Mở trình đơn chính

Danh sách loài được mô tả năm 2018

Tháng 1 năm 2018Sửa đổi

 1. Mansourasaurus shahinae:
 2. Tupistra cardinalis: loài thực vật chi Tupistra, họ Asparagaceae, bộ Asparagales.[1]
 3. Drepanosticta emtrai: loài động vật chi Drepanosticta, họ Platystictidae, bộ Odonata tìm thấy ở Hà Tĩnh, Việt Nam.[2][3]
 4. Hemiboea crystallina: loài thực vật Gesneriaceae, bộ Lamiales tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam.[4]
 5. Didymocarpus puhoatensis: loài thực vật chi Didymocarpus, họ Gesneriaceae, bộ Lamiales tìm thấy ở Pù Hoạt, Nghệ An, Việt Nam.[5][6]
 6. Primulina malipoensis: loài thực vật họ Gesneriaceae, bộ Lamiales tìm thấy ở vùng biên giới Việt nam - Trung Quốc.[7]
 7. Lithocarpus vuquangensis: loài thực vật chi Lithocarpus, họ Fagaceae, bộ Fagales tìm thấy tại Vườn quốc gia Vũ Quang, Nghệ Tĩnh, Việt Nam.[8][9][10]

Tháng 2 năm 2018Sửa đổi

Tháng 3 năm 2018Sửa đổi

Tháng 4 năm 2018Sửa đổi

Tháng 5 năm 2018Sửa đổi

Tháng 6 năm 2018Sửa đổi

Tháng 7 năm 2018Sửa đổi

Tháng 8 năm 2018Sửa đổi

 1. Callosciurus honkhoaiensis: loài Callosciurus, phân họ Sóc màu Callosciurinae, họ Sóc Sciuridae, Bộ Gặm nhấm Rodentia tìm thấy ở đảo Hòn Khoai.[29][30]
 2. Agrisius orhanti:
 3. Agrisius leloii: loài Agrisius, tông Lithosiini, phân họ Arctiinae, họ Erebidae
 4. Sphaerobelum cattiense
 5. Sphaerobelum konkakinhense
 6. Zephronia konkakinhensis
 7. Zephronia montis[31]
 8. Eriobotrya condaoensis: loài Eriobotrya, tông Maleae, họ Rosaceae, bộ Rosales tìm thấy ở Vườn quốc gia Côn Đảo.[32][33]
 9. Asiagomphus kosterini: loài Asiagomphus, tông Gomphini, phân họ Gomphinae, họ Gomphidae, liên họ Aeshnoidea, cận bộ Anisoptera, phân bộ Epiprocta, bộ Odonata tìm thấy ở Đà Lạt, Lâm Đồng.
 10. Asiagomphus monticola: loài Asiagomphus tìm thấy ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ.
 11. Asiagomphus superciliaris: loài Asiagomphus tìm thấy ở khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, Lạng Sơn.[34]
 12. Okinawepipona yty: loài Okinawepipona, phân họ Eumeninae, họ Vespidae, liên họ Vespoidea, phân bộ Apocrita, bộ Hymenoptera tìm thấy ở miền bắc Việt Nam.[35]

Tháng 9 năm 2018Sửa đổi

Tháng 10 năm 2018Sửa đổi

Tháng 11 năm 2018Sửa đổi

Tháng 12 năm 2018Sửa đổi

 1. Sazonia vietnamica: loài Sazonia, tông Osminiini, phân họ Sesiinae, họ Sesiidae, liên họ Sesioidea, Bộ Cánh vẩy Lepidoptera.[47]

