Danh sách các vườn quốc gia tại Nhật Bản

Đền Itsukushima thuộc Vườn quốc gia Setonaikai, là vườn quốc gia đầu tiên tại Nhật Bản (thành lập 1934).

Vườn quốc gia (国立公园 Kokuritsu Koen ?) và Khu bảo tồn Vườn quốc gia (国定公园 Kokutei Koen ?) tại Nhật Bản là các danh lam thắng cảnh được bảo vệ và sử dụng bền vững do Bộ Môi trường Nhật Bản quản lý theo Luật Công viên tự nhiên (1957).[1] Các Khu bảo tồn Vườn quốc gia có kích thước, sự đa dạng ít hơn, được Nhà nước quản lý hoặc các đơn vị địa phương quản lý dưới sự giám sát của Bộ.[2]

Tính đến ngày 16 tháng 3 năm 2012, đã có 30 vườn quốc gia và 56 Khu bảo tồn Vườn quốc gia. Các vườn quốc gia bảo vệ khu vực có diện tích 20.869 km ² (5,5% diện tích đất), trong khi Khu bảo tồn Vườn quốc gia có tổng 13.614 km ² (3,6% diện tích đất). Ngoài ra, 309 Công viên tỉnh có tổng diện tích 19.608 km ² (5,2% diện tích đất).[3]

Ngày 5 tháng 3 năm 2014, vườn quốc gia thứ 31 của Nhật Bản được thành lập, đó là vườn quốc gia Kerama Shotō nằm tại quần đảo Kerama.

Danh sách các vườn quốc giaSửa đổi

Hokkaidō (Bắc)Sửa đổi

Tohoku (Đông Bắc)Sửa đổi

Kantō (Đông)Sửa đổi

Chūbu (Trung)Sửa đổi

Kansai (Tây)Sửa đổi

Chūgoku & Shikoku (Tây Nam)Sửa đổi

Kyūshū (Nam)Sửa đổi

Danh sách Khu bảo tồn coi như là Vườn quốc giaSửa đổi

HokkaidōSửa đổi

Tohoku (Đông Bắc)Sửa đổi

Kantō (Đông)Sửa đổi

Chūbu (Trung)Sửa đổi

Kansai (Tây)Sửa đổi

Chūgoku & Shikoku (Tây Nam)Sửa đổi

Kyūshū (Nam)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Natural Parks Act (1957)” (PDF). Bộ Môi trường Nhật Bản. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012. 
  2. ^ “Hệ thống Công viên Tự nhiên Nhật Bản” (PDF). Bộ Môi trường Nhật Bản. tr. 4, 12. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012. 
  3. ^ “Summary table of area figures for Natural Parks” (PDF). Bộ Môi trường Nhật Bản. tr. 1f. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012. 

Liên kết ngoàiSửa đổi