Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi

Giám mục người Việt có 50 vị ở Việt Nam, đương nhiệm và đã nghỉ hưu; ngoài ra còn có 7 giám mục người Việt tại hải ngoại (bao gồm một giám mục tân cử).

Danh sách giám mục trong nước theo tuổi sửa

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 28 giám mục đương nhiệm và 22 giám mục nghỉ hưu, sau đây là danh sách các giám mục còn sống theo tuổi.

  • Lưu ý: Danh sách này lấy ngày sinh chính thức theo tư liệu của Tòa Thánh.
STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Giáo phận Ngày sinh và tuổi Nguồn
01 Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (97 tuổi) [1]
02 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Như Thầy yêu thương     Hồng y - Nguyên TGM Tổng giáo phận Tp. HCM
  Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (90 tuổi) [2]
03 Stêphanô Nguyễn Như Thể Để cho thế gian được sống   Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 1 tháng 12, 1935 (88 tuổi) [3]
04 Phêrô Nguyễn Soạn Thưa Thầy, Thầy biết con
yêu mến Thầy
  Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn 15 tháng 12, 1936 (87 tuổi) [4]
05 Phêrô Trần Đình Tứ Yêu rồi làm   Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường 2 tháng 3, 1937 (87 tuổi) [5]
06 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngài phải lớn lên     Hồng y - Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (86 tuổi) [6]
07 Micae Hoàng Đức Oanh Cha chúng con   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 23 tháng 10, 1938 (85 tuổi) [7]
08 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Tất cả vì tình yêu Đức Kitô   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 20 tháng 3, 1940 (84 tuổi)
09 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Như một người phục vụ   Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 30 tháng 6, 1940 (83 tuổi)
10 Tôma Nguyễn Văn Trâm Hiền lành và khiêm nhượng   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (82 tuổi)
11 Giuse Nguyễn Văn Yến Vâng Lời và Bình An   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 26 tháng 12, 1942 (81 tuổi)
12 Lôrensô Chu Văn Minh Phục vụ trong đức ái   Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội 27 tháng 12, 1943 (80 tuổi)
13 Gioan Maria Vũ Tất Sự thật trong yêu thương   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 10 tháng 3, 1944 (80 tuổi)
14 Giuse Trần Xuân Tiếu Để tất cả nên một   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 20 tháng 8, 1944 (79 tuổi)
15 Giuse Võ Đức Minh Ngài đã yêu thương họ
đến cùng
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 9, 1944 (79 tuổi)
16 Antôn Vũ Huy Chương Xin vâng   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (79 tuổi)
17 Phaolô Nguyễn Thái Hợp Sự thật và Tình yêu   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (79 tuổi)
18 Giuse Đinh Đức Đạo Này là Mình Thầy   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 2 tháng 3, 1945 (79 tuổi)
19 Phêrô Nguyễn Văn Đệ Xin cho tôi các linh hồn   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (78 tuổi)
20 Cosma Hoàng Văn Đạt Tình thương và sự sống   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 20 tháng 7, 1947 (76 tuổi)
21 Giuse Nguyễn Chí Linh Xin cho họ nên một   Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa
22 tháng 11, 1949 (74 tuổi)
22 Stêphanô Tri Bửu Thiên Đến với muôn dân   GM chính tòa Giáo phận Cần Thơ 15 tháng 2, 1950 (74 tuổi)
23 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Tình yêu Đức Kitô thúc
bách chúng tôi
  GM chính tòa Giáo phận Qui Nhơn 13 tháng 10, 1951 (72 tuổi)
24 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Vâng nghe Thánh Thần   GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa 2 tháng 1, 1952 (72 tuổi)
25 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Lòng mến trong Sự thật   GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 15 tháng 8, 1952 (71 tuổi)
26 Giuse Ngô Quang Kiệt Chạnh lòng thương   Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
  Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (71 tuổi)
27 Phêrô Nguyễn Văn Khảm Hãy theo Thầy   GM chính tòa Giáo phận Mỹ Tho
  Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM
2 tháng 10, 1952 (71 tuổi)
28 Anphongsô Nguyễn Hữu Long Mang vào mình mùi chiên   GM chính tòa Giáo phận Vinh
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa
25 tháng 1, 1953 (71 tuổi)
29 Gioan Đỗ Văn Ngân Tựa vào lòng Chúa Giêsu   GM Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 7 tháng 6, 1953 (70 tuổi)
30 Giuse Nguyễn Đức Cường Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới   GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa 14 tháng 10, 1953 (70 tuổi)
31 Giuse Nguyễn Năng Hiệp Thông - Phục Vụ   Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp.HCM
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm
24 tháng 11, 1953 (70 tuổi) [8]
32 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu Ngài yêu họ đến cùng   GM chính tòa Giáo phận Bùi Chu
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
30 tháng 10, 1954 (69 tuổi) [9]
33 Phêrô Huỳnh Văn Hai Hãy ra khơi và thả lưới   GM chính tòa Giáo phận Vĩnh Long 18 tháng 8, 1954 (69 tuổi) [10]
34 Giuse Trần Văn Toản Vinh dự của tôi là Thập
Giá Đức Giêsu Kitô
  GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 7 tháng 4, 1955 (69 tuổi) [11]
35 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Mẹ và Mục Tử   GM Chính tòa Giáo phận Đà Lạt 12 tháng 8, 1955 (68 tuổi) [12]
36 Giuse Châu Ngọc Tri Trời mới đất mới   GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
12 tháng 9, 1956 (67 tuổi) [13]
37 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Hãy bước theo Thần Khí   GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
  Giám quản Tông Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
25 tháng 11, 1956 (67 tuổi) [14]
38 Giuse Đặng Đức Ngân Đến với muôn dân   Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế
  Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
  Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
16 tháng 6, 1957 (66 tuổi) [15]
39 Giuse Đỗ Mạnh Hùng Hợp nhất trong Đức Tin   GM chính tòa Giáo phận Phan Thiết
  Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
15 tháng 9, 1957 (66 tuổi)
40 Giuse Nguyễn Tấn Tước Ngài phải lớn lên   GM chính tòa Giáo phận Phú Cường 22 tháng 9, 1958 (65 tuổi) [16]
41 Louis Nguyễn Anh Tuấn Này con đây   GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
  Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
6 tháng 4, 1960 (64 tuổi) [1]
Nguồn HĐGM: 26 tháng 12 năm 1962.[2]
42 Giuse Vũ Văn Thiên Phục vụ trong niềm vui và hy vọng   Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
26 tháng 10, 1960 (63 tuổi) [17]
43 Giuse Huỳnh Văn Sỹ Vâng Lời Thầy, Con Thả Lưới   GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 1, 1962 (62 tuổi) [3]
Nguồn HĐGM: 17 tháng 7 năm 1963[4]
44 Đa Minh Đặng Văn Cầu Này con xin đến   GM chính tòa Giáo phận Thái Bình 17 tháng 7, 1962 (61 tuổi)
45 Phêrô Kiều Công Tùng Đi trong Thần Khí   GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 24 tháng 8, 1964 (59 tuổi)
46 Phêrô Nguyễn Văn Viên Thầy ban cho anh em bình an của Thầy   GM Phụ tá Giáo phận Vinh 8 tháng 1, 1965 (59 tuổi) [18]
47 Giuse Bùi Công Trác Chúa Kitô đang sống   GM Phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh 25 tháng 5, 1965 (58 tuổi) [5]
Nguồn HĐGM: 5 tháng 5 năm 1965[6]
48 Giuse Đỗ Quang Khang Gặp gỡ – Lắng nghe – Phân định   Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 7 tháng 11, 1965 (58 tuổi)
49 Đa Minh Hoàng Minh Tiến Hiệp nhất và Yêu Thương   GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 7 tháng 1, 1969 (55 tuổi)
50 Phêrô Lê Tấn Lợi Chúa biết con...   GM Phó Giáo phận Cần Thơ 19 tháng 6, 1970 (53 tuổi) [7]
Nguồn HĐGM: 28 tháng 7 năm 1972.[8]

Giám mục gốc Việt phục vụ tại nước ngoài sửa

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ - Giáo phận Quốc gia Ngày sinh và tuổi
01 Phêrô Nguyễn Văn Tốt Hãy đi rao giảng cho
muôn dân
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh TogoBénin
Việt Nam 15 tháng 4, 1949 (75 tuổi)
02 Tôma Nguyễn Thái Thành Ngài dẫn dắt tôi   GM Phụ tá Giáo phận Orange Hoa Kỳ 7 tháng 4, 1953 (71 tuổi)
03 Giuse Nguyễn Thế Phương Đứng vững trong Chúa   GM chính tòa Giáo phận Kamloops Canada 25 tháng 3, 1957 (67 tuổi)
04 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Hãy ra khơi   GM chính tòa GP. Paramatta
  Nguyên GM Phụ tá TGP. Melbourne
Úc 3 tháng 12, 1961 (62 tuổi)
05 Gioan Trần Văn Nhàn Chúa quan phòng   GM Phụ tá Tổng giáo phận Atlanta Hoa Kỳ 6 tháng 2, 1966 (58 tuổi)
06 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu Thầy ở cùng các con   GM Phụ tá Tổng giáo phận
Toronto
Canada 8 tháng 5, 1966 (58 tuổi)
07 Micae Phạm Minh Cường Hiệp nhất trong Chúa Kitô   GM Phụ tá Giáo phận San Diego Hoa Kỳ 27 tháng 1, 1967 (57 tuổi)

Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam sửa

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Quốc gia Ngày sinh và tuổi
01 Leopoldo Girelli   TGM Sứ thần Tòa Thánh
  TGM Đại diện Không thường trú Tòa Thánh
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh
Cộng hòa Síp, Israel, Jerusalem, Việt Nam, Indonesia, Đông Timor, Malaysia, Brunei, Singapore 13 tháng 3, 1953 (71 tuổi)
02 Marek Zalewski LUMEN VITÆ CHRISTUS
Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống
  TGM Sứ thần Tòa Thánh
  TGM Đại diện Không thường trú Tòa Thánh
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh
Singapore, Việt Nam, Zimbabwe 2 tháng 2, 1963 (61 tuổi)
Ghi chú

 : nguyên Giám mục/ Tổng giám mục

 : Hồng y

 : Tổng giám mục

 : Giám mục chính tòa

 : Giám mục phụ tá

Chú thích sửa

  1. ^ “Rinunce e nomine, 25.08. Nomina di Ausiliare di Thành-Phô Hô Chí Minh (Viêt Nam)”. Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh. Bản gốc lưu trữ Ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập Ngày 11 tháng 4 năm 2020.
  2. ^ “Tân giám mục phụ tá thứ hai của TGP Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh”. Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 8 năm 2018. Truy cập Ngày 27 tháng 8 năm 2019.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
  3. ^ “Rinunce e nomine, 01.05.2023 Nomina del Vescovo di Nha Trang (Viêt Nam)” (bằng tiếng Ý). Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh. 1 tháng 5 năm 2023. Truy cập 1 tháng 5 năm 2023.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
  4. ^ Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ (1 tháng 5 năm 2023). “Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang”. Hội đồng Giám mục Việt Nam. Truy cập Ngày 1 tháng 5 năm 2023.
  5. ^ “Resignations and Appointments, 01.11.2022 Appointment of auxiliary bishop of Thành-Phô-Hô Chí Minh, Hochiminh Ville, Viêt Nam” (bằng tiếng Anh). Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. 1 tháng 11 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 1 năm 2023. Truy cập Ngày 5 tháng 1 năm 2023.
  6. ^ Giuse Đào Nguyên Vũ (1 tháng 11 năm 2022). “Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh”. Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 11 năm 2022. Truy cập Ngày 4 tháng 1 năm 2023.
  7. ^ “Rinunce e nomine, 25.03.2023 Nomina del Vescovo di Phât Diêm (Viêt Nam)” (bằng tiếng Ý). Văn phòng Báo chí Tòa Thánh. 25 tháng 3 năm 2023. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 3 năm 2023. Truy cập Ngày 25 tháng 3 năm 2023.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
  8. ^ “Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ”. Hội đồng Giám mục Việt Nam. 25 tháng 3 năm 2023. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 3 năm 2023. Truy cập Ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Liên kết ngoài sửa