Danh sách các vườn quốc gia tại Cộng hòa Séc

Dưới đây là danh sách các vườn quốc giakhu vực bảo vệ cảnh quan tại Cộng hòa Séc.

Hồ Plešné thuộc Vườn quốc gia Šumava.

Vườn quốc giaSửa đổi

Khu vực bảo vệ cảnh quanSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi