Danh sách chính đảng Myanmar

bài viết danh sách Wikimedia

Bài này liệt kê các đảng phái chính trịMyanmar. Myanmar là một nhà nước độc đảng toàn trị với Đảng cầm quyền được sự hậu thuẫn của quân đội là Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển. Các đảng khác được phép tồn tại về mặt pháp lý, nhưng thường được cho là không có cơ hội giành được chiến thắng quyền lực trên thực tế.

Đảng bên Quốc hộiSửa đổi

Tên gọi Viết tắt Thượng viện
(Amyotha Hluttaw)
Hạ viện
(Pyithu Hluttaw)
Hội đồng lập pháp Bang và
Vùng hành chính
Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển USDP 124 212
Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD 5 39
Đảng Thống nhất Quốc gia NUP 5 12
Tổ chức Quốc gia Pa-O PNO 3
Lực lượng Quốc gia bang Rakhine của Myanmar RSNF 7 9 18
Đảng Thống nhất Dân tộc Wa WNUP 2
Đảng Dân chủ Toàn vùng Mon AMRDP 4 3 9
Đảng Dân chủ Dân tộc Shan SNDP 4 18 31
Đảng Quốc gia Chin CNP 2 2
Đảng Phát triển Dân tộc Rakhine RNDP 7
Đảng Dân chủ Phalon-Sawaw PSDP 3 2
Lực lượng Dân chủ Quốc gia NDF 4 8
Quân sự được bổ nhiệm 56 110
Số khác 7 10
Bỏ trống 5

Đảng đăng ký trong cuộc tổng tuyển cử 2010 nhưng không được đại diện trong Quốc hộiSửa đổi

Tổ chức đoàn thểSửa đổi

Tổ chức đối lập lưu vongSửa đổi

Đảng không còn tồn tạiSửa đổi

Đảng quan trọng không còn tồn tạiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi