Danh sách nguyên thủ quốc gia Campuchia

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các Vua, nguyên thủ quốc gia và Chủ tịch của Campuchia

Vương quốc Campuchia
Royal arms of Cambodia.svg

Chính trị và chính phủ
Campuchia


Các nước khác

Vua Campuchia (thế kỷ 6-1960)Sửa đổi

Xây dựng Angkor Wat.

Từ 1177 đến 1181, Chăm Pa xâm lược and thời kỳ hỗn loạn.

Ngai vàng bị trống từ 1353 đến 1362.

Từ 1369 đến 1375, Xiêm La cai trị. Từ 1369 đến 1371, ngai vàng trống.

Vào thế kỷ 14, Campuchia bị Xiêm La chiếm cho đến năm 1389.

Năm 1431, Xiêm đánh bại và xâm lượng Đế quốc Angkor. Tuy nhiên, vua không bị hại và Xiêm rút lui. Thủ đô (và hoàng gia) được dời từ Angkor đến Phnom Penh.

Năm 1594, quân Xiêm chiếm Phnom Penh, nhưng triều đình Campuchia tiếp tục cai trị.

Các lãnh đạo Campuchia (1960-1993)Sửa đổi

Quốc trưởng Campuchia (1960-1972)Sửa đổi

Tổng thống Cộng hòa Khmer (1972-1975)Sửa đổi

Quốc trưởng of Campuchia (1975-1976)Sửa đổi

Chủ tịch Đoàn chủ tịch Nhà nước (1976-1979)Sửa đổi

Chủ tịch Hội đồng Cách mạng Nhân dân (1979-1981)Sửa đổi

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1981-1993)Sửa đổi

Chủ tịch Hội đồng Tối cao Quốc gia (1991-1993)Sửa đổi

Quốc trưởng (1993)Sửa đổi

Vương quốc Campuchia phục hồi (1993-nay)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Ghi chúSửa đổi