Danh sách chất dinh dưỡng đa lượng

bài viết danh sách Wikimedia

Sau đây là danh sách các chất dinh dưỡng đa lượng, xếp theo 2 nhóm: có cung cấp năng lượng, hỗ trợ cho sự chuyển hóa.

Chất dinh dưỡng đa lượng có cung cấp năng lượngSửa đổi

Chia 3 nhóm: protein, chất béocarbohydrat.

ProteinSửa đổi

Axit aminSửa đổi

Chất béoSửa đổi

Chất béo bão hòaSửa đổi

Chất béo chưa bão hòa một nối đôiSửa đổi

Chất béo chưa bão hòa nhiều nối đôiSửa đổi

Axit béo thiết yếuSửa đổi

Các chất béo khácSửa đổi

CarbohydratSửa đổi

Tinh bộtSửa đổi

ĐườngSửa đổi

Chất dinh dưỡng đa lượng hỗ trợ cho sự chuyển hóaSửa đổi

NướcSửa đổi

Chất khoáng đa lượngSửa đổi

Chất xơSửa đổi

Tan trong nướcSửa đổi

Không tan trong nướcSửa đổi

ProbioticSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi