Danh sách loài được mô tả năm 2017

Danh sách các loài sinh vật được mô tả chính thức năm 2017 xếp theo thời gian công bố trên các tạp chí khoa học.

Danh sách Danh sách loài được mô tả theo năm
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Tháng 1 năm 2017 sửa

  1. Saccorhytus coronarius là một loài duy nhất của ngành Saccorhytida thuộc liên ngành Động vật miệng thứ sinh (Deuterostomia).[1][2] Chúng được đặt tên bởi Han và cộng sự vào năm 2017.[3][4]

  Tháng 2 năm 2017 sửa

  Tháng 3 năm 2017 sửa

  Tháng 4 năm 2017 sửa

  Tháng 5 năm 2017 sửa

  Tháng 6 năm 2017 sửa

  Tháng 7 năm 2017 sửa

  Tháng 8 năm 2017 sửa

  Tháng 9 năm 2017 sửa

  Tháng 10 năm 2017 sửa

  Tháng 11 năm 2017 sửa

  Tháng 12 năm 2017 sửa

  Xem thêm sửa

  Tham khảo sửa

  1. ^ Ghosh, Pallab (30 tháng 1 năm 2017). “Scientists find 'oldest human ancestor'. BBC. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2017.
  2. ^ “Bag-like sea creature was humans' oldest known ancestor”. Phys.org (bằng tiếng Anh). 30 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2017.
  3. ^ Han, Jian; Morris, Simon Conway; Ou, Qiang; Shu, Degan; Huang, Hai (2017). “Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China)”. Nature. 542 (7640): 228–231. Bibcode:2017Natur.542..228H. doi:10.1038/nature21072. ISSN 0028-0836. PMID 28135722. S2CID 353780.
  4. ^ Wade, Nicholas (30 tháng 1 năm 2017). “This Prehistoric Human Ancestor Was All Mouth”. New York Times. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2017.

  Liên kết ngoài sửa