Frankclayton 1999 XQ205 12 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27265 - 1999 XV233 4 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
27266 - 1999 YH 16 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
27267 Wiberg 1999 YH7 28 tháng 12 năm 1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky
27268 - 1999 YS9 31 tháng 12 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
27269 - 2000 AB3 3 tháng 1 năm 2000 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini
27270 Guidotti 2000 AY4 2 tháng 1 năm 2000 San Marcello L. Tesi, A. Caronia
27271 - 2000 AD23 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27272 - 2000 AO31 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27273 - 2000 AT34 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27274 - 2000 AW38 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27275 - 2000 AB47 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27276 Davidblack 2000 AC54 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27277 Pattybrown 2000 AY55 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27278 - 2000 AU61 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27279 Boburan 2000 AW62 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27280 Manettedavies 2000 AJ65 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27281 - 2000 AB68 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27282 Deborahday 2000 AX91 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27283 - 2000 AC92 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27284 Billdunbar 2000 AJ97 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27285 - 2000 AT97 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27286 Adedmondson 2000 AL111 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27287 Garbarino 2000 AC112 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27288 Paulgilmore 2000 AQ125 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27289 Myrahalpin 2000 AF126 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27290 - 2000 AM127 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27291 Greghansen 2000 AV129 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27292 - 2000 AC130 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27293 - 2000 AX136 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27294 - 2000 AT142 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27295 - 2000 AU143 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27296 Kathyhurd 2000 AO144 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27297 - 2000 AT144 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27298 - 2000 AD146 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27299 - 2000 AU160 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27300 - 2000 AA168 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27301–27400 sửa
27301 Joeingalls 2000 AT168 6 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27302 Jeankobis 2000 AA171 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27303 Leitner 2000 AT180 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27304 - 2000 AS196 8 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27305 - 2000 AJ203 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27306 - 2000 AV203 10 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27307 - 2000 AC220 8 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27308 - 2000 AW229 3 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27309 Serenamccalla 2000 AC233 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27310 - 2000 AD237 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27311 - 2000 AO237 5 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27312 - 2000 AD240 6 tháng 1 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27313 - 2000 AT243 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27314 Janemcdonald 2000 AG247 2 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
27315 - 2000 BC 16 tháng 1 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27316 - 2000 BS3 27 tháng 1 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
27317 - 2000 BU3 27 tháng 1 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
27318 - 2000 BS9 26 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27319 - 2000 BV10 28 tháng 1 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27320 - 2000 BF23 30 tháng 1 năm 2000 Catalina CSS
27321 - 2000 CR2 4 tháng 2 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
27322 - 2000 CW24 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27323 Julianewman 2000 CG25 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27324 - 2000 CN25 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27325 - 2000 CB36 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27326 Jimobrien 2000 CC37 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27327 Lindaplante 2000 CW37 3 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27328 Pohlonski 2000 CW45 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27329 - 2000 CA52 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27330 Markporter 2000 CY52 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27331 - 2000 CE58 5 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27332 Happritchard 2000 CE63 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27333 - 2000 CX85 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27334 - 2000 CN87 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27335 - 2000 CL88 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27336 Mikequinn 2000 CZ88 4 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27337 - 2000 CR90 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27338 Malaraghavan 2000 CD93 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27339 - 2000 CZ94 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27340 - 2000 CH97 12 tháng 2 năm 2000 Oaxaca J. M. Roe
27341 Fabiomuzzi 2000 CK97 10 tháng 2 năm 2000 Bologna Osservatorio San Vittore
27342 Joescanio 2000 CB102 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27343 Deannashea 2000 CT102 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27344 Vesevlada 2000 DM2 26 tháng 2 năm 2000 Ondřejov L. Šarounová
27345 - 2000 DC8 28 tháng 2 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27346 - 2000 DN8 27 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27347 - 2000 DN14 25 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
27348 - 2000 DX14 26 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
27349 - 2000 DS15 26 tháng 2 năm 2000 Catalina CSS
27350 - 2000 DA47 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27351 - 2000 DO73 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27352 - 2000 DL74 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27353 Chrisspenner 2000 DY74 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27354 Stiklaitis 2000 DG75 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27355 - 2000 DB79 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27356 Mattstrom 2000 DK88 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27357 - 2000 DG99 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27358 - 2000 DX104 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27359 - 2000 DT106 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27360 - 2000 DH107 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27361 - 2000 DJ112 29 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
27362 - 2000 EO 2 tháng 3 năm 2000 Lake Tekapo N. Brady
27363 - 2000 EX3 1 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27364 - 2000 EJ14 3 tháng 3 năm 2000 San Marcello A. Boattini, G. Forti
27365 - 2000 EE21 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27366 - 2000 EF29 4 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27367 - 2000 ER35 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27368 Raytesar 2000 EW36 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27369 - 2000 EJ40 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27370 - 2000 EM40 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27371 - 2000 ER40 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27372 Ujifusa 2000 EW42 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27373 Davidvernon 2000 EM47 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27374 Yim 2000 ER47 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27375 - 2000 ER49 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27376 - 2000 EB50 7 tháng 3 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
27377 - 2000 EY54 10 tháng 3 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27378 - 2000 EG55 10 tháng 3 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27379 - 2000 EM58 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27380 - 2000 EL61 10 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27381 - 2000 ES64 10 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27382 - 2000 EF65 10 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27383 - 2000 ES79 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27384 - 2000 ET81 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27385 - 2000 EC83 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27386 - 2000 EO85 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27387 - 2000 ES85 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27388 - 2000 ET86 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27389 - 2000 EY86 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27390 - 2000 EC87 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27391 - 2000 EU90 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27392 - 2000 EW90 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27393 - 2000 EL91 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27394 - 2000 EW91 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27395 - 2000 EX94 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27396 Shuji 2000 EE101 13 tháng 3 năm 2000 Kuma Kogen A. Nakamura
27397 - 2000 EZ103 14 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27398 - 2000 EN104 15 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27399 - 2000 EC106 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27400 - 2000 EE106 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27401–27500 sửa
27401 - 2000 EH107 6 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
27402 - 2000 EZ108 8 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27403 - 2000 EP111 8 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
27404 - 2000 EU112 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27405 - 2000 EX112 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27406 - 2000 EA114 9 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27407 - 2000 ES122 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27408 - 2000 EJ125 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27409 - 2000 EJ135 11 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27410 - 2000 EO136 12 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27411 - 2000 EF137 13 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27412 Teague 2000 EY137 10 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27413 - 2000 EW138 11 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27414 - 2000 EY139 12 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27415 - 2000 EO145 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27416 - 2000 EN147 4 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27417 - 2000 EN148 4 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27418 - 2000 ET151 6 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
27419 - 2000 EX153 6 tháng 3 năm 2000 Haleakala NEAT
27420 - 2000 EF158 12 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27421 - 2000 EK164 3 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27422 - 2000 ET170 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27423 - 2000 EM177 3 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27424 - 2000 EB186 1 tháng 3 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
27425 - 2000 EP198 1 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27426 - 2000 EP199 1 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27427 - 2000 FE1 31 tháng 3 năm 2000 Farpoint Farpoint
27428 - 2000 FD5 29 tháng 3 năm 2000 Oizumi T. Kobayashi
27429 - 2000 FL8 28 tháng 3 năm 2000 Farpoint Farpoint
27430 - 2000 FD12 28 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27431 - 2000 FM25 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27432 - 2000 FO27 27 tháng 3 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27433 - 2000 FM32 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27434 - 2000 FJ35 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27435 - 2000 FZ35 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27436 - 2000 FA37 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27437 - 2000 FB38 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27438 - 2000 FM38 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27439 - 2000 FW38 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27440 - 2000 FD39 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27441 - 2000 FN47 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27442 - 2000 FT48 30 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27443 - 2000 FH49 30 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27444 - 2000 FL49 30 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27445 - 2000 FB57 30 tháng 3 năm 2000 Catalina CSS
27446 - 2000 FJ60 29 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
27447 - 2000 GH5 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27448 - 2000 GQ6 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27449 - 2000 GD14 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27450 - 2000 GV16 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27451 - 2000 GE20 12 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27452 - 2000 GS25 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27453 - 2000 GN26 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27454 - 2000 GM27 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27455 - 2000 GM29 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27456 - 2000 GK35 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27457 - 2000 GP39 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27458 - 2000 GC42 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27459 - 2000 GR42 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27460 - 2000 GW42 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27461 - 2000 GL49 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27462 - 2000 GJ55 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27463 - 2000 GR58 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27464 - 2000 GE59 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27465 - 2000 GB62 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27466 - 2000 GJ65 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27467 - 2000 GF69 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27468 - 2000 GC71 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27469 - 2000 GN72 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27470 - 2000 GT72 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27471 - 2000 GG76 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27472 - 2000 GP76 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27473 - 2000 GV78 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27474 - 2000 GB83 2 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27475 - 2000 GQ85 3 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27476 - 2000 GS85 3 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27477 - 2000 GT85 3 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27478 - 2000 GB86 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27479 - 2000 GF88 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27480 - 2000 GV88 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27481 - 2000 GS91 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27482 - 2000 GA92 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27483 - 2000 GN93 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27484 - 2000 GN94 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27485 - 2000 GO94 5 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27486 - 2000 GQ95 6 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27487 - 2000 GU96 6 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27488 - 2000 GM98 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27489 - 2000 GW99 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27490 - 2000 GS102 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27491 - 2000 GC104 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27492 - 2000 GN104 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27493 - 2000 GU105 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27494 - 2000 GW108 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27495 - 2000 GD114 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27496 - 2000 GC125 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27497 - 2000 GF125 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27498 - 2000 GH125 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27499 - 2000 GW125 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27500 Mandelbrot 2000 GW132 12 tháng 4 năm 2000 Prescott P. G. Comba
27501–27600 sửa
27501 - 2000 GP135 8 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27502 Stephbecca 2000 GR137 3 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman
27503 - 2000 GM140 4 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27504 - 2000 GK141 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27505 - 2000 GN141 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27506 - 2000 GQ141 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27507 - 2000 GS141 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27508 - 2000 GS142 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27509 - 2000 GB143 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27510 - 2000 GD143 7 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27511 - 2000 GD153 6 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27512 - 2000 GC167 4 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27513 - 2000 GY169 4 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27514 Markov 2000 HM3 26 tháng 4 năm 2000 Prescott P. G. Comba
27515 - 2000 HM7 27 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27516 - 2000 HN10 27 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27517 - 2000 HD13 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27518 - 2000 HE14 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27519 - 2000 HV20 27 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27520 - 2000 HL26 24 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27521 - 2000 HS26 24 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27522 - 2000 HF29 27 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27523 - 2000 HC31 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27524 - 2000 HZ33 25 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27525 Vartovka 2000 HZ34 29 tháng 4 năm 2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák
27526 - 2000 HP51 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27527 - 2000 HL52 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27528 - 2000 HS54 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27529 - 2000 HJ64 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27530 - 2000 HC66 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27531 - 2000 HH66 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27532 - 2000 HL66 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27533 - 2000 HP70 26 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27534 - 2000 HB76 27 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27535 - 2000 HL76 27 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27536 - 2000 HY77 28 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27537 - 2000 HZ83 30 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27538 - 2000 HB89 29 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
