Danh sách khu dự trữ sinh quyển tại châu Mỹ Latinh và Caribê

bài viết danh sách Wikimedia

Theo Chương trình con người và khu dự trữ sinh quyển của UNESCO, hiện nay có 120 khu dự trữ sinh quyển được công nhận như là một phần của mạng lưới khu dự trữ sinh quyển thế giới ở châu Mỹ Latinh và vùng Caribê. 120 khu dự trữ sinh quyển được phân bố tại 21 quốc gia trong khu vực. Dưới đây là danh sách cụ thể:[1]

Danh sáchSửa đổi

Argentina (14)Sửa đổi

Bolivia (3)Sửa đổi

Brazil (6)Sửa đổi

Chile (10)Sửa đổi

Colombia (5)Sửa đổi

Costa Rica (4)Sửa đổi

Cuba (6)Sửa đổi

Cộng hòa Dominican (2)Sửa đổi

Ecuador (7)Sửa đổi

El Salvador (3)Sửa đổi

Guatemala (3)Sửa đổi

  • Maya (1990)
  • Sierra de las Minas (1992)
  • Khu dự trữ sinh quyển Trifinio (chung với El Salvador và Honduras) (2011)

Haiti (2)Sửa đổi

  • Khu dự trữ sinh quyển La Selle (2012) (đổi thành Khu dự trữ sinh quyển xuyên quốc gia La Selle - Jaragua-Bahoruco-Enriquillo chung với Cộng hòa Dominican năm 2017)
  • La Hotte (2016)

Honduras (3)Sửa đổi

México (41)Sửa đổi

Nicaragua (3)Sửa đổi

Panama (2)Sửa đổi

Paraguay (3)Sửa đổi

Peru (6)Sửa đổi

Saint Kitts và Nevis (1)Sửa đổi

  • St. Mary's (2011)

Uruguay (2)Sửa đổi

Venezuela (2)Sửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi