Danh sách máy ảnh Sony Alpha

bài viết danh sách Wikimedia

Các máy ảnh DSLR, SLTMILC được sản xuất bởi Sony.

Thân máy Mã sản phẩm Ngàm Cảm biến Firmware mới nhất Phân khúc người dùng Ngày ra mắt Tình trạng
Máy ảnh DSLR full-frame

α900 DSLR-A900 Ngàm A CMOS 2.00 Chuyên nghiệp Tháng 9, 2008 Ngừng sản xuất

α850 DSLR-A850 Ngàm A CMOS 2.00 Chuyên nghiệp Tháng 9, 2009 Ngừng sản xuất
Máy ảnh SLT full-frame

α99 SLT-A99V (có GPS), SLT-A99 (không có GPS) Ngàm A CMOS 1.02 Chuyên nghiệp Tháng 11, 2012 Đang sản xuất
Máy ảnh DSLR APS-C

α100 DSLR-A100, DSLR-A100/S (thân máy màu xám) Ngàm A CCD 1.04 Bán chuyên Tháng 7, 2006 Ngừng sản xuất

α700 DSLR-A700 Ngàm A CMOS 4 Chuyên nghiệp Tháng 9, 2007 Ngừng sản xuất

α200 DSLR-A200 Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 1, 2008 Ngừng sản xuất

α300 DSLR-A300, DSLR-A300K/N (màu vàng champagne) Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 1, 2008 Ngừng sản xuất

α350 DSLR-A350, DSLR-A350K/N (màu vàng champagne) Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 1, 2008 Ngừng sản xuất

α230 DSLR-A230 Ngàm A CCD 1.10 Nghiệp dư Tháng 5, 2009 Ngừng sản xuất

α330 DSLR-A330, DSLR-A330L/T (màu nâu đồng) Ngàm A CCD 1.10 Nghiệp dư Tháng 5, 2009 Ngừng sản xuất

α380 DSLR-A380 Ngàm A CCD 1.10 Nghiệp dư Tháng 5, 2009 Ngừng sản xuất

α500 DSLR-A500 Ngàm A CMOS 1.00 Bán chuyên Tháng 10, 2009 Ngừng sản xuất

α550 DSLR-A550 Ngàm A CMOS 1.00 Bán chuyên Tháng 10, 2009 Ngừng sản xuất

α450 DSLR-A450 Ngàm A CMOS 1.00 Bán chuyên Tháng 2, 2010 Ngừng sản xuất

α290 DSLR-A290 Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 6, 2010 Ngừng sản xuất

α390 DSLR-A390 Ngàm A CCD 1.00 Nghiệp dư Tháng 6, 2010 Ngừng sản xuất

α560 DSLR-A560 Ngàm A CMOS 1.00/1.11 Bán chuyên Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất

α580 DSLR-A580 Ngàm A CMOS 1.00/1.11 Bán chuyên Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất
Máy ảnh SLT APS-C

α33 SLT-A33 Ngàm A CMOS 2.00 Nghiệp dư Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất

α55 SLT-A55V (có GPS), SLT-A55 (không có GPS) Ngàm A CMOS 2.00 Bán chuyên Tháng 8, 2010 Ngừng sản xuất

α35 SLT-A35 Ngàm A CMOS 1.00 Nghiệp dư Tháng 8, 2011 Ngừng sản xuất[1]

α65 SLT-A65V (có GPS), SLT-A65 (không có GPS) Ngàm A CMOS 1.07 Bán chuyên Tháng 10, 2011 Ngừng sản xuất[2][3]

α77 SLT-A77V (có GPS), SLT-A77 (không có GPS) Ngàm A CMOS 1.07 Chuyên nghiệp Tháng 10, 2011 Ngừng sản xuất[2][3][4]

α57 SLT-A57 Ngàm A CMOS 1.04 Bán chuyên Tháng 4, 2012 Ngừng sản xuất

α37 SLT-A37 Ngàm A CMOS 1.04 Nghiệp dư Tháng 6, 2012 Ngừng sản xuất

α58 SLT-A58 Ngàm A CMOS 1.01 Bán chuyên Tháng 4, 2013 Đang sản xuất [5]

α77 II ILCA-77M2 Ngàm A CMOS 2.00 Chuyên nghiệp Tháng 5, 2014 Đang sản xuất
Máy ảnh ống kính rời không gương lật full frame

α7 ILCE-7 Ngàm E CMOS 1.10 Chuyên nghiệp Tháng 10, 2013 Đang sản xuất

α7R ILCE-7R Ngàm E CMOS 1.10 Chuyên nghiệp Tháng 10, 2013 Đang sản xuất

α7S ILCE-7S Ngàm E CMOS 1.10 Chuyên nghiệp Tháng 4, 2014 Đang sản xuất
α7 II ILCE-7M2 Ngàm E CMOS 1.20 Chuyên nghiệp Tháng 11, 2014 Đang sản xuất
Máy ảnh ống kính rời không gương lật APS-C

NEX-3 NEX-3 (có Eye-Fi), NEX-3C (không có Eye-Fi) Ngàm E CMOS 5 Nghiệp dư Tháng 5, 2010 Ngừng sản xuất

NEX-5 NEX-5 (có Eye-Fi), NEX-5C (không có Eye-Fi) Ngàm E CMOS 5 Nghiệp dư Tháng 5, 2010 Ngừng sản xuất

NEX-C3 NEX-C3 Ngàm E CMOS 2 Nghiệp dư Tháng 6, 2011 Ngừng sản xuất

NEX-5N NEX-5N Ngàm E CMOS 1.02 Nghiệp dư Tháng 8, 2011 Ngừng sản xuất

NEX-7 NEX-7 Ngàm E CMOS 1.03 Bán chuyên Tháng 8, 2011 Ngừng sản xuất

NEX-F3 NEX-F3 Ngàm E CMOS 1.01 Nghiệp dư Tháng 6, 2012 Ngừng sản xuất

NEX-5R NEX-5R Ngàm E CMOS 1.03 Nghiệp dư Ngừng sản xuất

NEX-6 NEX-6 Ngàm E CMOS 1.03 Nghiệp dư Ngừng sản xuất

NEX-3N NEX-3N Ngàm E CMOS 1.00 Nghiệp dư Tháng 3, 2013 Ngừng sản xuất[6]

NEX-5T NEX-5T Ngàm E CMOS 1.01 Nghiệp dư Tháng 8, 2013 Ngừng sản xuất[7]

α3000 ILCE-3000 Ngàm E CMOS 1.00/1.01 Nghiệp dư Tháng 8, 2013 Đang sản xuất

α5000 ILCE-5000 Ngàm E CMOS 1.10 Nghiệp dư Tháng 1, 2014 Đang sản xuất

α6000 ILCE-6000 Ngàm E CMOS 1.10 Bán chuyên Tháng 2, 2014 Đang sản xuất

α3500 ILCE-3500 Ngàm E CMOS 1.01 Nghiệp dư Tháng 3, 2014 Đang sản xuất

α5100 ILCE-5100 Ngàm E CMOS 1.10 Nghiệp dư Đang sản xuất

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ DP Review: A35
  2. ^ a ă Imaging-resource: Sony Alpha SLT-A77
  3. ^ a ă DP Review: Sony SLT-A77 Hands-on Preview
  4. ^ “Sony SLT A77 Camera Review”. Photography Talk. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2012. 
  5. ^ "Sony SLT-A58". Dpreview. Truy cập ngày 4 tháng 12 năm 2013.
  6. ^ “DSLR”. Truy cập 13 tháng 10 năm 2015. 
  7. ^ “DSLR”. Truy cập 13 tháng 10 năm 2015.