Danh sách khu dự trữ sinh quyển tại châu Á và Thái Bình Dương

bài viết danh sách Wikimedia

Trong Chương trình Loài người và dự trữ sinh quyển của UNESCO, đến tháng 6 năm 2010 đã có 113 khu dự trữ sinh quyển tại châu Á và Thái Bình Dương được công nhận đạt danh hiệu khu dự trữ sinh quyển thế giới. Các khu dự trữ sinh quyển này thuộc 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Danh sách sửa

Sau đây là danh sách các khu dự trữ sinh quyển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, xếp theo quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với năm được công nhận.

Ấn Độ sửa

Campuchia sửa

Hàn Quốc sửa

Indonesia sửa

Iran sửa

Kazakhstan sửa

Kyrgyzstan sửa

Malaysia sửa

Maldives sửa

Liên bang Micronesia sửa

Mông Cổ sửa

Myanmar sửa

Nhật Bản sửa

Pakistan sửa

Palau sửa

Philippines sửa

Sri Lanka sửa

Thái Lan sửa

  • Sakaerat (1976)
  • Hauy Tak Teak (1977)
  • Mae Sa-Kog Ma (1977)
  • Ranong (1997)
  • Doi Chiang Dao (2021)

Triều Tiên sửa

Trung Quốc sửa

Turkmenistan sửa

Úc sửa

Uzbekistan sửa

Việt Nam sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Ban đầu là Công viên bảo tồn Danggali, năm 1995 được mở rộng và đổi tên là Bookmark, năm 2004 được đổi tên là Riverland.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Khu dự trữ sinh quyển