Danh sách diễn viên Thụy Điển

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách diễn viên quốc tịch Thụy Điển, tên được sắp xếp theo bảng chữ cái trong tiếng Việt.

A, Å, ÄSửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

 
Nils Olaf Chrisander

DSửa đổi

ESửa đổi

 
Anita Ekberg

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

 
Lars Hanson

ISửa đổi

 
Tor Isedal

JSửa đổi

KSửa đổi

 
Ivar Kåge

LSửa đổi

 
Zarah Leander

MSửa đổi

 
Karin Molander

NSửa đổi

 
Anna Q. Nilsson

OSửa đổi

 
Ann-Margret (Olsson)

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

 
Georg Rydeberg

SSửa đổi

 
Victor Sjöström

TSửa đổi

 
Tora Teje

USửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

Tham khảoSửa đổi