Mở trình đơn chính
Giuse Maria Trịnh Văn Căn, hồng y thứ hai của Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Giám mục Việt Nam

Dưới đây là danh sách các Hồng y Công giáo người Việt Nam. Giáo hội Công giáo tại Việt Nam kể từ khi có Giám mục bản địa đầu tiên vào năm 1933, và khi Hàng giáo phẩm Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 1960, cho tới nay đã có 6 Giám mục được phong tước Hồng y,[1] trong số đó có 5 vị là Hồng y đẳng Linh mục và 1 vị là Hồng y đẳng Phó tế (Hồng y Nguyễn Văn Thuận).[2]

Người đầu tiên được vinh thăng Hồng y của Giáo hội Công giáo Việt NamGiuse Maria Trịnh Như Khuê, người gần nhất được vinh thăng là Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Trong số 6 Hồng y thì đa số (4/6 người) là cai quản Tổng giáo phận Hà Nội. Trong thế kỷ XX, có ba người được vinh thăng Hồng y; và ở thế kỷ XXI, tính đến năm 2019, là có 3 người. Trong danh sách này, tên các Hồng y được sắp xếp theo năm được thăng tước vị này.

Danh sách Hồng ySửa đổi

Chú giải:

  Hồng y đã từ trần
STT Ảnh Tên đầy đủ Năm sinh
Năm mất
Năm linh mục Năm giám mục
Năm tổng giám mục
Năm thăng Hồng y Cai quản giáo phận với tước Hồng y Ghi chú Chú thích
1 † Giuse Maria Trịnh Như Khuê 1898 - 1978 1933 1950
1960
1976 Tổng giáo phận Hà Nội Hồng y đẳng Linh mục [3]
2 † Giuse Maria Trịnh Văn Căn 1921 - 1990 1949 1963
1978
1979 Tổng giáo phận Hà Nội Hồng y đẳng Linh mục [4][5]
3 † Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng 1919 - 2009 1949 1963
1990 (Tổng Giám mục Giám quản Tổng Giáo phận Hà Nội)
1994 Tổng giáo phận Hà Nội Hồng y đẳng Linh mục [6]
4 † Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 1928 - 2002 1953 1967
1975 (Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn)
2001 Giáo triều Rôma Hồng y đẳng Phó tế [7]
5 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 1934 - 1965 1993
1998
2003 Tổng giáo phận Sài Gòn Hồng y đẳng Linh mục [8]
6 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 1938 - 1967 1991
2010
2015 Tổng giáo phận Hà Nội Hồng y đẳng Linh mục [9]

Sắp xếp theo các tiêu chí khácSửa đổi

 
Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, người gần nhất được vinh thăng Hồng y

Theo tổng giáo phậnSửa đổi

Tổng giáo phận Số Hồng y
Tổng giáo phận Hà Nội &0000000000000004.0000004
Tổng giáo phận Sài Gòn &0000000000000001.0000001
Tổng giáo phận Huế &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000
Khác 1

Theo đẳngSửa đổi

Đẳng Số Hồng y
Linh mục &0000000000000005.0000005
Phó tế &0000000000000001.0000001

Theo đời Giáo hoàngSửa đổi

Đời Giáo hoàng Số Hồng y người Việt được vinh thăng
Giáo hoàng Phaolô VI &0000000000000001.0000001
Giáo hoàng Gioan Phaolô II &0000000000000004.0000004
Giáo hoàng Phanxicô &0000000000000001.0000001

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Việt Nam đã có 6 vị được phong Hồng y Thanh Niên Online. Truy cập 3 tháng 10 năm 2015.
  2. ^ “Danh sách 37 Vị Tân Hồng y trong đó có Ðức Tổng Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được ÐTC công bố ngày 21/01/2001”. Catholic. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2015. 
  3. ^ “Ðức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội”. Catholic. Truy cập ngày 11 tháng 9 năm 2015. 
  4. ^ “Ðức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn - Nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội”. Vietnamese Missionaries in Asia. Truy cập ngày 22 tháng 07 năm 2015. 
  5. ^ “Joseph-Marie Cardinal Trinh van-Can”. Catholic-Hierarchy. Ngày 30 tháng 01 năm 2015. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2015. 
  6. ^ “Đức Hồng y Phaolô Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG (1919–2009)”. Hội đồng Giám mục Việt Nam. Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2015. 
  7. ^ “Biography of Francis Xavier Nguyen Van Thuan President of the Pontifical Council of Justice and Peace”. Card-fxthuan. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2015. 
  8. ^ “Tiểu sử Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn”. Truy cập 26 tháng 09 năm 2015. 
  9. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên n1

Liên kết ngoàiSửa đổi