Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary

bài viết danh sách Wikimedia

Hungary có 10 vườn quốc gia, 145 khu bảo tồn thiên nhiên và 35 khu vực bảo vệ cảnh quan. Dưới đây là danh sách 10 vườn quốc gia của quốc gia này. Hai vườn quốc gia HortobágyAggtelekDi sản thế giới đã được UNESCO công nhận.

Tên Thành lập Bản đồ Hình ảnh
Vườn quốc gia Hortobágy 1972
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Hortobagy híd.jpg
Vườn quốc gia Kiskunság 1975
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Tiszaalpár 045.jpg
Vườn quốc gia Bükk 1976
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Heves megye, Bélapátfalva, Gyári-tó és Bél-kő.jpg
Vườn quốc gia Aggtelek 1985
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Hungary Baradla.jpg
Vườn quốc gia Fertő-Hanság 1991
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Photo at gaense nationalpark neusiedlersee neu.jpg
Vườn quốc gia Danube-Drava 1996
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Gemenci erdő őzek.JPG
Vườn quốc gia Körös-Maros 1997
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Kettos-Koros-Bekes.jpg
Vườn quốc gia Vùng cao Balaton 1997
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Badacsonytomaj látkép.jpg
Vườn quốc gia Danube-Ipoly 1997
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Vườn quốc gia Őrség 2002
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary trên bản đồ Hungary
Danh sách các vườn quốc gia tại Hungary
Őriszentpéter2v.jpg

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi