Danh sách nhà nước cộng sản

Danh sách các nhà nước và chính quyền xã hội chủ nghĩa đi theo ý thức hệ cộng sản cực tả Marx-Engels-Lenin

Nhà nước cộng sản là một mô hình nhà nước với một chính quyền dựa trên sự lãnh đạo của một đảng cộng sản dựa theo tư tưởng chủ nghĩa Marx - Engels - Lenin, hệ tư tưởng cộng sản như nguyên tắc của nhà nước độc đảng, đa đảng.

Bản đồ các quốc gia tuyên bố mình theo lý tưởng cộng sản dưới đường lối Chủ nghĩa Marx-Lenin hoặc Tư tưởng Mao Trạch Đông, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lịch sử (lưu ý rằng không phải tất cả các quốc gia này đều đồng thời theo Chủ nghĩa Marx–Lenin hoặc Tư tưởng Mao Trạch Đông, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

Trong quá khứ đã từng có nhiều quốc gia tự nhận là theo chế độ Xã hội chủ nghĩa, nhưng hiện nay chỉ còn 5 quốc gia theo Xã hội chủ nghĩa dựa trên nền chủ nghĩa Marx-Lenin là: Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Cuba, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều TiênCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên về danh nghĩa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên không còn được công nhận là nhà nước cộng sản kể từ khi Hiến pháp Bắc Triều Tiên năm 1972 thay thế chủ nghĩa Marx- Lenin bằng tư tưởng Chủ thể và loại bỏ các mối liên hệ với Chủ nghĩa cộng sản trong Hiến pháp vào năm 2009 dù lưu ý là họ vẫn tự nhận thuộc phe cánh tả và xã hội chủ nghĩa có sự liên hệ chặt chẽ với ý thức hệ của Mác-xít. Các nước theo Chủ nghĩa xã hội dân chủ được liệt kê trong Danh sách quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống xã hội chủ nghĩaSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Châu ÁSửa đổi

Châu PhiSửa đổi

Châu MỹSửa đổi

Tồn tại ngắnSửa đổi

Hậu Xô viếtSửa đổi

Công xãSửa đổi

Các nước Cộng hòa trực thuộcSửa đổi

Liên XôSửa đổi

15 nước cộng hòaSửa đổi

Nước Cộng hòa tồn tại ngắnSửa đổi

Nam TưSửa đổi

Tiệp KhắcSửa đổi

Cộng hòa Xô viếtSửa đổi

Đế quốc NgaSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Châu PhiSửa đổi

Châu ÁSửa đổi

Khu vực chiếm đóngSửa đổi

Cộng hòa tự trịSửa đổi

NgaSửa đổi

AzerbaijanSửa đổi

GruziaSửa đổi

UkrainaSửa đổi

UzbekistanSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi