Danh sách kiểu núi

bài viết danh sách Wikimedia

Núi có thể được biểu thị đặc điểm theo một số cách khác nhau:

  • Theo kiểu dung nham và lịch sử phun trào: núi lửa
  • Theo hình dáng bên ngoài: núi định hình từ các quá trình băng hà
  • Theo kiểu đá hình thành nên núi

Núi lửa/Địa mạo núi lửa Sửa đổi

Núi do xói mòn băng hà Sửa đổi

Kiểu đá Sửa đổi

Những kiểu núi khác Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi