Danh sách kiểu núi

bài viết danh sách Wikimedia

Núi có thể được biểu thị đặc điểm theo một số cách khác nhau:

  • Theo kiểu dung nham và lịch sử phun trào: núi lửa
  • Theo hình dáng bên ngoài: núi định hình từ các quá trình băng hà
  • Theo kiểu đá hình thành nên núi

Núi lửa/Địa mạo núi lửaSửa đổi

Núi do xói mòn băng hàSửa đổi

Kiểu đáSửa đổi

Những kiểu núi khácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi