Danh sách chính đảng Thái Lan

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các chính đảng tại Thái Lan. Thái Lan là một quốc gia có chế độ chính trị đa đảng. Trước cuộc bầu cử năm 2001, cuộc bầu cử đầu tiên được tranh cử theo bản "Hiến pháp Nhân dân" năm 1997, tất cả các chính phủ dân sự đều là chính phủ liên hiệp. Tuy nhiên, trong cuộc Tổng tuyển cử năm 2005, Đảng Người Thái yêu người Thái đã giành được 377 ghế trong số 500 ghế ở Hạ viện và đã trở thành "chính phủ một đảng" trong lịch sử Thái Lan.

Các đảng pháiSửa đổi

Đảng lớnSửa đổi

Đảng nhỏSửa đổi

Trong lịch sửSửa đổi