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Tupistra cardinalis (Asparagaceae), a new species from limestone areas in northern Vietnam Phytotaxa Vol 334, No 1. Trang 60–64. ngày 12 tháng 1 năm 2018 doi:10.11646/phytotaxa.334.1.9
 2. ^ Drepanosticta emtrai sp. nov. from Vietnam with a discussion of Drepanosticta vietnamica Asahina, 1997 (Odonata: Zygoptera: Platystictidae) Zootaxa Vol 4374, No 2 trang 273-282 ngày 18/1/2018 doi:10.11646/zootaxa.4374.2.7
 3. ^ PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CHUỒN CHUỒN MỚI PHÂN BỐ RỘNG Ở VIỆT NAM SVRVN
 4. ^ Hemiboea crystallina, a new species of Gesneriaceae from karst regions of China and Vietnam Phytotaxa Vol 336, No 1 trang 95-99 ngày 26/1/2018
 5. ^ Didymocarpus puhoatensis (Gesneriaceae), a new species from Vietnam PhytoKeys 94: 87-93 (29 Jan 2018) doi:10.3897/phytokeys.94.21650
 6. ^ PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM Song quả Pù Hoạt. TS. Đỗ Văn Trường. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 05/02/2018
 7. ^ Primulina malipoensis (Gesneriaceae), a new species from Sino-Vietnamese border area PhytoKeys 94: 107-116 (29 Jan 2018) doi:10.3897/phytokeys.94.20861
 8. ^ Lithocarpus vuquangensis (Fagaceae), a new species from Vu Quang National Park, Vietnam PhytoKeys 95: 15-25 (30 Jan 2018) doi:10.3897/phytokeys.95.21832
 9. ^ PHÁT HIỆN MỘT LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở VQG VŨ QUANG, HÀ TĨNH Nguyễn Viết Hùng - Vườn quốc gia Vũ Quang, Hà Tĩnh
 10. ^ PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI CHO KHOA HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, HÀ TĨNH ThS. Nguyễn Việt Hùng – Vườn Quốc gia Vũ Quang 06-02-2018 - 13:47
 11. ^ Seven new species of Pinelema from Vietnam (Araneae, Telemidae) ZooKeys 734: 13-42 (05 Feb 2018)doi:10.3897/zookeys.734.15061
 12. ^ a ă â Công bố chín loài động vật không xương sống mới phát hiện được ở phía Bắc Việt Nam PGS.TS.Phạm Đình Sắc, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Xử lý tin: Thanh Hà. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 06/6/2018 08:04
 13. ^ a ă â Chín loài động vật không xương sống mới của Việt Nam Hà Trung. VnExpress Thứ tư, 6/6/2018, 19:26 (GMT+7
 14. ^ A new species of the alpheid shrimp genus Thuylamea Nguyên, 2001 (Crustacea: Decapoda: Caridea) from Yatsushiro Sea, Kyushu, Japan Zootaxa Vol 4378, No 3 trang 387–396, 9 Feb. 2018
 15. ^ The genera Allophrys Förster and Aneuclis Förster (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tersilochinae) of Vietnam Zootaxa Vol 4378, No 3. trang 414–428, 9 Feb. 2018
 16. ^ Euchomenella adwinae sp. nov., a small stick mantis from southern Central Vietnam (Mantodea: Mantidae: Deroplatyinae: Euchomenellini) Belgian Journal of Entomology 63: 1–9 (2018) Published: Brussels, February 14, 2018
 17. ^ Biermannia longicheila (Orchidaceae, Aeridinae), a new species from southern Vietnam Tác giả: Averyanov LV, Nuraliev MS, Kuznetsov AN, Kuznetsova SP Tạp chí: Phytotaxa Tập: 343 ngày 9/3/2018 Số: 2 Nhà xuất bản: Magnolia Press. Trang: 194 - 198 doi:10.11646/phytotaxa.343.2.11
 18. ^ A new Mylia Gray (Myliaceae, Hepaticae) species from North Vietnam extends the range of the genus to the Paleotropics Phytotaxa Vol 348 No. 1 24/4/2018 doi:0.11646/phytotaxa.348.1.5
 19. ^ Two new stick insect genera from Vietnam, Nuichua gen. nov. and Pterohirasea gen. nov. with two new species (Phasmida: Diapheromeridae: Necrosciinae) Belgian Journal of Entomology 70: 1–29 (2018) April 26, 2018
 20. ^ a ă The genus Vietbocap Lourenço & Pham, 2010 in the Thien Duong cave, Vietnam: A possible case of subterranean speciation in scorpions (Scorpiones: Pseudochactidae) | Le genre Vietbocap Lourenço & Pham, 2010 dans la grotte Thien Duong, Vietnam: un cas possible de spéciation souterraine chez les scorpions (Scorpiones: Pseudochactidae) Wilson R.Lourenço, Dinh-SacPham, Thi-HangTran, Thi-HangTran. Comptes Rendus Biologies Volume 341, Issue 4, April 2018, Pages 264-273 doi:10.1016/j.crvi.2018.03.002
 21. ^ New Orchids (Orchidaceae: Cymbidieae and Vandeae) in the Flora of Vietnam Taiwania 63(2): 119-138, 2018. doi:10.6165/tai.2018.63.119 Pdf
 22. ^ Hai chi lan mới cho Việt Nam và Sáu loài mới cho khoa học vừa được công bố Văn Thế Phạm 15/05/2018
 23. ^ Description of a new species of the ant genus Ooceraea Roger, 1862 (Hymenoptera: Formicidae; Dorylinae) from the Vietnam’s Central Highlands AIKI YAMADA, PHUNG THI HONG LUONG, KATSUYUKI EGUCHI. Zootaxa Vol 7, No 1, pp 17–23, 12 Jun. 2018 doi:10.20362/am.008010
 24. ^ Phát hiện một loài dơi mới cho khoa học tại khu vực rừng Trường Sơn 11/9/2018 16:38 Cung cấp tin: TS. Vương Tân Tú, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Xử lý tin: Thanh Hà Pdf
 25. ^ Four species in one: multigene analyses reveal phylogenetic patterns within Hardwicke's woolly bat, Kerivoula hardwickii-complex (Chiroptera, Vespertilionidae) in Asia Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy 1/2018 vol. 29 23/6/2018 doi:10.4404/hystrix-00017-2017
 26. ^ New Orchids (Orchidaceae: Epidendroideae and Vandoideae) in the Flora of Vietnam Pdf Taiwania 63(3): 195-219, 2018 Published on: 10 July 2018 doi:10.6165/tai.2018.63.195
 27. ^ Phát hiện 2 loài mới và ghi nhận bổ sung mới 2 loài cho hệ thực vật Việt Nam thuộc họ Lan (Orchidaceae) Trương Bá Vương – Viện Sinh học nhiệt đới Cập nhật lúc: 21/07/18 9:08 AM
 28. ^ Silvorchis vietnamica (Orchidaceae, Orchidoideae, Vietorchidinae), a new miniature mycotrophic species from southern Vietnam Nordic Journal of Botany. e01883 26 July 2018 doi:10.1111/njb.01883
 29. ^ A new species of squirrel (Sciuridae: Callosciurus) from an isolated island off the Indochina Peninsula in southern Vietnam Journal of Mammalogy, Volume 99, Issue 4, 13 August 2018, Pages 813–825, doi:10.1093/jmammal/gyy061
 30. ^ Phát hiện loài sóc mới cho khoa học ở Việt Nam Người cung cấp thông tin: Nguyễn Trường Sơn, Tatsuo Oshida, Đặng Huy Phương, Bùi Tuấn Hải và Masaharu Motokawa. Xử lý tin: Thanh Hà. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 27/8/2018 20:01
 31. ^ Four new species of giant pill-millipedes from Vietnam (Sphaerotheriida, Zephroniidae) Zootaxa Vol 4459, No 3. 16 Aug. 2018 doi:10.11646/zootaxa.4459.3.7
 32. ^ A new species of Eriobotrya (Rosaceae) from Con Dao National Park, southern Vietnam Phytotaxa Vol 365, No 3. 23 August 2018 doi:10.11646/phytotaxa.365.3.6
 33. ^ TỲ BÀ CÔN ĐẢO (ERIOBOTRYA CONDAOENSIS) - LOÀI THỰC VẬT MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở VIỆT NAM TS. Đỗ Văn Trường Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 11/9/2018
 34. ^ The genus Asiagomphus in Vietnam, with descriptions of three new species, and first descriptions of the male of Asiagomphus auricolor (Fraser, 1926) and of the female of Asiagomphus reinhardti Kosterin & Yokoi, 2016 (Odonata: Gomphidae) Zootaxa Vol 4462, No 3 28/8/2018 doi:10.11646/zootaxa.4462.3.1
 35. ^ Contribution to the genus Okinawepipona Yamane (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from Vietnam, with description of a new species Zootaxa Vol 4462, No 4 29/8/2018 doi:10.11646/zootaxa.4462.4.10
 36. ^ Three new Newmania species (Zingiberaceae: Zingibereae) from central Vietnam Phytotaxa Vol 367, No 2 4/9/2018 doi:0.11646/phytotaxa.367.2.4
 37. ^ Description of a new species of Cephalaeschna (Odonata: Anisoptera: Aeshnidae) from northern Vietnam Zootaxa Vol 4471, No 2. 5 Sept. 2018 doi:10.11646/zootaxa.4471.2.5
 38. ^ PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI MỘT CHUỒN CHUỒN MỚI CHO KHOA HỌC CEPHALAESCHNA (ODONATA: ANISOPTERA: AESHNIDAE) TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM Vũ Văn Liên. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam 17/9/2018
 39. ^ Three new species of the genera Loxoconcha and Xestoleberis (Crustacea, Ostracoda, Podocopida) from central and southern Vietnam Zootaxa Vol 4472, No 1. 7 Sept. 2018 doi:10.11646/zootaxa.4472.1.5
 40. ^ New species of Bulbophyllum (Orchidaceae) in the flora of Vietnam Phytotaxa Vol 369, No 1 trang 1-14 ngày 12/9/2018 doi:10.11646/phytotaxa.369.1.1
 41. ^ Speolabeo hokhanhi, a new cavefish from Central Vietnam (Teleostei: Cyprinidae) Zootaxa Vol 4476, No 1 trang 109-117, 13/9/2018 doi:10.11646/zootaxa.4476.1.10
 42. ^ Description of four new species of freshwater gobies from the Black River drainage in China and Vietnam (Teleostei: Gobiidae) Zootaxa Vol 4486, No 3 28 Sept. 2018 doi:10.11646/zootaxa.4486.3.4
 43. ^ First record of the earthworm genus Pheretima Kinberg, 1867 sensu stricto in Vietnam, with description of a new species (Annelida: Clitellata: Megascolecidae) Zootaxa Vol 4496, No 1 trang 215-258 doi:10.11646/zootaxa.4496.1.20
 44. ^ FIGURE 1 in First record of the earthworm genus Pheretima Kinberg, 1867 sensu stricto in Vietnam, with description of a new species (Annelida: Clitellata: Megascolecidae)
 45. ^ Steudnera hoanglienica (Colocasieae—Araceae), a new species from northern Vietnam Phytotaxa Vol 376, No 5 21 November 2018 doi:10.11646/phytotaxa.376.5.5
 46. ^ Dasymaschalon bachmaensis (Annonaceae), a new species from Bạch Mã National Park, North Central Coast region, Vietnam Phytotaxa Vol 379, No 1 27/11/2018 doi:10.11646/phytotaxa.379.1.4
 47. ^ A new species of the genus Sazonia O. Gorbunov & Arita, 2001 from Vietnam (Lepidoptera: Sesiidae) Zootaxa Vol 4527, No 4 7/12/2018 doi:10.11646/zootaxa.4527.4.11

Liên kết ngoàiSửa đổi