Danh sách các vườn quốc gia tại Malaysia

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách vườn quốc gia Malaysia:

Khu vực Malaysia bán đảoSửa đổi

Khu vực JohorSửa đổi

PenangSửa đổi

PerlisSửa đổi

SelangorSửa đổi

Đảo SarawakSửa đổi

Khu vực SabahSửa đổi

Tham khảoSửa đổi