27539 - 2000 HB97 27 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27540 - 2000 HA100 27 tháng 4 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27541 - 2000 JU2 3 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27542 - 2000 JB11 3 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27543 - 2000 JC13 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27544 - 2000 JR14 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27545 - 2000 JX16 5 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27546 - 2000 JB17 5 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27547 - 2000 JW20 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27548 - 2000 JY22 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27549 - 2000 JF23 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27550 - 2000 JC24 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27551 - 2000 JU31 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27552 - 2000 JZ32 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27553 - 2000 JB39 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27554 - 2000 JM39 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27555 - 2000 JT43 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27556 - 2000 JO54 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27557 - 2000 JP55 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27558 - 2000 JW55 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27559 - 2000 JB66 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27560 - 2000 JK81 8 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27561 - 2000 KJ1 24 tháng 5 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
27562 - 2000 KJ54 27 tháng 5 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27563 - 2000 KD60 25 tháng 5 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27564 - 2000 KE77 27 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
27565 - 2000 KX81 24 tháng 5 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27566 - 2000 LX32 4 tháng 6 năm 2000 Socorro LINEAR
27567 - 2000 OK36 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
27568 - 2000 PT6 4 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
27569 - 2000 QW122 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
27570 - 2000 QA150 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
27571 - 2000 QT204 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
27572 - 2000 QS227 31 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
27573 - 2000 RU2 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
27574 - 2000 RT16 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
27575 - 2000 RX29 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
27576 - 2000 RM70 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
27577 - 2000 RZ76 8 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
27578 - 2000 SX142 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
27579 - 2000 TA29 3 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
27580 - 2000 UJ23 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
27581 - 2000 UR26 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
27582 - 2000 UJ50 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
27583 - 2000 UF72 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
27584 - 2000 UH99 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
27585 - 2000 VN1 1 tháng 11 năm 2000 Socorro LINEAR
27586 - 2000 XH34 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
27587 - 2000 XG39 4 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
27588 - 2000 YP10 22 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
27589 - 2000 YV95 30 tháng 12 năm 2000 Socorro LINEAR
27590 - 2000 YO132 30 tháng 12 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
27591 - 2001 AL15 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
27592 - 2001 AL44 14 tháng 1 năm 2001 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
27593 - 2001 CA13 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
27594 - 2001 CZ19 1 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
27595 - 2001 CR42 13 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
27596 - 2001 DH 16 tháng 2 năm 2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
27597 - 2001 DF14 19 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
27598 - 2001 DZ28 17 tháng 2 năm 2001 Socorro LINEAR
27599 - 2001 FN2 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
27600 - 2001 FB26 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
27601–27700 sửa
27601 - 2001 FC29 19 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
27602 - 2001 FA34 18 tháng 3 năm 2001 Socorro LINEAR
27603 - 2001 FL162 30 tháng 3 năm 2001 Haleakala NEAT
27604 - 2001 FY174 19 tháng 3 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
27605 - 2001 HN9 16 tháng 4 năm 2001 Socorro LINEAR
27606 - 2001 KW 17 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27607 - 2001 KN1 17 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27608 - 2001 KZ11 18 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27609 - 2001 KO13 18 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27610 - 2001 KB16 18 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27611 - 2001 KB17 18 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27612 - 2001 KG25 17 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27613 - 2001 KV28 21 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27614 - 2001 KN33 18 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27615 - 2001 KX38 22 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27616 - 2001 KY42 22 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27617 - 2001 KX44 22 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27618 - 2001 KL55 22 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27619 - 2001 KS57 25 tháng 5 năm 2001 Socorro LINEAR
27620 - 2001 KO61 18 tháng 5 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
27621 - 2001 KF67 26 tháng 5 năm 2001 Palomar NEAT
27622 - 2001 KS71 24 tháng 5 năm 2001 Anderson Mesa LONEOS
27623 - 2001 LE 3 tháng 6 năm 2001 Haleakala NEAT
27624 - 2001 MD3 19 tháng 6 năm 2001 Palomar NEAT
27625 - 2001 MX3 16 tháng 6 năm 2001 Socorro LINEAR
27626 - 2001 NA 1 tháng 7 năm 2001 Reedy Creek J. Broughton
27627 - 2038 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27628 - 2041 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27629 - 2054 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27630 - 2228 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27631 - 3106 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27632 - 3539 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27633 - 4005 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27634 - 4200 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27635 - 4528 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27636 - 4778 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27637 - 2070 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27638 - 2287 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27639 - 3156 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27640 - 3273 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27641 - 4131 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27642 - 4281 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27643 - 1093 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27644 - 1343 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27645 - 2074 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27646 - 2266 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27647 - 2312 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27648 - 3222 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27649 - 3327 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27650 - 5137 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27651 - 2025 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27652 - 2462 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27653 - 4208 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27654 - 5739 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
27655 - 1968 OK 18 tháng 7 năm 1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofre
27656 - 1974 OU1 26 tháng 7 năm 1974 El Leoncito M. R. Cesco
27657 Berkhey 1974 PC 12 tháng 8 năm 1974 Palomar T. Gehrels
27658 Dmitrijbagalej 1978 RV 1 tháng 9 năm 1978 Nauchnij N. S. Chernykh
27659 - 1978 SO7 16 tháng 9 năm 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva
27660 Waterwayuni 1978 TR7 2 tháng 10 năm 1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva
27661 - 1978 UK6 27 tháng 10 năm 1978 Palomar C. M. Olmstead
27662 - 1978 UK7 27 tháng 10 năm 1978 Palomar C. M. Olmstead
27663 - 1978 VP4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
27664 - 1978 VX5 6 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
27665 - 1978 VZ5 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
27666 - 1978 VU6 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
27667 - 1979 KJ 19 tháng 5 năm 1979 La Silla R. M. West
27668 - 1979 ME4 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
27669 - 1979 MQ4 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
27670 - 1979 MY6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
27671 - 1979 MG7 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
27672 - 1980 FA1 16 tháng 3 năm 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
27673 - 1980 UN1 31 tháng 10 năm 1980 Palomar S. J. Bus
27674 - 1980 UR1 31 tháng 10 năm 1980 Palomar S. J. Bus
27675 - 1981 CH 2 tháng 2 năm 1981 Kleť L. Brožek
27676 - 1981 DH3 28 tháng 2 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27677 - 1981 EV3 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27678 - 1981 EX3 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27679 - 1981 EA5 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27680 - 1981 EQ8 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27681 - 1981 EG10 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27682 - 1981 EC17 6 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27683 - 1981 ED20 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27684 - 1981 EX20 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27685 - 1981 EE21 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27686 - 1981 ES21 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27687 - 1981 EM23 3 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27688 - 1981 EX23 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27689 - 1981 EU25 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27690 - 1981 EL27 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27691 - 1981 EA29 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27692 - 1981 EC34 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27693 - 1981 EG34 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27694 - 1981 EX34 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27695 - 1981 EW36 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27696 - 1981 EG40 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27697 - 1981 EM45 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27698 - 1981 EN47 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
27699 - 1982 JV1 15 tháng 5 năm 1982 Palomar Palomar
27700 - 1982 SW3 28 tháng 9 năm 1982 Palomar J. Gibson
27701–27800 sửa
27701 - 1983 QR 30 tháng 8 năm 1983 Palomar J. Gibson
27702 - 1984 SE1 27 tháng 9 năm 1984 Kleť A. Mrkos
27703 - 1984 SA2 29 tháng 9 năm 1984 Kleť A. Mrkos
27704 - 1984 WB4 27 tháng 11 năm 1984 Caussols CERGA
27705 1985 DU1 16 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
27706 Strogen 1985 TM3 11 tháng 10 năm 1985 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
27707 1986 QY3 31 tháng 8 năm 1986 La Silla H. Debehogne
27708 - 1987 WP 20 tháng 11 năm 1987 Palomar J. Alu, E. F. Helin
27709 Orenburg 1988 CU3 13 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
27710 Henseling 1988 RY1 7 tháng 9 năm 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen
27711 Kirschvink 1988 VT4 4 tháng 11 năm 1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
27712 Coudray 1988 VR7 3 tháng 11 năm 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen
27713 - 1989 AA 2 tháng 1 năm 1989 Palomar E. F. Helin
27714 - 1989 BR 29 tháng 1 năm 1989 Tokushima M. Iwamoto, T. Furuta
27715 1989 CR1 5 tháng 2 năm 1989 Gekko Y. Oshima
27716 Nobuyuki 1989 CX1 13 tháng 2 năm 1989 Geisei T. Seki
27717 - 1989 CF3 4 tháng 2 năm 1989 La Silla E. W. Elst
27718 - 1989 GH3 2 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
27719 Fast 1989 SR3 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
27720 - 1989 UP3 16 tháng 10 năm 1989 Palomar E. F. Helin
27721 1989 WJ 20 tháng 11 năm 1989 Gekko Y. Oshima
27722 1990 OB2 29 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
27723 1990 QA 19 tháng 8 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
27724 - 1990 QA1 21 tháng 8 năm 1990 Haute Provence E. W. Elst
27725 1990 QF4 23 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
27726 1990 QM5 29 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
27727 - 1990 QM7 20 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27728 - 1990 QD8 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27729 - 1990 QK9 16 tháng 8 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27730 1990 QU9 26 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
27731 1990 RK3 14 tháng 9 năm 1990 Palomar H. E. Holt
27732 1990 RH7 13 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
27733 1990 RM7 13 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
27734 1990 RA8 14 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
27735 - 1990 SZ5 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27736 Ekaterinburg 1990 SA6 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27737 - 1990 SA8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27738 1990 TT4 9 tháng 10 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
27739 Kimihiro 1990 UV 17 tháng 10 năm 1990 Geisei T. Seki
27740 Obatomoyuki 1990 UC1 20 tháng 10 năm 1990 Geisei T. Seki
27741 - 1990 UJ4 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27742 - 1990 UP4 16 tháng 10 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27743 1990 VM 8 tháng 11 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
27744 - 1990 VO6 15 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27745 - 1990 WS 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27746 - 1990 WE3 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
27747 - 1990 YW 18 tháng 12 năm 1990 Palomar E. F. Helin
27748 Vivianhoette 1991 AL 9 tháng 1 năm 1991 Yatsugatake S. Izumikawa, O. Muramatsu
27749 - 1991 BJ2 23 tháng 1 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27750 - 1991 CW2 14 tháng 2 năm 1991 Palomar E. F. Helin
27751 1991 FQ2 20 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
27752 - 1991 GL8 8 tháng 4 năm 1991 La Silla E. W. Elst
27753 - 1991 PF5 3 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
27754 1991 PP9 5 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27755 1991 PD11 7 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27756 1991 PS14 6 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27757 1991 PO18 7 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27758 Michelson 1991 RJ4 12 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
27759 1991 RE6 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27760 1991 RB7 2 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
27761 1991 RL13 13 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27762 1991 RD16 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27763 1991 RN22 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
27764 von Flüe 1991 RV40 10 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
27765 Brockhaus 1991 RJ41 10 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
27766 1991 TO 1 tháng 10 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
27767 1991 TP 1 tháng 10 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
27768 1991 UV1 29 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27769 1991 UA3 31 tháng 10 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27770 1991 VF1 4 tháng 11 năm 1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27771 1991 VY2 5 tháng 11 năm 1991 Dynic A. Sugie
27772 - 1991 VD6 2 tháng 11 năm 1991 La Silla E. W. Elst
27773 - 1991 VN8 4 tháng 11 năm 1991 Kitt Peak Spacewatch
27774 - 1991 YB1 29 tháng 12 năm 1991 Haute Provence E. W. Elst
27775 - 1992 CA3 2 tháng 2 năm 1992 La Silla E. W. Elst
27776 Cortland 1992 DH1 25 tháng 2 năm 1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
27777 - 1992 DN3 25 tháng 2 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
27778 - 1992 DF6 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
27779 - 1992 DY8 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
27780 - 1992 ER18 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
27781 - 1992 EE19 1 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
27782 - 1992 EH24 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
27783 - 1992 GV3 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
27784 1992 OE 27 tháng 7 năm 1992 Siding Spring R. H. McNaught
27785 - 1992 OE3 26 tháng 7 năm 1992 La Silla E. W. Elst
27786 - 1992 PN1 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst
27787 - 1992 UO6 28 tháng 10 năm 1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27788 1993 AS 13 tháng 1 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27789 Astrakhan 1993 BB7 23 tháng 1 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27790 - 1993 CG1 13 tháng 2 năm 1993 Geisei T. Seki
27791 Masaru 1993 DD1 24 tháng 2 năm 1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu
27792 Fridakahlo 1993 DR2 20 tháng 2 năm 1993 Caussols E. W. Elst
27793 1993 FL1 25 tháng 3 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27794 - 1993 FY5 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27795 - 1993 FO12 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27796 - 1993 FK13 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27797 - 1993 FQ17 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27798 - 1993 FJ19 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27799 - 1993 FQ23 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27800 - 1993 FA28 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27801–27900 sửa
27801 - 1993 FS28 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27802 - 1993 FY30 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27803 - 1993 FU35 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27804 - 1993 FP38 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27805 - 1993 FJ40 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27806 - 1993 FS46 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27807 - 1993 FF49 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27808 - 1993 FT56 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
27809 - 1993 HS1 20 tháng 4 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27810 Daveturner 1993 OC2 23 tháng 7 năm 1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
27811 - 1993 OA7 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27812 - 1993 OJ8 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27813 - 1993 PS3 14 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
27814 - 1993 RR 16 tháng 9 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
27815 - 1993 SA1 16 tháng 9 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27816 - 1993 TH2 15 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27817 - 1993 TO17 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27818 - 1993 TH24 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27819 - 1993 TG27 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27820 - 1993 TD34 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27821 - 1993 TU34 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27822 - 1993 UG1 19 tháng 10 năm 1993 Palomar E. F. Helin
27823 - 1993 UC8 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27824 - 1993 UD8 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
27825 - 1993 VP 9 tháng 11 năm 1993 Kiyosato S. Otomo
27826 - 1993 WQ 22 tháng 11 năm 1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
27827 Ukai 1993 XJ1 9 tháng 12 năm 1993 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
27828 1994 AY2 12 tháng 1 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27829 - 1994 BM4 21 tháng 1 năm 1994 Kiyosato S. Otomo
27830 - 1994 CK14 8 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27831 - 1994 DF 18 tháng 2 năm 1994 Oohira T. Urata
27832 - 1994 EW 10 tháng 3 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
27833 - 1994 PB4 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27834 - 1994 PW13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27835 - 1994 PZ13 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27836 - 1994 PQ16 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27837 - 1994 PU16 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27838 - 1994 PU20 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27839 - 1994 PX20 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27840 - 1994 PJ28 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27841 - 1994 PS36 10 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
27842 1994 QJ 28 tháng 8 năm 1994 Siding Spring R. H. McNaught
27843 - 1994 RM3 5 tháng 9 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
27844 - 1994 TG1 2 tháng 10 năm 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27845 Josephmeyer 1994 TJ16 5 tháng 10 năm 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen
27846 Honegger 1994 TT16 5 tháng 10 năm 1994 Tautenburg Observatory F. Börngen
27847 1994 UT 31 tháng 10 năm 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
27848 1994 UZ 31 tháng 10 năm 1994 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
27849 Suyumbika 1994 UU1 29 tháng 10 năm 1994 Zelenchukskaya T. V. Kryachko
27850 1994 UD2 31 tháng 10 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27851 - 1994 VG2 8 tháng 11 năm 1994 Kiyosato S. Otomo
27852 - 1994 WQ 25 tháng 11 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
27853 - 1994 XA1 6 tháng 12 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
27854 - 1994 YG1 28 tháng 12 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
27855 Giorgilli 1995 AK 4 tháng 1 năm 1995 Sormano A. Testa, F. Manca
27856 - 1995 AX3 2 tháng 1 năm 1995 Caussols E. W. Elst
27857 - 1995 BZ 25 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
27858 - 1995 BZ1 30 tháng 1 năm 1995 Sudbury D. di Cicco
27859 - 1995 BB2 29 tháng 1 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
27860 1995 BV2 27 tháng 1 năm 1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27861 - 1995 BL4 28 tháng 1 năm 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27862 - 1995 BJ5 23 tháng 1 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27863 - 1995 DZ5 24 tháng 2 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27864 Antongraff 1995 EA9 5 tháng 3 năm 1995 Tautenburg Observatory F. Börngen
27865 Ludgerfroebel 1995 FQ 30 tháng 3 năm 1995 La Silla S. Mottola, E. Koldewey
27866 - 1995 FZ6 23 tháng 3 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27867 - 1995 KF4 26 tháng 5 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27868 - 1995 MY1 23 tháng 6 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27869 - 1995 SR45 16 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27870 Jillwatson 1995 VW 12 tháng 11 năm 1995 Haleakala AMOS
27871 - 1995 VL15 15 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
27872 - 1995 WU7 28 tháng 11 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
27873 - 1995 XP1 15 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
27874 - 1995 YM1 21 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
27875 - 1996 BL3 27 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
27876 - 1996 BM4 24 tháng 1 năm 1996 Socorro LINEAR
27877 - 1996 BX4 16 tháng 1 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
27878 - 1996 CE1 11 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
27879 Shibata 1996 CZ2 15 tháng 2 năm 1996 Nanyo T. Okuni
27880 - 1996 EQ 14 tháng 3 năm 1996 Sudbury D. di Cicco
27881 - 1996 EC1 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
27882 - 1996 EJ1 10 tháng 3 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27883 - 1996 ET1 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
27884 - 1996 EZ1 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
27885 - 1996 ED2 15 tháng 3 năm 1996 Haleakala NEAT
27886 - 1996 ER12 13 tháng 3 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
27887 - 1996 GU1 12 tháng 4 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27888 - 1996 GG5 11 tháng 4 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
27889 - 1996 GR17 15 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27890 - 1996 GG18 15 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27891 - 1996 HY 20 tháng 4 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
27892 - 1996 HG25 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27893 - 1996 HK25 20 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27894 - 1996 JU12 10 tháng 5 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
27895 Yeduzheng 1996 LL 6 tháng 6 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
27896 - 1996 NB 13 tháng 7 năm 1996 Modra A. Galád, A. Pravda
27897 - 1996 NF4 14 tháng 7 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27898 - 1996 OS2 23 tháng 7 năm 1996 Haleakala AMOS
27899 Letterman 1996 QF 18 tháng 8 năm 1996 Sudbury D. di Cicco
27900 Cecconi 1996 RM 7 tháng 9 năm 1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna
27901–28000 sửa
27901 - 1996 RR4 13 tháng 9 năm 1996 Haleakala NEAT
27902 - 1996 RA5 13 tháng 9 năm 1996 Church Stretton S. P. Laurie
27903 - 1996 RS11 8 tháng 9 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
27904 1996 SV4 20 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27905 1996 SK6 20 tháng 9 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
27906 - 1996 TZ7 12 tháng 10 năm 1996 Sudbury D. di Cicco
27907 - 1996 TU9 15 tháng 10 năm 1996 Kleť Kleť
27908 - 1996 TX9 4 tháng 10 năm 1996 Church Stretton S. P. Laurie
27909 - 1996 TD11 14 tháng 10 năm 1996 Lime Creek R. Linderholm
27910 1996 TA14 10 tháng 10 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27911 1996 TC14 10 tháng 10 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
27912 1996 TJ14 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
27913 - 1996 TC41 8 tháng 10 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27914 - 1996 TN41 8 tháng 10 năm 1996 La Silla E. W. Elst
27915 Nancywright 1996 UU1 30 tháng 10 năm 1996 Prescott P. G. Comba
27916 1996 VX1 1 tháng 11 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27917 Edoardo 1996 VU2 6 tháng 11 năm 1996 San Marcello L. Tesi, G. Cattani
27918 - 1996 VJ4 6 tháng 11 năm 1996 Chichibu N. Sato
27919 - 1996 VP4 13 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
27920 - 1996 VV8 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
27921 - 1996 VY26 11 tháng 11 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
27922 Mascheroni 1996 XW8 8 tháng 12 năm 1996 Prescott P. G. Comba
27923 - 1996 XJ32 4 tháng 12 năm 1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli
27924 - 1997 AZ10 9 tháng 1 năm 1997 Sudbury D. di Cicco
27925 - 1997 CJ1 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27926 - 1997 EM15 4 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27927 - 1997 EQ32 11 tháng 3 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27928 - 1997 EG38 5 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
27929 1997 FC1 28 tháng 3 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27930 - 1997 GN6 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
27931 - 1997 GU7 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
27932 - 1997 GF8 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
27933 - 1997 GW14 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
27934 - 1997 HT11 30 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
27935 - 1997 JN 2 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27936 - 1997 JF12 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
27937 - 1997 JJ13 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
27938 Guislain 1997 JG16 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
27939 - 1997 LL2 5 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27940 - 1997 LB4 9 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27941 - 1997 LB6 13 tháng 6 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27942 - 1997 LL9 7 tháng 6 năm 1997 La Silla E. W. Elst
27943 - 1997 LB12 7 tháng 6 năm 1997 La Silla E. W. Elst
27944 - 1997 MA3 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
27945 - 1997 MK3 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
27946 - 1997 NA 1 tháng 7 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27947 Emilemathieu 1997 NH3 9 tháng 7 năm 1997 Prescott P. G. Comba
27948 - 1997 NQ3 6 tháng 7 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27949 Jonasz 1997 NU4 8 tháng 7 năm 1997 Caussols ODAS
27950 - 1997 OF1 30 tháng 7 năm 1997 Rand G. R. Viscome
27951 - 1997 OG2 30 tháng 7 năm 1997 Caussols ODAS
27952 Atapuerca 1997 PR4 11 tháng 8 năm 1997 Majorca À. López, R. Pacheco
27953 1997 PF5 11 tháng 8 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27954 1997 QB4 27 tháng 8 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
27955 - 1997 QU4 24 tháng 8 năm 1997 Nanyo T. Okuni
27956 - 1997 RC 1 tháng 9 năm 1997 Kleť Z. Moravec
27957 1997 RV8 12 tháng 9 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27958 Giussano 1997 RP9 9 tháng 9 năm 1997 Sormano V. Giuliani
27959 Fagioli 1997 SE1 19 tháng 9 năm 1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani
27960 Dobiáš 1997 SN1 21 tháng 9 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
27961 - 1997 SU1 22 tháng 9 năm 1997 Kleť Kleť
27962 - 1997 SY1 23 tháng 9 năm 1997 Ondřejov M. Wolf, P. Pravec
27963 - 1997 ST2 25 tháng 9 năm 1997 Ondřejov P. Pravec, M. Wolf
27964 - 1997 SW15 27 tháng 9 năm 1997 Caussols ODAS
27965 1997 SH25 29 tháng 9 năm 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
27966 1997 SA34 16 tháng 9 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27967 Beppebianchi 1997 TE 1 tháng 10 năm 1997 Bologna Osservatorio San Vittore
27968 - 1997 TM1 3 tháng 10 năm 1997 Caussols ODAS
27969 - 1997 TT3 3 tháng 10 năm 1997 Caussols ODAS
27970 - 1997 TR9 2 tháng 10 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27971 - 1997 TO12 2 tháng 10 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27972 1997 TA18 8 tháng 10 năm 1997 Dynic A. Sugie
27973 1997 TR25 12 tháng 10 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27974 Drejsl 1997 UH 19 tháng 10 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
27975 Mazurkiewicz 1997 UJ1 23 tháng 10 năm 1997 Prescott P. G. Comba
27976 - 1997 UY3 16 tháng 10 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27977 Distratis 1997 UK5 25 tháng 10 năm 1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
27978 Lubosluka 1997 UN9 29 tháng 10 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
27979 - 1997 UH19 28 tháng 10 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27980 1997 UA21 27 tháng 10 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27981 1997 UK21 20 tháng 10 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
27982 - 1997 UH22 16 tháng 10 năm 1997 Chichibu N. Sato
27983 Bernardi 1997 UU24 16 tháng 10 năm 1997 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli
27984 Herminefranz 1997 VN 1 tháng 11 năm 1997 Starkenburg Observatory Starkenburg
27985 Remanzacco 1997 VC1 2 tháng 11 năm 1997 Remanzacco Remanzacco
27986 Hanuš 1997 VV2 4 tháng 11 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
27987 - 1997 VR3 6 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27988 Menabrea 1997 VA4 7 tháng 11 năm 1997 Prescott P. G. Comba
27989 - 1997 VG4 7 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27990 - 1997 VD6 9 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27991 - 1997 VW6 6 tháng 11 năm 1997 Chichibu N. Sato
27992 1997 VR7 2 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27993 - 1997 WK 18 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27994 1997 WM1 19 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
27995 - 1997 WL2 23 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
27996 - 1997 WJ5 23 tháng 11 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27997 - 1997 WV7 23 tháng 11 năm 1997 Chichibu N. Sato
27998 - 1997 WU8 20 tháng 11 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
27999 - 1997 WV21 30 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
28000 - 1997 WC35 29 tháng 11 năm 1997 Socorro LINEAR


Tiền nhiệm:
26001-27000
Danh sách các tiểu hành tinh 27001-28000
Ý nghĩa tên gọi: 27001–28000
Kế nhiệm:
28001-29000

Tham khảoSửa đổi