Danh sách lãnh đạo quốc gia Belarus

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách chi tiết các nhà lãnh đạo quốc gia Belarus từ thời kỳ độc lập đầu tiên, năm 1918, bao gồm cả tổng thống trước và sau khi thuộc Liên Xô, và các nhà lãnh đạo Xô viết, những lãnh đạo không phải là Tổng thống, không phải là những nguyên thủ Quốc gia.

Lãnh đạo Belarus từ 1918Sửa đổi

Cộng hòa Nhân dân Belarus (1918–1920)Sửa đổi

STT Chủ tịch Bắt đầu Kết thúc Đảng
Chủ tịch Rada
1   Jan Sierada 9/3/1918 5/1918 Đại hội Xã hội chủ nghĩa Belarus
Khuyết (5/1918 – 1/1/1919)
Chủ tịch Chính phủ Xô viết lâm thời cách mạng công nông
2   Zmicier Zhylunovich 1/1/1919 4/2/1919 Độc lập/không đảng phái
Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương
3   Aleksandr Myasnikyan 4/2/1919 27/2/1919 Đảng Cộng sản Belarus
Khuyết (27/2/1919 – 13/12/1919)
4   Pyotra Krecheuski 13/12/1919 4/2/1919 Độc lập/không đảng phái
Chủ tịch Chính phủ Đối lập
(1)   Jan Sierada 13/12/1919 7/1920 Đại hội Xã hội chủ nghĩa Belarus

Cộng hòa Nhân dân Belarus ở hải ngoại (từ 1920)Sửa đổi

Tổng thốngSửa đổi

Tại Vilnius tới năm 1925, sau là Prague, hiện tại là Canada:

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Byelorussia (1920–1991)Sửa đổi

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản BelarusSửa đổi

STT Bí thư Bắt đầu Kết thúc Đảng
2   Vilgelm Knorinsh 9/8/1920 30/12/1922 Đảng Cộng sản Belarus
(2) 30/12/1922 1923 Đảng Cộng sản Belarus
3   Aleksandr Osatkin-Vladimirsky 1923 13/5/1924 Đảng Cộng sản Belarus
4   Aleksandr Krinitsky 13/5/1924 22/12/1925 Đảng Cộng sản Belarus
5   Nikolay Goloded 22/12/1925 7/5/1927 Đảng Cộng sản Belarus
(2)   Vilgelm Knorinsh 7/5/1927 4/12/1928 Đảng Cộng sản Belarus
6 Vilgelm Knorinsh 4/12/1928 3/1/1930 Đảng Cộng sản Belarus
7   Konstantin Gey 3/1/1930 18/1/1932 Đảng Cộng sản Belarus
8   Nikolay Gikalo 18/1/1932 18/3/1937 Đảng Cộng sản Belarus
9   Vasily Sharangovich 18/3/937 17/7/1937 Đảng Cộng sản Belarus
  Yakov Yakovlev 17/7/937 8/8/1937 Đảng Cộng sản Belarus
10   Aleksei Volkov 11/8/1937 18/6/1938 Đảng Cộng sản Belarus
11   Panteleimon Ponomarenko 18/6/1938 7/3/1947 Đảng Cộng sản Belarus
12   Nikolay Gusarov 7/3/1947 31/5/1950 Đảng Cộng sản Belarus
13   Nikolai Patolichev 31/5/1950 28/7/1956 Đảng Cộng sản Belarus
14   Kiril Mazurov 28/7/1956 30/3/1965 Đảng Cộng sản Belarus
15   Petr Masherov 30/3/1965 4/9/1980 Đảng Cộng sản Belarus
16   Tikhon Kiselyov 4/9/1980 11/1/1983 Đảng Cộng sản Belarus
17   Nikolay Slyunkov 13/1/1983 6/2/1987 Đảng Cộng sản Belarus
18   Yefrem Sokolov 6/2/1987 30/11/1990 Đảng Cộng sản Belarus
19   Anatoly Malofeyev 30/11/1990 15/8/1991 Đảng Cộng sản Belarus

Cộng hòa Belarus (1991–nay)Sửa đổi

Chủ tịch Xô viết Tối caoSửa đổi

STT Chủ tịch Bắt đầu Kết thúc Đảng
1   Stanislau Shushkevich 15/8/1991 26/1/1994 Độc lập/không đảng phái
  Vyacheslav Kuznetsov
Quyền chủ tịch
26/1/1994 28/1/1994 Độc lập/không đảng phái
2   Myechyslaw Hryb 28/1/994 20/7/1994 Độc lập/không đảng phái

Tổng thốngSửa đổi

STT Chủ tịch Bắt đầu Kết thúc Bầu cử Đảng
1   Alexander Lukashenko 20/7/1994 Tại nhiệm 1994 Độc lập/không đảng phái
2001
2006
2010
2015

Tham khảoSửa đổi