Danh sách máy bay cường kích

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách máy bay cường kích: Máy bay cường kích là loại máy bay quân sự có nhiệm vụ chính là tấn công các mục tiêu trên mặt đất với độ chính xác cao hơn so với các máy bay ném bom chiến lược. Máy bay cường kích hiện đại có thể sẽ tác chiến trong các môi trường có mối đe dọa cao, trong đó các hệ thống phòng không của đối phương sẽ ngăn cản việc sử dụng các máy bay ném bom chiến lược. Các thể loại có thể sẽ trùng nhau phụ thuộc vào loại máy bay cụ thể được sử dụng, cùng với các máy bay tiêm kích hoặc tiêm kích-bom, cũng thường được sử dụng vào nhiệm vụ này, đặc biệt là khi chúng không cạnh tranh như máy bay tiêm kích. Thuật ngữ cường kích được người Mỹ sử dụng để mô tả một số loại máy bay có cùng chức năng như máy bay ném bom hạng nhẹ, máy bay hiệp đồng lục quân, máy bay chi viện trực tiép và như máy bay trinh sát dù không được dùng cho các nhiệm vụ này. Danh sách này giới hạn trong các loại máy bay quân sự cánh cố định đã được chế tạo, không gồm các đề án.

Trước 1930Sửa đổi

Thập niên 1930Sửa đổi

Thập niên 1940Sửa đổi

Thập niên 1950Sửa đổi

Thập niên 1960Sửa đổi

Thập niên 1970Sửa đổi

Thập niên 1980Sửa đổi

Thập niên 1990Sửa đổi

Thế kỷ 21Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi