Danh sách hiệu kỳ tại Nga

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các loại cờ từng được dùng làm hiệu kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội cấp quốc gia tại Nga tồn tại trong lịch sử, được các tài liệu độc lập và có uy tín ghi nhận:

Rus-star-flag.png

Quốc kỳSửa đổi

Hiệu kỳ hoàng giaSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
  1700 - 1742 Hoàng kỳ Biểu trưng của Sa hoàng chính giữa nền vàng[cần dẫn nguồn].
  1742 - 1800 Hoàng kỳ Biểu trưng của Sa hoàng chính giữa nền vàng[cần dẫn nguồn].
  1800 - 1801 Hoàng kỳ Biểu trưng của Sa hoàng chính giữa nền vàng[cần dẫn nguồn].
  1801 - 1835 Hoàng kỳ Biểu trưng của Sa hoàng chính giữa nền vàng[cần dẫn nguồn].
  1835 - 1858 Hoàng kỳ Biểu trưng của Sa hoàng chính giữa nền vàng[cần dẫn nguồn].
  1858 - 1917 Hoàng kỳ Biểu trưng của Sa hoàng chính giữa nền vàng[cần dẫn nguồn].

Hiệu kỳ chính phủSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
  1991 - 1993 Hiệu kỳ Tổng thống Cộng hòa XHCN Xô viết Liên bang Nga Phiên bản vuông của quốc kỳ với quốc huy ở chính giữa, phía trên Quốc huy là dòng chữ "РСФСР", diềm cờ bằng chỉ vàng
  Từ 1993 đến nay Hiệu kỳ Tổng thống Liên bang Nga Phiên bản vuông của quốc kỳ, với quốc huy ở chính giữa, diềm cờ bằng chỉ vàng[cần dẫn nguồn].

Quân kỳSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga[cần dẫn nguồn]
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ của Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga[cần dẫn nguồn]
 
  Từ 2001 đến nay Cờ chiến thắng Bản sao lá cờ tung bay trên nóc tòa nhà Reichstag ngày 30 tháng 4 năm 1945, được sử dụng trong ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít 9 tháng 5 hàng năm[cần dẫn nguồn].
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ Lục quân Nga[cần dẫn nguồn]
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ Không quân Nga[cần dẫn nguồn]
  1712 - 1917
Từ 1991 đến nay
Hiệu kỳ Hải quân Nga[cần dẫn nguồn],
còn có tên là Hiệu kỳ Thánh Anrê
  ? Hiệu kỳ Hải quân Nga[cần dẫn nguồn]
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ Quân chủng dù Nga[cần dẫn nguồn]
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ Lực lượng tên lửa chiến lược Nga[cần dẫn nguồn]
  Từ 1991 đến nay Hiệu kỳ Lực lượng biên phòng Nga[cần dẫn nguồn]

Hiệu kỳ của các chủ thể trực thuộc Liên bang NgaSửa đổi

Cờ Sử dụng
Quốc kỳ Adygea

Hiệu kỳ các tổ chức phi chính trịSửa đổi

Cờ Thời điểm Sử dụng Mô tả
  1806 - 1897 Hiệu kỳ của Công ty Nga-Mỹ[cần dẫn nguồn]

Xem thêmSửa đổi