Danh sách chất dinh dưỡng đa lượng

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách các chất dinh dưỡng đa lượng, xếp theo 2 nhóm: có cung cấp năng lượng, hỗ trợ cho sự chuyển hóa.

Chất dinh dưỡng đa lượng có cung cấp năng lượng sửa

Chia 3 nhóm: protein, chất béocarbohydrat.

Protein sửa

amino acid sửa

Chất béo sửa

Chất béo bão hòa sửa

Chất béo chưa bão hòa một nối đôi sửa

Chất béo chưa bão hòa nhiều nối đôi sửa

Axit béo thiết yếu sửa

Các chất béo khác sửa

Carbohydrat sửa

Tinh bột sửa

Đường sửa

Chất dinh dưỡng đa lượng hỗ trợ cho sự chuyển hóa sửa

Nước sửa

Chất khoáng đa lượng sửa

Chất xơ sửa

Tan trong nước sửa

Không tan trong nước sửa

Probiotic sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa