Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi

Giám mục người Việt hiện có 46 vị ở Việt Nam bao gồm các vị đương nhiệm và đã nghỉ hưu, ngoài ra còn có 5 giám mục người Việt tại hải ngoại.

Danh sách giám mục trong nước theo tuổiSửa đổi

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 27 giám mục đương nhiệm và 19 giám mục nghỉ hưu, sau đây là danh sách các giám mục còn sống theo tuổi.

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Giáo phận Ngày sinh và tuổi Nguồn
01 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên Cùng chịu đóng đinh vào
Thập giá Ðức Kitô
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh 7 tháng 12, 1926 (93 tuổi) [1]
02 Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (93 tuổi) [2]
03 Phêrô Trần Thanh Chung Ngài yêu tôi   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 10 tháng 11, 1927 (92 tuổi) [3]
04 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh Khiêm tốn phục vụ   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng 30 tháng 6, 1930 (90 tuổi) [4]
05 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Như Thầy yêu thương 20px   Hồng y - Nguyên TGM Tổng giáo phận Tp. HCM
  Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (86 tuổi) [5]
06 Stêphanô Nguyễn Như Thể Để cho thế gian được sống   Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 1 tháng 12, 1935 (84 tuổi) [6]
07 Phêrô Nguyễn Soạn Thưa Thầy, Thầy biết con
yêu mến Thầy
  Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn 15 tháng 12, 1936 (83 tuổi) [7]
08 Phêrô Trần Đình Tứ Yêu rồi làm   Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường 2 tháng 3, 1937 (83 tuổi) [8]
09 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngài phải lớn lên 20px  Hồng y - Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (82 tuổi) [9]
10 Micae Hoàng Đức Oanh Cha chúng con   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 23 tháng 10, 1938 (82 tuổi) [10]
11 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Tất cả vì tình yêu Đức Kitô   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 20 tháng 3, 1940 (80 tuổi)
12 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Như một người phục vụ   Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 30 tháng 6, 1940 (80 tuổi)
13 Tôma Nguyễn Văn Trâm Hiền lành và khiêm nhượng   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (78 tuổi)
14 Giuse Nguyễn Văn Yến Vâng Lời và Bình An   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 26 tháng 12, 1942 (77 tuổi)
15 Lôrensô Chu Văn Minh Phục vụ trong đức ái   Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội 27 tháng 12, 1943 (76 tuổi)
16 Gioan Maria Vũ Tất Sự thật trong yêu thương   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 10 tháng 3, 1944 (76 tuổi)
17 Giuse Trần Xuân Tiếu Để tất cả nên một   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 20 tháng 8, 1944 (76 tuổi)
18 Giuse Võ Đức Minh Ngài đã yêu thương họ
đến cùng
  GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 9, 1944 (76 tuổi)
19 Antôn Vũ Huy Chương Xin vâng   Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (76 tuổi)
20 Phaolô Nguyễn Thái Hợp Sự thật và Tình yêu   GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (75 tuổi)
21 Giuse Đinh Đức Đạo Này là Mình Thầy   GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 2 tháng 3, 1945 (75 tuổi)
22 Phêrô Nguyễn Văn Đệ Xin cho tôi các linh hồn   GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (74 tuổi)
23 Cosma Hoàng Văn Đạt Tình thương và sự sống   GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 20 tháng 7, 1947 (73 tuổi)
24 Giuse Nguyễn Chí Linh Xin cho họ nên một   Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa
22 tháng 11, 1949 (70 tuổi)
25 Stêphanô Tri Bửu Thiên Ðến với muôn dân   GM chính tòa Giáo phận Cần Thơ 15 tháng 2, 1950 (70 tuổi)
26 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Tình yêu Đức Kitô thúc
bách chúng tôi
  GM chính tòa Giáo phận Qui Nhơn 13 tháng 10, 1951 (69 tuổi)
27 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Vâng nghe Thánh Thần   GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa 2 tháng 1, 1952 (68 tuổi)
28 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Lòng mến trong Sự thật   GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 15 tháng 8, 1952 (68 tuổi)
29 Giuse Ngô Quang Kiệt Chạnh lòng thương   Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
  Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (68 tuổi)
30 Phêrô Nguyễn Văn Khảm Hãy theo Thầy   GM chính tòa Giáo phận Mỹ Tho
  Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM
2 tháng 10, 1952 (68 tuổi)
31 Gioan Đỗ Văn Ngân Tựa vào lòng Chúa Giêsu   GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc 7 tháng 6, 1953 (67 tuổi)
32 Anphongsô Nguyễn Hữu Long Mang vào mình mùi chiên   GM chính tòa Giáo phận Vinh
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa
25 tháng 1, 1953 (67 tuổi)
33 Giuse Nguyễn Đức Cường Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới   GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa 14 tháng 10, 1953 (67 tuổi)
34 Giuse Nguyễn Năng Hiệp Thông - Phục Vụ   Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp.HCM

  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm

  Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phát Diệm

24 tháng 11, 1953 (66 tuổi) [11]
35 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu Ngài yêu họ đến cùng   GM chính tòa Giáo phận Bùi Chu
  Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
30 tháng 10, 1954 (65 tuổi) [12]
36 Phêrô Huỳnh Văn Hai Hãy ra khơi và thả lưới   GM chính tòa Giáo phận Vĩnh Long 18 tháng 8, 1954 (66 tuổi) [13]
37 Giuse Trần Văn Toản Vinh dự của tôi là Thập
Giá Đức Giêsu Kitô
  GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 7 tháng 4, 1955 (65 tuổi) [14]
38 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Mẹ và Mục Tử   GM Chính tòa Giáo phận Đà Lạt 12 tháng 8, 1955 (65 tuổi) [15]
39 Giuse Châu Ngọc Tri Trời mới đất mới   GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
12 tháng 9, 1956 (64 tuổi) [16]
40 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Hãy bước theo Thần Khí   GM chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột 25 tháng 11, 1956 (63 tuổi) [17]
41 Giuse Đặng Đức Ngân Đến với muôn dân   GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
  Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
16 tháng 6, 1957 (63 tuổi) [18]
42 Giuse Đỗ Mạnh Hùng Hợp nhất trong Đức Tin   GM chính tòa Giáo phận Phan Thiết
  Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
15 tháng 9, 1957 (63 tuổi)
43 Giuse Nguyễn Tấn Tước Ngài phải lớn lên   GM chính tòa Giáo phận Phú Cường 22 tháng 9, 1958 (62 tuổi) [19]
44 Giuse Vũ Văn Thiên Phục vụ trong niềm vui và hy vọng   Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
  Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hải Phòng
  Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
26 tháng 10, 1960 (59 tuổi) [20]
45 Louis Nguyễn Anh Tuấn Này con đây   GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM 26 tháng 12, 1962 (57 tuổi)
46 Phêrô Nguyễn Văn Viên Thầy ban cho anh em bình an của Thầy   GM Giám quản Giáo phận Hưng Hóa
  GM Phụ tá Giáo phận Vinh
8 tháng 1, 1965 (55 tuổi) [21]

Giám mục người Việt phục vụ tại nước ngoàiSửa đổi

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ - Giáo phận Quốc gia Ngày sinh và tuổi
01 Phêrô Nguyễn Văn Tốt Hãy đi rao giảng cho
muôn dân
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh TogoBénin
15 tháng 4, 1949 (71 tuổi)
02 Tôma Nguyễn Thái Thành Thiên Chúa hằng hướng dẫn tôi   GM Phụ tá Giáo phận Orange Hoa Kỳ 7 tháng 4, 1953 (67 tuổi)
03 Giuse Nguyễn Thế Phương Đứng vững trong Chúa   GM chính tòa Giáo phận Kamloops Canada 25 tháng 3, 1957 (63 tuổi)
04 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Hãy ra khơi   GM chính tòa GP. Paramatta
  Nguyên GM Phụ tá TGP. Melbourne
Úc 3 tháng 12, 1961 (58 tuổi)
05 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu Thầy ở cùng các con   GM Phụ tá Tổng giáo phận
Toronto
Canada 8 tháng 5, 1966 (54 tuổi)

Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt NamSửa đổi

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Quốc gia Ngày sinh và tuổi
01 Marek Zalewski LUMEN VITÆ CHRISTUS
Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống
  TGM Sứ thần Tòa Thánh
  TGM Đại diện Không thường trú Tòa Thánh
  Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh
Singapore
Việt Nam
Zimbabwe
2 tháng 2, 1963 (57 tuổi)
Ghi chú

 : nguyên Giám mục/ Tổng giám mục

20px: Hồng y

 : Tổng giám mục

 : Giám mục chính tòa

 : Giám mục phụ tá

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi