Danh sách chính đảng Cuba

bài viết danh sách Wikimedia

Bài này liệt kê các đảng phái chính trịCuba. Không có đảng được phép vận động hay chứng thực các ứng cử viên cho cuộc bầu cử, trong đó có Đảng Cộng sản. Các ứng cử viên được bầu trên cơ sở trưng cầu ý dân cá nhân mà không có sự tham gia của đảng chính thức, mặc dù hội đồng được bầu chủ yếu bao gồm các thành viên của đảng thống trị cùng với các ứng cử viên không trực thuộc.[1]

Kết quả là các cuộc biểu tình chính trị của các đảng đối lập xảy ra rải rác trên đảo.[2]

Pháp luật Cuba cũng quy định rằng sẽ trừng phạt việc nhận tiền tài trợ từ chính phủ nước ngoài cho các mục đích của tổ chức chính trị.[3]

Cựu đảngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Cuba: Elections and Events 1991-2001 Lưu trữ 2007-03-01 tại Wayback Machine Latin American Election Statistics Home
  2. ^ “BBC NEWS”. Truy cập 24 tháng 9 năm 2015.
  3. ^ “Cuban dissidents warned not to accept money from US Havana Journal”. Havana Journal. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2014. Truy cập 24 tháng 9 năm 2015.