Danh sách các khu bảo tồn Ả Rập Xê Út

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các khu bảo tồn thiên nhiênẢ Rập Xê Út:

 1. Khu liên hợp Abu Ali / Dawhat và Dafi Musallamiyah
 2. Abu Duda
 3. Khu bảo tồn thiên nhiên Ad-Dahna (Hawmat an-Niqyan)
 4. Thác Ad-Dahna
 5. Al Hair Wetland
 6. Quần đảo Al Hasani và Libana
 7. Khu giải trí quốc gia Al Hassa / Uqair
 8. Al Muwailih
 9. Vịnh Al Uqayr
 10. Đài tưởng niệm tự nhiên Al Wahbah
 11. Khu bảo tồn Al-Ahsa
 12. Al-Haram al-Madani
 13. Al-Haram al-Makki
 14. Khu bảo tồn thiên nhiên Al-Hawtah
 15. Al-Hijr
 16. Khu bảo tồn Al-Jandaliyah
 17. Khu bảo tồn Al-Khunfah
 18. Khu bảo tồn Chim Al-Mansuriyah và Al-Hair Dam
 19. Al-Wahba
 20. Al-Wajh
 21. Aqabat ash-Sha'ar
 22. Đảo Arabiyah
 23. Khu quản lý động vật hoang dã Ar-Rub'al-Khali
 24. Ash-Shu'aybah và Mastaba
 25. Công viên quốc gia Asir
 26. At Tawil
 27. Ath Thamamah
 28. Khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Ath-Thumamah
 29. Khu bảo tồn thiên nhiên At-Tawil
 30. Khu bảo tồn At-Taysiyah
 31. Khu vực bảo vệ Tubayq
 32. Bờ biển Sharm Zubeir
 33. Khu bảo tồn Dahl Maaqala
 34. Dawat Ad-Dafl, Dawat Al-Musallamiyah và Khu bảo tồn động vật hoang dã biển Coral Islands
 35. Khu bảo tồn Dhahran
 36. Quần đảo Farasan
 37. Ghubbat Bal'aksh
 38. Khu bảo tồn Vịnh
 39. Đảo Haramil
 40. Đảo Harqus
 41. Khu bảo tồn Harrat al-Harrah
 42. Khu bảo tồn thiên nhiên Harrat ar-Raha
 43. Hawtat Bani Tamin
 44. Công viên quốc gia Hema Hureimla
 45. Vườn quốc gia Hima Huraymila
 46. Bãi biển Humaydah
 47. Khu bảo tồn truyền thống của Huraymila
 48. Khu bảo tồn Ibex Reserve
 49. Khu bảo tồn Jabal Aja
 50. Khu bảo tồn thiên nhiên Jabal al-Lawz / Hisma
 51. Khu bảo tồn thiên nhiên Jabal Athrab
 52. Khu bảo tồn thiên nhiên Jabal Dibbagh
 53. Khu bảo tồn Jabal Ibrahim / Wadi Buwwah
 54. Khu bảo tồn truyền thống Jabal Ral Hima
 55. Khu bảo tồn thiên nhiên Jabal Salma
 56. Khu bảo tồn thiên nhiên Jabal Shada
 57. Khu bảo tồn thiên nhiên Jabal Tuwayq
 58. Jabel Ibrahim Wadi Buwwah Khu bảo tồn
 59. Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Jabul Letub
 60. Đảo Jana
 61. Jeddah Salt Marshes
 62. Khu bảo tồn thiên nhiên Jibal al-Humrah / Riyadh Jabal Mukallibah
 63. Đảo Jurayd
 64. Đảo Karan
 65. Khu vực và quần đảo Khawr al Ja'afirah
 66. Khawr Itwad
 67. Khawr Nahoud
 68. Khawr Wahlan
 69. Khu bảo tồn thiên nhiên Khaybar Saltmarshes
 70. Khor Al Wahla
 71. Khor Amiq và Raqa
 72. Đảo Kurayn
 73. Khu bảo tồn thiên nhiên Layla Lakes
 74. Khu bảo tồn Mahazat as-Sayd
 75. Khu bảo tồn Majami'al-Hadb
 76. Bãi biển Maqna North
 77. Đảo Marqa
 78. Marsa al Usalla
 79. Marsa Umm Misk
 80. Bãi biển Mastura
 81. Mersa as Sarraj
 82. Mersa Tawil
 83. Nafud al-'Urayq
 84. Khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Najran
 85. Bắc và Nam Sharm Wasm và Al Quhma và quần đảo Qadimbal
 86. Rạn san hô và quần đảo Bắc Inner Farasan
 87. Rạn san hô và quần đảo Bắc Outer Farasan
 88. Khu quản lý động vật hoang dã vùng quản lý động vật hoang dã phía Bắc
 89. Oreste Point
 90. Chuỗi đảo Qalib
 91. Khu bảo tồn thiên nhiên Qaryat al Fau Al-Arid
 92. Qishran
 93. Ras Abu Madd đến Sharm Hasi
 94. Ras Baridi và Sharm al Khaur
 95. Ras Hatiba
 96. Ras Suwayhil
 97. Khu bảo tồn thiên nhiên Rawdat Khuraym
 98. Raydah
 99. Khu liên hợp Safaniya / Manifa Bay
 100. Khu bảo tồn thiên nhiên Saja / Umm
 101. Khu bảo tồn truyền thống Shada Hima
 102. Sharm Dumagha và Sharm Antar
 103. Sharm Habban đến Sharm Munaybirah
 104. Sharm Yahar đến Saharm Jubba
 105. Sharm Yanbu
 106. Sharm Zubayr
 107. Shi'b Abu al-Liqa và Shi'b al-Kabir
 108. Shib Al Kabir
 109. Khu phức hợp Reef Green Shi'b
 110. Vịnh Nam Salwah
 111. Bãi biển Nam Jizan
 112. Nam Qunfidah
 113. Khu bảo tồn Chim Tabuk Wetlands
 114. Khu phức hợp Tarut Bay
 115. Quần đảo Umm al-Qamari
 116. Umm Lajj
 117. 'Uruq Bani Ma'arid
 118. Khu bảo tồn thiên nhiên Wadi an-Naaman / Wadi Wajj
 119. Khu bảo tồn Wadi Hizmah
 120. Wadi Jawrah
 121. Khu bảo tồn chim Wadi Jizan Reservoir
 122. Khu bảo tồn thiên nhiên Wadi Murwani
 123. Wadi Qirshah
 124. Khu bảo tồn thiên nhiên Wadi Rabigh
 125. Khu bảo tồn thiên nhiên Wadi Turabah
 126. Khu bảo tồn thiên nhiên Wadi Ulayb
 127. Khu bảo tồn thành phố Yanbu
 128. Khu bảo tồn ven biển Yanbu

Tham khảoSửa đổi