Danh sách ngôn ngữ

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách ngôn ngữ trên thế giới theo tên.

Ngôn ngữ Nhóm
Ả Rập Nhóm ngôn ngữ Semit
Ả Rập Ai Cập Nhóm ngôn ngữ Semit
'Are'are Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
'Auhelawa Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
A'Tong Ngữ tộc Tạng-Miến
Aari Ngữ chi Omotic thuộc Ngữ hệ Phi-Á
Aasáx Chưa phân loại
Aariya Chưa phân loại
Abadi
Abanyom Nhóm ngôn ngữ Bantu
Abaza Nhóm ngôn ngữ Tây Bắc Kavkaz
Abkhaz Nhóm ngôn ngữ Tây Bắc Kavkaz
Abujmaria Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Aceh Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Adamorobe Ngôn ngữ ký hiệu
Adele Nhóm ngôn ngữ Kwa, tây châu Phi
Adnyamathanha Ngữ hệ Pama-Nyungar
Adyghe Nhóm ngôn ngữ Tây Bắc Kavkaz
Afar Ngữ hệ Phi-Á
Afrikaans Nhóm ngôn ngữ German
Aimaq hoặc Barbari Ngữ chi Iran
Aini Nhóm ngôn ngữ Turk
Ainu Ngôn ngữ biệt lập
Akan Nhóm ngôn ngữ Kwa, tây châu Phi
Akawaio Ngữ hệ Carib
Aklanon Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Albania Ngữ hệ Ấn-Âu
Aleut Ngữ hệ Eskimo-Aleut, Bắc Mỹ - Đông Á
Algonquin Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Alsace Nhóm ngôn ngữ German
Altay Nhóm ngôn ngữ Turk
Alutor Ngữ hệ Chukotko-Kamchatka, Đông Á
Amhara Nhóm ngôn ngữ Semit
Anda Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Anh Nhóm ngôn ngữ German
Amdang Ngữ hệ Nin-Sahara
Angika Ngữ tộc Ấn-Iran
Anyin Nhóm ngôn ngữ Kwa, tây châu Phi
Ao Ngữ tộc Tạng-Miến
Áo-Bavaria Nhóm ngôn ngữ German
A-Pucikwar Ngữ hệ Andaman Lớn
Aragon Nhóm ngôn ngữ Rôman
Aram Nhóm ngôn ngữ Semit
Are Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Arem Ngữ hệ Nam Á
Argobba Nhóm ngôn ngữ Semit
Aromania hoặc Macedo-Romanian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Armenia Ngữ hệ Ấn-Âu
Arpitan hoặc Francoprovençal Nhóm ngôn ngữ Rôman
Arvanitic Ngữ hệ Ấn-Âu
Ashkun Ngữ tộc Ấn-Iran
Assam Ngữ tộc Ấn-Iran
Ateso hoặc Teso Ngữ hệ Nin-Sahara
Asi Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Asturias Nhóm ngôn ngữ Rôman
Auslan Ngôn ngữ ký hiệu
Avar Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Avesta Ngữ tộc Ấn-Iran
Awadh Ngữ tộc Ấn-Iran
Aymara Nhóm ngôn ngữ Aymara, Trung Mỹ
Azerbaijan Nhóm ngôn ngữ Turk
Ba Lan Ngữ tộc Slav
Ba Na (Bahnar) Ngữ hệ Nam Á
Ba Tư hoặc Farsi hoặc Persia Ngữ chi Iran
Badaga Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Badeshi Ngữ tộc Ấn-Iran
Bali Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Baloch Ngữ chi Iran
Balti Ngữ tộc Tạng-Miến
Bambara hoặc Bamanankan Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Banjar Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Banyumasan Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Bartang Ngữ chi Iran
Basaa Nhóm ngôn ngữ Bantu
Bashkard Ngữ chi Iran
Bashkir Nhóm ngôn ngữ Turk
Basque Ngôn ngữ tách biệt
Batak Karo Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Batak Toba Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Bats Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Bắc Frisia Nhóm ngôn ngữ German
Bắc Sami Ngữ hệ Ural
Bắc Sotho hoặc Sepedi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Beja Ngữ hệ Phi-Á
Belarus Ngữ tộc Slav
Belhare Ngữ tộc Tạng-Miến
Berta Ngữ hệ Nin-Sahara
Bemba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Bengal Ngữ tộc Ấn-Iran
Bezhta Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Berber Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Betawi Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Bete (Nigeria) Ngữ hệ Niger-Congo
Bété Ngữ hệ Niger-Congo
Bhil Ngữ tộc Ấn-Iran
Bhojpur Ngữ tộc Ấn-Iran
Bikol Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Bikya hoặc Furu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Bijago Ngữ hệ Niger-Congo
Bissa Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Bislama Nhóm ngôn ngữ creole
Blackfoot Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Boholano Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Bonan hoặc Paoan Ngữ hệ Mông Cổ
Bororo Ngữ hệ Bororo, Brazil
Bodo Ngữ tộc Tạng-Miến
Bosnia Ngữ tộc Slav
Bồ Đào Nha Nhóm ngôn ngữ Rôman
Brahui Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Breton Ngữ tộc Celt
Bru Ngữ hệ Nam Á
Bua Ngữ hệ Niger-Congo
Bugis Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Bukusu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Bulgaria Ngữ tộc Slav
Bumthang Ngữ tộc Tạng-Miến
Bunjevac Ngữ tộc Slav
Burushaski Ngôn ngữ biệt lập
Buryat Ngữ hệ Mông Cổ
Caluyanon hoặc Caluyanun Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Cám Tiếng Trung Quốc
Catalunya Nhóm ngôn ngữ Rôman
Cát Triệu Ngữ hệ Tai-Kadai
Cayuga Ngữ hệ Iroquois, Bắc Mỹ
Cebu Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Chavacano Ngôn ngữ Creole
Chaga hoặc Kichagga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Chakma Ngữ tộc Ấn-Iran
Chamorro Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Chaouia hoặc Tachawit Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Chăm (Cham) Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Chechnya Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Chenchu Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Chenoua Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Cherokee Ngữ hệ Iroquois, Bắc Mỹ
Cheyenne Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Chhattisgarh Ngữ tộc Ấn-Iran
Chickasaw Ngữ hệ Muskogee, Bắc Mỹ
Chintang hoặc Chhintang Ngữ tộc Tạng-Miến
Chilcotin Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Chiricahua hoặc Mescalero-Chiricahua Apache Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Chichewa hoặc Nyanja Nhóm ngôn ngữ Bantu
Chipewyan Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Chittagong Ngữ tộc Ấn-Iran
Choctaw Ngữ hệ Muskogee, Bắc Mỹ
Chorasmia hoặc Khwarezm Ngữ chi Iran
Chukchi hoặc Chukot Ngữ hệ Chukotko-Kamchatka, Đông Á
Chulym Nhóm ngôn ngữ Turk
Chuuk hoặc Truk Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Chuvash Nhóm ngôn ngữ Turk
Cocoma hoặc Cocama Ngữ hệ Tupi, Nam Mỹ
Cocopa Ngữ hệ Hokan?, Bắc Mỹ
Coeur d'Alene Ngữ hệ Salish
Comanche Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Comoros Nhóm ngôn ngữ Bantu
Cornwall Ngữ tộc Celt (revived)
Corsica Nhóm ngôn ngữ Rôman
Cree Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Creole Afro-Seminole Ngôn ngữ Creole
Creole Guinea-Bissau Ngôn ngữ Creole
Creole Mauritius hoặc Morisyen Ngôn ngữ Creole
Creole Réunion Ngôn ngữ Creole
Creole Seychelle Ngôn ngữ Creole
Croatia Ngữ tộc Slav
Cuyonon Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Dagbani Ngữ hệ Niger-Congo
Dahlik Nhóm ngôn ngữ Semit
Dalarna Nhóm ngôn ngữ German
Dameli Ngữ tộc Ấn-Iran
Dao (Miền; Yao, Mienic) Ngữ hệ H'Mông-Miền
Dargin Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Dari (Hỏa giáo) Ngữ chi Iran
Dari (Ba Tư) Ngữ chi Iran
Daur hoặc Dagur Ngữ hệ Mông Cổ
Dena'ina hoặc Tanaina Nhóm ngôn ngữ Athapaska, Bắc Mỹ
Dhatki Ngữ tộc Ấn-Iran
Dhivehi hoặc Maldivian Ngữ tộc Ấn-Iran
Dida Ngữ tộc Atlantic-Congo
Digan hoặc tiếng Romani, tiếng Gipsy Ngữ tộc Ấn-Iran
Dioula hoặc Jula Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Dogra Ngữ tộc Ấn-Iran
Dogrib hoặc Tli Cho Nhóm ngôn ngữ Athapaska, Bắc Mỹ
Dolgan Nhóm ngôn ngữ Turk
Domaaki hoặc Dumaki Ngữ tộc Ấn-Iran
Duala Nhóm ngôn ngữ Bantu
Dzhidi hoặc tiếng Ba Tư Do Thái Ngữ chi Iran
Dzongkha Ngữ tộc Tạng-Miến
Đan Mạch Nhóm ngôn ngữ German
Đông Can Tiếng Trung Quốc
Đông Hương hoặc Santa Ngữ hệ Mông Cổ
Đức Nhóm ngôn ngữ German
Ekoti Nhóm ngôn ngữ Bantu
Enets hoặc Yenisey Samoyed Nhóm ngôn ngữ Samoyed, Bắc Âu - Á
Erzya Ngữ hệ Ural
Esperanto Ngôn ngữ được xây dựng
Estonia Ngữ hệ Ural
Even Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Evenk hoặc Evenki Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Ewe Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Extremadura Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Ê'đê

nhóm ngôn ngữ Chăm nhóm Aced- Chăm Ngữ tộc Malay- Polynesia của Ngữ hệ Austronesia

Faroe Nhóm ngôn ngữ German
Fang Nhóm ngôn ngữ Bantu
Fiji Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Filipino Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Flemish Bỉ
Fon Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Frisia Saterland Nhóm ngôn ngữ German
Friulia Nhóm ngôn ngữ Rôman
Fula hoặc Fulfulde hoặc Fulani Senegambian
Fur Ngữ hệ Nin-Sahara
Ga Nhóm ngôn ngữ Kwa, tây châu Phi
Gael Scotland hoặc Gaelic Scotland hoặc Gaidhlig hoặc Gaelic Ngữ tộc Celt
Gagauz Nhóm ngôn ngữ Turk
Galicia Nhóm ngôn ngữ Rôman
Ganda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Gangte Ngữ tộc Tạng-Miến
Garhwal Ngữ tộc Ấn-Iran
Gayo Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Gen hoặc Gẽ hoặc Mina Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Gia Rai (Jarai) Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Gikuyu hoặc Kikuyu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Gilbert hoặc Kiribati Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Gilek Ngữ chi Iran
Goaria Ngữ tộc Ấn-Iran
Gondi Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Gongduk Ngữ hệ Hán-Tạng
Gorani hoặc Gurani Ngữ chi Iran
Gawar-Bati hoặc Gowari hoặc Narsati Ngữ tộc Ấn-Iran
Greenland hoặc Kalaallisut Ngữ hệ Eskimo-Aleut, Bắc Mỹ
Gruzia Nhóm ngôn ngữ Kartvelia
Guaraní Ngữ hệ Tupi, Nam Mỹ
Gujarat hoặc Gujarati Ngữ tộc Ấn-Iran
Gula Iro hoặc Kulaal Ngữ tộc Adamawa, tây châu Phi
Gullah hoặc Tiếng Anh Creole Sea Island Ngôn ngữ Creole
Gusii Nhóm ngôn ngữ Bantu
Gwichʼin Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Hà Lan Nhóm ngôn ngữ German
Hà Nhì (Hani) Ngữ tộc Tạng-Miến
Hạ Sorbia Ngữ tộc Slav
Hadza hoặc Hatsa Ngôn ngữ biệt lập
Haida hoặc Masset Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Haiti Ngôn ngữ Creole
Hän Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Harari Nhóm ngôn ngữ Semit
Harauti Ngữ tộc Ấn-Iran
Harsusi Nhóm ngôn ngữ Semit
Haryana Ngữ tộc Ấn-Iran, phương ngữ của Tiếng Hindi
Harzan Ngữ chi Iran
Hausa Ngữ hệ Phi-Á
Havasupai hoặc Upland Yuman Ngữ hệ Hokan?, Bắc Mỹ
Hawaii Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Hawaii Pidgin Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Hazaragi Ngữ chi Iran, phương ngữ của Tiếng Ba Tư
Hebrew Nhóm ngôn ngữ Semit
Herero Nhóm ngôn ngữ Bantu
Hertevin Nhóm ngôn ngữ Semit
Hiligaynon Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Hindi Ngữ tộc Ấn-Iran
Hinukh Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Hiri Motu Dạng đơn giản hóa của tiếng Motu, một ngôn ngữ Nam Đảo
Hixkaryana Ngữ hệ Carib
H'Mông Ngữ hệ H'Mông-Miền
Ho Ngữ hệ Nam Á
Hobyót Nhóm ngôn ngữ Semit
Hopi Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Hulaula Nhóm ngôn ngữ Semit
Hungary Ngữ hệ Ural
Hutterite German Nhóm ngôn ngữ German
Hy Lạp Ngữ hệ Ấn-Âu
Ibibio Ngữ tộc Atlantic-Congo
Iban Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Ibanag Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Iceland Nhóm ngôn ngữ German
Ifè Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Igbo hoặc Ibo hoặc Biafra Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Ikalanga hoặc Kalanga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ili Turki Nhóm ngôn ngữ Turk
Ilokano hoặc Ilocano Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Indonesia Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Ingrian hoặc Izhorian Ngữ hệ Ural
Ingush Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Inuktitut Ngữ hệ Eskimo-Aleut, Bắc Mỹ
Inupiaq Ngữ hệ Eskimo-Aleut, Bắc Mỹ
Inuvialuktun Ngữ hệ Eskimo-Aleut, Bắc Mỹ
Iraqw Ngữ hệ Phi-Á
Ireland hoặc Irish Gaelic Ngữ tộc Celt
Irish Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Irula Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Isan hay Thái Đông Bắc Ngữ hệ Tai-Kadai
Ishkashimi hoặc Ishkashmi Ngữ chi Iran
Istro-Romanian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Itelmen hoặc Kamchadal Ngữ hệ Chukotko-Kamchatka, Đông Á
Jacaltec hoặc Jakalteko Ngữ hệ Maya
Jalaa không phân loại, có thể là Ngữ hệ Niger-Congo
Jaqaru Nhóm ngôn ngữ Aymara, Trung Mỹ
Java Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Jibbali hoặc Shehri Nhóm ngôn ngữ Semit
Jewish Babylonian Aramaic Tiếng Aramaic
Jicarilla Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Juang Ngữ hệ Nam Á
Jurchen Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Kabardian Nhóm ngôn ngữ Tây Bắc Kavkaz
Kabyle Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Jingpho hoặc Jingpo Ngữ tộc Tạng-Miến
Kalami hoặc Gawri hoặc Dirwali Ngữ tộc Ấn-Iran
Kalash Ngữ tộc Ấn-Iran
Kalmyk hoặc Oirat Ngữ hệ Mông Cổ
Kalto hoặc Nahali Ngữ tộc Ấn-Iran
Kankana-ey hoặc Kankanaey Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Kannada Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Kaonde hoặc Chikaonde Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kapampangan Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Karachay-Balkar Nhóm ngôn ngữ Turk
Karagas Nhóm ngôn ngữ Turk
Karaim Nhóm ngôn ngữ Turk
Karelia Ngữ hệ Ural
Kashmir Ngữ tộc Ấn-Iran
Kashubia Ngữ tộc Slav
Kazakh Nhóm ngôn ngữ Turk
Kerek Paleosiberian
Ket Ngữ hệ Chukotko-Kamchatka, Đông Á
Khách Gia Tiếng Trung Quốc
Khakas Nhóm ngôn ngữ Turk
Khalaj Nhóm ngôn ngữ Turk
Kham hoặc Sheshi Ngữ tộc Tạng-Miến
Khandesh Ngữ tộc Ấn-Iran
Khanty hoặc Ostyak Ngữ hệ Ural
Khasi Ngữ hệ Nam Á
Khiết Đan Nhóm ngôn ngữ Liên Mongol?
Khmer Ngữ hệ Nam Á
Khowar Ngữ tộc Ấn-Iran
Khơ Mú (Khmu) Ngữ hệ Nam Á
Kimatuumbi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kinaray-a hoặc Hiraya Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Kinyarwanda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kirombo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kirundi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kivunjo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Klallam hoặc Clallam Ngữ hệ Salish
Kodava Takk hoặc Kodagu hoặc Coorgi Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Kohistani hoặc Khili Ngữ tộc Ấn-Iran
Kolami Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Komi hoặc Komi-Zyrian Ngữ hệ Ural
Konkan Ngữ tộc Ấn-Iran
Kongo hoặc Kikongo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Koraga Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Korandje Ngữ hệ Nin-Sahara
Korku Ngữ hệ Nam Á
Korowai Liên New Guinea
Korwa Ngữ hệ Nam Á
Koryak Ngữ hệ Chukotko-Kamchatka, Đông Á
Kosrae Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Kota Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Koyra Chiini hoặc Western Songhay Ngữ hệ Nin-Sahara
Koy Sanjaq Surat Nhóm ngôn ngữ Semit
Koya Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Krymchak hoặc Judeo-Crimean Tatar Nhóm ngôn ngữ Turk
Kujarge không phân loại, có thể là Chadic
Kui (India) Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Kumaun Ngữ tộc Ấn-Iran
Kumyk Nhóm ngôn ngữ Turk
Kumzar Ngữ chi Iran
!Kung Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Kurd Ngữ chi Iran
Kurukh hoặc Kurux Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Kusunda Ngôn ngữ biệt lập
Kutenai hoặc Kootenay hoặc Ktunaxa Ngôn ngữ biệt lập
Kuy Ngữ hệ Nam Á
Kwanyama hoặc Ovambo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kxoe Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Ký hiệu Anh Ngôn ngữ ký hiệu
Ký hiệu Đài Loan Ngôn ngữ ký hiệu
Ký hiệu Đức Ngôn ngữ ký hiệu
Ký hiệu Malaysia Ngôn ngữ ký hiệu
Ký hiệu Mỹ Ngôn ngữ ký hiệu
Ký hiệu Pháp Ngôn ngữ ký hiệu
Ký hiệu Phần Lan-Thụy Điển Ngôn ngữ ký hiệu
Kyrgyz hoặc Kirghiz Nhóm ngôn ngữ Turk
Laal không phân loại
Ladakh Ngữ tộc Tạng-Miến
Ladin Nhóm ngôn ngữ Rôman
Ladino hoặc Judeo-Spanish Nhóm ngôn ngữ Rôman
Lak Ngữ chi Iran
Lakota hoặc Lakhota hoặc Teton Ngữ hệ Sioux
Lambadi hoặc Lamani hoặc Banjari Ngữ tộc Ấn-Iran
Lào Ngữ hệ Tai-Kadai
Larestani dialects Ngữ chi Iran
Latinh Latino-Faliscan, liturgical
Latgalia Nhóm ngôn ngữ gốc Balt
Latvia Nhóm ngôn ngữ gốc Balt
Laz hoặc Lazuri Nhóm ngôn ngữ Kartvelia
León Nhóm ngôn ngữ Rôman
Lezgi hoặc Agul Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Ligbi hoặc Ligby Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Limburg Nhóm ngôn ngữ German
Lingala Nhóm ngôn ngữ Bantu
Lipan Nhóm ngôn ngữ Athapaska, Bắc Mỹ
Lisan al-Dawat Ngữ tộc Ấn-Iran
Lishana Deni Nhóm ngôn ngữ Semit
Lishanid Noshan hoặc Lishana Didan Nhóm ngôn ngữ Semit
Litva Nhóm ngôn ngữ gốc Balt
Livonia hoặc Liv Ngữ hệ Ural
Lombard Nhóm ngôn ngữ Rôman
Lotha Ngữ tộc Tạng-Miến
Low German hoặc Low Saxon Nhóm ngôn ngữ German
Lozi hoặc Silozi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Lô Lô (Yi) Ngữ hệ Hán-Tạng
Ludic hoặc Ludian Ngữ hệ Ural
Lunda hoặc Chilunda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Lur Ngữ chi Iran
Lushootseed Ngữ hệ Salish
Lusoga hoặc Soga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Luvale Nhóm ngôn ngữ Bantu
Luwati Ngữ tộc Ấn-Iran
Luxembourg Nhóm ngôn ngữ German
Macedonia Ngữ tộc Slav
Madure Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Magaha Ngữ tộc Ấn-Iran
Maguindanao Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Maithil Ngữ tộc Ấn-Iran
Makassar Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Makhuwa hoặc Makua Nhóm ngôn ngữ Bantu
Makhuwa-Meetto Nhóm ngôn ngữ Bantu
Malagasy Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Mã Lai Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Mã Lai Brunei Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Malayalam Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Malta Nhóm ngôn ngữ Semit
Sauria paharia hoặc Sauria Paharia Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Malvi hoặc Malavi hoặc Ujjaini Ngữ tộc Ấn-Iran
Mam Ngữ hệ Maya
Mãn Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Manda Nhóm ngôn ngữ Semit
Mandinka Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Mảng Ngữ hệ Nam Á
Mansi hoặc Vogul Ngữ hệ Ural
Man Ngữ tộc Celt
Manyika Nhóm ngôn ngữ Bantu
Maori Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Mapudungun hoặc Mapuche Ngôn ngữ biệt lập
Maranao Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Marathi Ngữ tộc Ấn-Iran
Mari hoặc Cheremis Ngữ hệ Ural
Maria (India) Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Marquesan Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Marshall hoặc Ebon Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Martha's Vineyard Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Masaba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Masbateño hoặc Minasbate Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Meitei hoặc Manipuri hoặc Meithei Ngữ tộc Tạng-Miến
Maya Yucatec Ngữ hệ Maya
Maya Yucatec ký hiệu Ngôn ngữ ký hiệu
Mazandarani hoặc Tabari Ngữ chi Iran
Meänkieli hoặc Tornedalen Finnish Ngữ hệ Ural
Megleno-Romanian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Mingrelia hoặc Mingrelian Nhóm ngôn ngữ Kartvelia
Mehri hoặc Mahri Nhóm ngôn ngữ Semit
Menominee Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Mentawai Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Meroitic Chưa được phân loại, có thể là Ngữ hệ Nin-Sahara hoặc Ngôn ngữ biệt lập
Mescalero Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Meru hoặc Kimeru Nhóm ngôn ngữ Bantu
Michif Tiếng pha trộn giữa Tiếng Pháptiếng Cree
Miến Điện Ngữ tộc Tạng-Miến
Mikasuki hoặc Miccosukee Ngữ hệ Muskogee, Bắc Mỹ
Mi'kmaq hoặc Micmac Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Minangkabau Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Miranda Nhóm ngôn ngữ Rôman
M'Nông hoặc Mnong Ngữ hệ Nam Á
Mobilian Jargon Pidgin, dựa theo tiếng ChoctawTiếng Pháp
Moghol Ngữ hệ Mông Cổ
Mohawk Ngữ hệ Iroquois, Bắc Mỹ
Moksha Ngữ hệ Ural
Molengue Nhóm ngôn ngữ Bantu
Môn Ngữ hệ Nam Á
Mông Cổ Ngữ hệ Mông Cổ
Mono (Congo) Nhóm ngôn ngữ Ubangi
Mono (California) Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Mono (quần đảo Solomon) Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Montagnais Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Montenegro Ngữ tộc Slav
Motu Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Muher Nhóm ngôn ngữ Semit
Munda Ngữ hệ Nam Á
Munji Ngữ chi Iran
Mường Ngữ hệ Nam Á
Muria Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Murrinh-patha Ngữ hệ Nam Daly ?
Nafaanra Ngữ tộc Atlantic-Congo
Nagarchal Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Nahuatl Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Nama Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Nam Estonia Ngữ hệ Ural
Nam Sami Ngữ hệ Ural
Nanai Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Nauru Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Navajo hoặc Navaho Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Ndau hoặc Southeast Shona Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ndebele Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ndonga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Napoli Nhóm ngôn ngữ Rôman
Negidal Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Nenets hoặc Yurak Nhóm ngôn ngữ Samoyed, Bắc Âu - Á
Nepal Bhasa hoặc Newari Ngữ tộc Tạng-Miến
Nepal Ngữ tộc Ấn-Iran
New Zealand Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Nihali hoặc Nahali Ngôn ngữ biệt lập
Nganasan hoặc Tavgi Nhóm ngôn ngữ Samoyed, Bắc Âu - Á
Ngô Tiếng Trung Quốc
Ngumba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Nhật Ngữ hệ Nhật Bản
Nheengatu hoặc Geral hoặc Modern Tupí Ngữ hệ Tupi, Nam Mỹ
Nias Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo, Indonesia
Nicaraguan Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Niellim Ngữ tộc Atlantic-Congo
Nigerian Pidgin Pidgin, dựa trên tiếng Anh
Nisenan Penutian, Maiduan
Niue Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Nivkh hoặc Gilyak Ngôn ngữ biệt lập
Nogai Nhóm ngôn ngữ Turk
Norfuk hoặc Norfolk hoặc Pitcairn-Norfolk Tiếng Cant, dựa theo tiếng Anh-tiếng Tahiti
Norman hoặc Norman-French Nhóm ngôn ngữ Rôman
Northern Straits Salish Ngữ hệ Salish
Northern Yukaghir Ngữ hệ Yukaghir
Na Uy (Bokmål, Nynorsk, Riksmål) Nhóm ngôn ngữ German
Nuer Ngữ hệ Nin-Sahara
Nuxálk hoặc Bella Coola Ngữ hệ Salish
Nyabwa Ngữ tộc Atlantic-Congo
Nyah Kur Ngữ hệ Nam Á
Nyangumarta Ngữ hệ Pama-Nyungar
Nyoro Nhóm ngôn ngữ Bantu
N/u Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Occitan Nhóm ngôn ngữ Rôman
Ojibwe hoặc Ojibwa hoặc Chippewa Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ
Okinawa Ngữ hệ Nhật Bản
Ollari Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Olonets hoặc Liv hoặc Livvi hoặc Karelia Olonets Ngữ hệ Ural
Omagua Ngữ hệ Tupi, Nam Mỹ
Ongota Ngữ hệ Phi-Á
Oriya Ngữ tộc Ấn-Iran
Ormur Ngữ chi Iran
Oroch Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Orok Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Oromo hoặc Afaan Oromoo Ngữ hệ Phi-Á
Ossetia Ngữ chi Iran
Páez hoặc Nasa Yuwe Ngôn ngữ biệt lập
Palau Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Pangasinan Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Papiamento hoặc Papiamentu Ngôn ngữ Creole
Parach Ngữ chi Iran
Parya Ngữ tộc Ấn-Iran
Pashtun hoặc Pushto hoặc Pashtu Ngữ chi Iran
Pennsylvania Dutch hoặc Pennsylvania German Nhóm ngôn ngữ German
Phalura Ngữ tộc Ấn-Iran
Phạn Ngữ tộc Ấn-Iran, liturgical
Pháp Nhóm ngôn ngữ Rôman
Phần Lan Ngữ hệ Ural
Phuthi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Picard Nhóm ngôn ngữ Rôman
Pict Ngữ tộc Celt?
Pirahã Nhóm ngôn ngữ Mura (Amazonas)
Plautdietsch hoặc Mennonite Low German Nhóm ngôn ngữ German
Pothohari hoặc Pahari-Potwari Ngữ tộc Ấn-Iran
Pradhan hoặc Pardhan Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Puelche Ngôn ngữ biệt lập
Puma Ngữ tộc Tạng-Miến
Punjab hoặc Panjabi hoặc Gurmukhi Ngữ tộc Ấn-Iran
Purépecha Ngôn ngữ biệt lập
Qaraqalpaq Nhóm ngôn ngữ Turk
Qashqai hoặc Ghashghai Nhóm ngôn ngữ Turk
Quan thoại Tiếng Trung Quốc
Quảng Đông Tiếng Trung Quốc
Quebec Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Quechua Tiếng Quechua
Rajasthan Ngữ tộc Ấn-Iran
Ratagnon hoặc Datagnon hoặc Latagnun Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
România Nhóm ngôn ngữ Rôman
Romansh hoặc Rhaeto-Romance Nhóm ngôn ngữ Rôman
Romblomanon Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Rotokas Ngữ hệ Papua
Rotuma Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Runyankole hoặc Nyankore Nhóm ngôn ngữ Bantu
Nga Ngữ tộc Slav
Russian Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Ruthenian hoặc Rusyn, Carpathian Ngữ tộc Slav
Salar Nhóm ngôn ngữ Turk
Sami Inari Ngữ hệ Ural
Sami Kildin Ngữ hệ Ural
Sami Skolt Ngữ hệ Ural
Samoa Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Sandawe Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Sango Ngôn ngữ Creole
Santal Ngữ hệ Nam Á
Sara (Indonesia) Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Saraiki hoặc Seraiki hoặc Siraiki Southern Punjabi Ngữ tộc Ấn-Iran
Saramaccan Ngôn ngữ Creole
Sardinian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Sarikol Ngữ chi Iran
Saurashtra hoặc Sourashtra Ngữ tộc Ấn-Iran
Savara (Ngữ hệ Dravida) Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Savi Ngữ tộc Ấn-Iran
Sawai Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Scots hoặc Ulster Scots hoặc Hiberno-Scots hoặc Ullans Nhóm ngôn ngữ German
Séc Ngữ tộc Slav
Selangor Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Selkup hoặc Ostyak Samoyed Nhóm ngôn ngữ Samoyed, Bắc Âu - Á
Semnani Ngữ chi Iran
Senaya Nhóm ngôn ngữ Semit
Serbia Ngữ tộc Slav
Serbia-Croatia Ngữ tộc Slav
Seto hoặc Setu Ngữ hệ Ural
Shan Ngữ hệ Tai-Kadai
Shimaore Nhóm ngôn ngữ Bantu
Shina Ngữ tộc Ấn-Iran
Shona Nhóm ngôn ngữ Bantu
Shor Nhóm ngôn ngữ Turk
Shoshone Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Shughni Ngữ chi Iran
Shumasht Ngữ tộc Ấn-Iran
Shuswap Ngữ hệ Salish
Sicilia Nhóm ngôn ngữ Rôman
Sidamo Ngữ hệ Phi-Á
Sika Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Silesia Ngữ tộc Slav
Silt'e hoặc Selti hoặc East Gurage Nhóm ngôn ngữ Semit
Sindh Ngữ tộc Ấn-Iran
Sinhala Ngữ tộc Ấn-Iran
Sioux Ngữ hệ Sioux
Sivand Ngữ chi Iran
Slav Nhà thờ Ngữ tộc Slav, ngôn ngữ hành lễ
Slavey Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Slovak Ngữ tộc Slav
Slovene hoặc Slovenian Ngữ tộc Slav
Soddo hoặc Kistane Nhóm ngôn ngữ Semit
Sotho Nhóm ngôn ngữ Bantu
Somali Ngữ hệ Phi-Á
Sonjo hoặc Temi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Sonsorol hoặc Sonsorol Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Soqotra Nhóm ngôn ngữ Semit
Sora Ngữ hệ Nam Á
Sourashtra Ngữ tộc Ấn-Iran
Sranan Tongo Ngôn ngữ Creole
St'at'imcets hoặc Lillooet Ngữ hệ Salish
Sucite hoặc Sìcìté Sénoufo Ngữ tộc Atlantic-Congo
Suba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Sunda Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Supyire hoặc Supyire Senoufo Ngữ tộc Atlantic-Congo
Surigaonon Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Susu Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Svan Nhóm ngôn ngữ Kartvelia
Swahili Nhóm ngôn ngữ Bantu
Swazi hoặc Swazi hoặc Siswati hoặc Seswati Nhóm ngôn ngữ Bantu
Syriac Nhóm ngôn ngữ Semit
Tabasaran hoặc Tabassaran Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Tachelhit Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Tagalog Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tahiti Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tạng Ngữ tộc Tạng-Miến
Tatar Krym (Tiếng Thổ Krym) Nhóm ngôn ngữ Turk
Tajik Ngữ chi Iran
Takestan Ngữ chi Iran
Tay hoặc Pák tay[1] (ꪜꪱꪀ ꪼꪕ) Ngữ hệ Tai-Kadai
Talysh Ngữ chi Iran
Tamil Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Tanacross Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Tangut Ngữ tộc Tạng-Miến
Tarifit hoặc Rifi hoặc Riff Berber Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Tati (Iran) hoặc Tati Ngữ chi Iran
Tatar Nhóm ngôn ngữ Turk
Tausug Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tân Aram Assyria Nhóm ngôn ngữ Semit
Tân Aram Bijil Nhóm ngôn ngữ Semit
Tân Aram Bohtan Nhóm ngôn ngữ Semit
Tân Aram Chaldea Nhóm ngôn ngữ Semit
Tân Aram Miền Tây Nhóm ngôn ngữ Semit
Tây Ban Nha Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tây Frisia Nhóm ngôn ngữ German
Tehuelche Chon, Patagonia
Telugu Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Tetum Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tepehua Totonacan
Tepehuán Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Thái Ngữ hệ Tai-Kadai
Tharu Ngữ tộc Ấn-Iran
Thượng Arrernte Ngữ hệ Pama–Nyungar|
Thượng Sorbia Ngữ tộc Slav
Thụy Điển Nhóm ngôn ngữ German
Tigre hoặc Xasa Nhóm ngôn ngữ Semit
Tigrinya Nhóm ngôn ngữ Semit
Timbisha hoặc Panamint Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Tiv Ngữ tộc Atlantic-Congo
Tlingit Ngữ hệ Na-Dené, Bắc Mỹ
Tiwi Ngôn ngữ tách biệt
Tobi Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Toda Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Tok Pisin Ngôn ngữ Creole
Tokelau Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tonga (Zambia) Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tonga Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Torwali hoặc Turvali Ngữ tộc Ấn-Iran
Tráng Ngữ hệ Tai-Kadai
Tregam Ngữ tộc Ấn-Iran
Triều Tiên Ngôn ngữ tách biệt
Tsat Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tsez hoặc Dido Nhóm ngôn ngữ Đông Bắc Kavkaz
Tshiluba hoặc Luba-Kasai hoặc Luba-Lulua Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tsimshianic Penutian
Tsonga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tswana hoặc Setswana Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tu hoặc Monguor Ngữ hệ Mông Cổ
Tuareg hoặc Tamasheq Nhóm ngôn ngữ Berber, Bắc Phi
Tulu Ngữ hệ Dravida, Ấn Độ
Tumbuka Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tupiniquim Ngữ hệ Tupi, Nam Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ Nhóm ngôn ngữ Turk
Turkmen Nhóm ngôn ngữ Turk
Turoyo Nhóm ngôn ngữ Semit
Tuvalu Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Tuvan Tuvin hoặc Tyvan Nhóm ngôn ngữ Turk
Toki Pona Toki Pona Ngôn ngữ Posteriori
Udihe hoặc Ude hoặc Udege Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Udmurt hoặc Votyak Ngữ hệ Ural
Ukraina Ngữ tộc Slav
Ulch hoặc Olcha Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Unserdeutsch hoặc
Tiếng Đức Creole Rabaul
Ngôn ngữ Creole
Urdu Pakistani
Uripiv Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Urum Nhóm ngôn ngữ Turk
Ute Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Uyghur hoặc Uigur Nhóm ngôn ngữ Turk
Uzbek Nhóm ngôn ngữ Turk
Vafs Ngữ chi Iran
Vai Nhóm ngôn ngữ Mande, Ngữ hệ Niger-Congo?
Valencian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Ngôn ngữ ký hiệu Valencia Ngôn ngữ ký hiệu
Vasi-vari hoặc Prasuni Ngữ tộc Ấn-Iran
Venda hoặc Tshivenda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Venetian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Veps Ngữ hệ Ural
Việt Ngữ hệ Nam Á
Võro Ngữ hệ Ural
Votic hoặc Votian Ngữ hệ Ural
Wa (Va) Ngữ hệ Nam Á
Waigali hoặc Kalasha-Ala Ngữ tộc Ấn-Iran
Waima hoặc Roro Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Wakhan Ngữ chi Iran
Wallon Nhóm ngôn ngữ Rôman
Waray-Waray hoặc Binisaya Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Washo Ngữ hệ Hokan?, Bắc Mỹ
Wales Ngữ tộc Celt
Wolane Nhóm ngôn ngữ Semit
Wolof Ngữ hệ Niger-Congo
Xa Ngữ hệ H'Mông-Miền
Xhosa Nhóm ngôn ngữ Bantu
Xiang Tiếng Trung Quốc
Xibe hoặc Sibo Ngữ hệ Tungus, đông bắc Á
Xipaya Ngữ hệ Tupi, Nam Mỹ
!Xóõ Ngữ hệ Khoisan, châu Phi
Ý Nhóm ngôn ngữ Rôman
Yaaku Ngữ hệ Phi-Á, Kenya
Yaeyama Ngữ hệ Nhật Bản
Yaghnob Ngữ chi Iran
Yakut Nhóm ngôn ngữ Turk, nước Nga
Yankunytjatjara Ngữ hệ Pama-Nyungar, Australia
Yanomami Nhóm ngôn ngữ Yanomama, (Amazonas)
Yanyuwa Ngữ hệ Pama-Nyungar, Australia
Yap Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo
Yaqui Ngữ hệ Ute-Aztec, Trung Mỹ
Yauma Nhóm ngôn ngữ Bantu
Yavapai Ngữ hệ Yuman, Arizona, USA
Yazgulyam hoặc Yazgulami Ngữ chi Iran
Yemenite Hebrew Nhóm ngôn ngữ Semit
Yeni Ngữ hệ Niger-Congo
Yevanic Ngữ hệ Ấn-Âu
Yiddish Nhóm ngôn ngữ German
Yidgha Ngữ chi Iran
Yugur Đông Ngữ hệ Mông Cổ
Yokutsan Ngữ hệ Yok-Utian, California, gần tuyệt diệt
Yonaguni Ngữ hệ Nhật Bản
Yoruba (Yorùbá) Ngữ hệ Niger-Congo
Yuchi Ngôn ngữ biệt lập tại Oklahoma
Western Yugur Nhóm ngôn ngữ Turk, (Turkic) Sarïgh Uyghur, (Turkic) Người Yugur
Yukaghir hoặc Tundra Yukaghir Ngữ hệ Yukaghir
Yupik Ngữ hệ Eskimo-Aleut, Bắc Mỹ - Đông Á
Yurats Nhóm ngôn ngữ Samoyed, Bắc Âu - Á, nước Nga
Yurok Ngữ hệ Algic, Bắc Mỹ, California
Záparo Ngữ hệ Záparo, Nam Mỹ
Zapotec Ngữ hệ Oto-Manguean, Mexico
Zaza Ngữ chi Iran
Zoque Mixe-Zoquean, Mexico
Zulu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Zuni hoặc Zuni Ngôn ngữ biệt lập
Zway hoặc Zay Nhóm ngôn ngữ Semit

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Sắc tộc nói tiếng thái, từng là ngôn ngữ phổ thông của khu tự trị tây bắc cũ