Danh sách tác giả manga

bài viết danh sách Wikimedia
(đổi hướng từ Danh sách mangaka)

Từ tiếng Nhật "mangaka" để chỉ các họa sĩ truyện tranh, không kể tới quốc tịch. Danh sách sau tập hợp các họa sĩ truyện tranh Nhật Bản.

Danh sách các mangakaSửa đổi

Tên người được viết theo lối phương Tây (tên trước họ), trong khi tên theo chữ kanji được viết theo lối Nhật Bản (họ trước tên). Nhiều người trong số đó sử dụng bút danh.


ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

OSửa đổi

PSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

WSửa đổi

YSửa đổi

Tham khảoSửa đổi